Teknologialla osallisuutta – verkostolla vaikuttavuutta

Facebook
28.09.2022 | Sosiaali- ja kuntatalous

Satakunnan ammattikorkeakoulun koordinoima TEKOS-hanke edistää osallisuutta hyödyntämällä hyvinvointiteknologiaa. SAMK:n lisäksi mukana ovat Tampereen yliopisto, Turun yliopiston monitieteinen Sote-akatemia sekä Oulun ammattikorkeakoulu.

Hankkeen moniammatillinen verkosto kerää yhteen teknologian, toiminta- ja puheterapian sekä erityispedagogiikan tutkijat, opettajat, opiskelijat ja työelämän ammattilaiset. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

SAMK:n erikoistutkija Jenni Huhtasalon mukaan hanke avaa valtavan mahdollisuuksien kirjon.

– Kohderyhmänä ovat oikeastaan kaikki ihmiset.

– Hankkeessa tehdään tieteellistä tutkimusta ja käytännön kehittämistyötä. Kehitettävät ratkaisut voivat olla teknisesti yksinkertaisia, kuten välineet digitaalisen lukutaidon edistämiseen, tai ne voivat hyödyntää hyvinkin korkeatasoista teknologiaa, kuten RFID-tunnisteita, katseohjausta ja 3D-tulostamista.

Keskiössä älyvaatteet ja -huonekalut

Jenni Huhtasalo kertoo, että varsinkin älyvaatteiden ja -huonekalujen kehittäminen on TEKOS-hankkeen keskeistä työtä.

– Esimerkiksi potilaan yllä oleva älykäs vaate voi tarvittaessa kutsua hoitajan paikalle vaatteeseen integroidun hälytysnapin kautta. Älykäs huonekalu voi olla vaikkapa pöytä, joka sisältää RFID-tageja, jotka puolestaan aktivoituvat esimerkiksi laittamalla kännykkä pöydälle kyseisen tagin päälle.

Laajalla osaamisella parhaisiin tuloksiin

Teknologian valjastaminen osallisuuden tukemiseen edellyttää moniammatillista yhteistyötä osallisuuden asiantuntijoiden ja älyteknologiakehittäjien välillä sekä dialogia työelämän ja käyttäjäryhmien kanssa. Yritysyhteistyö on hankkeessa tärkeässä roolissa.

Jenni Huhtasalo kertoo, että neljän korkeakoulun hankkeessa moniammatillisuus on rikkaus ja oleellinen voimavara, mutta toisaalta se edellyttää toteuttajien saamista ikään kuin samalle sivulle.

– Mukana on osaajia insinööreistä puheterapeutteihin. Olemme lähteneet liikkeelle käsitteiden määrittelystä: esimerkiksi osallisuus voi tarkoittaa insinöörille eri asioita kuin humanistille. Parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi meidän on ymmärrettävä toisiamme ja osattava hyödyntää toistemme osaamista.

roboai.fi/tekos/

TEKOS-ryhmä Facebookissa

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä