Verkko ei ole kaikille lapsille yhtä turvallinen paikka

Facebook
01.10.2021 | Sosiaali- ja kuntatalous

Lapsen tausta ja tilanne vaikuttavat siihen, miten haavoittuvassa asemassa hän on digitaalisessa ympäristössä, ilmenee Pelastakaa Lapset ry:n tuoreesta ”Kuka haavoittuu verkossa” –selvityksestä. Selvityksestä käy ilmi, että esimerkiksi seksuaalivähemmistöihin kuuluvat lapset tai lapset, joiden perheissä on rahahuolia, ovat kohdanneet muita lapsia enemmän ikäviä tilanteita verkossa. Selvitykseen haastateltiin kahdella kyselytutkimuksella kouluissa ja sosiaalisen median kanavissa yli 2000 lasta kuluneen vuoden aikana.

Pelastakaa Lasten tuoreen selvityksen, “Kuka haavoittuu verkossa” tulokset kertovat, että muutoinkin elämässä haavoittuvassa asemassa olevat lapset ovat haavoittuvia myös verkkoympäristössä. Selvitys osoittaa, että esimerkiksi seksuaalivähemmistöihin kuuluvat lapset kokevat muita lapsia enemmän ikäviä tilanteita digitaalisessa ympäristössä. Lisäksi sellaiset lapset, joiden perheissä on taloudellisia huolia, kohtaavat verkossa enemmän ahdistavia ja ikäviä tilanteita.

– Ikävillä tilanteilla voi olla myös seurauksia. Lapset kertoivat, että tapaukset olivat ahdistaneet ja vaikuttaneet esimerkiksi uneen, sanoo asiantuntija Mirja Hämäläinen Pelastakaa Lapset ry:stä.

Selvityksen mukaan monia lapsia ahdistaa verkon keskustelukulttuuri, jossa erilaisista vähemmistöistä puhutaan epäkunnioittavaan sävyyn. Moni lapsi on kohdannut myös vihapuhetta. Lisäksi verkossa on kiusaamista eri muodoissa ja siellä lähetetään ilman suostumusta seksuaalissävytteisiä viestejä. Lapsia ja nuoria saattavat ahdistaa myös väkivaltaiset sisällöt ja mietityttää omien, yksityisten tietojen ja kuvien leviäminen.

Digitaalisuus on nykypäivänä keskeinen osa lasten ja nuorten elämää. Netti tarjoaa mahdollisuuden sosiaalisten suhteiden ylläpitoon ja luomiseen, sekä mielekkääseen tekemiseen kuten pelaamiseen ja uuden oppimiseen. Kukaan digitaalisia välineitä käyttävä lapsi ei kuitenkaan ole täysin suojassa verkon haittailmiöiltä.

Pelastakaa Lapset muistuttaakin, että kaikilla lapsilla tulisi olla oikeus turvalliseen digitaaliseen ympäristöön. Erilaiset sosiaalisen median alustat ovat yleisimpiä paikkoja kohdata ikäviä tilanteita.

– Erityisesti nuorten suosima videopalvelu TikTok korostui lasten ja nuorten vastauksissa. Esimerkiksi viime vuotinen kohu TikTokissa kiertäneestä niin sanotusta “itsemurhavideosta” näkyi lasten verkkokyselyn vastauksissa yllättävän paljon, kertoo Hämäläinen.

Läheisten ja lasten kanssa työtä tekevien on tärkeää seurata ainakin jossain määrin uusien laitteiden ja palveluiden leviämistä, käyttöehtoja ja käyttötapoja.

– Voimme tukea lapsia kasvamaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa ja suojella heitä sen haittailmiöiltä, muistuttaa Hämäläinen.

Lapset kertovat selvityksessä, minkälaiset asiat digitaalisessa ympäristössä heitä mietityttävät tai pelottavat

”Minut on lisätty ryhmiin, jossa jaetaan epämiellyttäviä viestejä ja kuvia. Minulle on myös lähettänyt seuraamispyyntöjä tilit, jotka jakavat k18 sisältöä someen.” – 6.-luokkalainen koulukyselyn vastaaja

”snapchatissa kysytään paljastavia kuvia jatkuvasti” – lukioikäinen koulukyselyn vastaaja

”Kaverille tuli joku keski-ikäinen tuntematon mies puhumaan snapchatissä joku kuukausi sitten ja kaveri oli itse ala-ikäinen. Kaverin mielestä ahdistava tilanne, joten hän esti hänet.” – lukioikäinen verkkokyselyn vastaaja

”Olen nähnyt myös Doxausta (a.k.a vieras ihminen vuotaa toisen käyttäjän henkilökohtaisia tietoja nettiin kaikkien nähtäville) joka on myös hyvin valitettavaa toimintaa.” – lukioikäinen verkkokyselyn vastaaja

Selvityksen tausta

Pelastakaa Lapset ry:n tekemä “Kuka haavoittuu verkossa”-selvitys käsittelee sitä, mikä tekee lapsen haavoittuvaksi verkossa. Selvitys on Tiukulan Säätiön rahoittama hanke. Selvitys on tehty, jotta ymmärrämme paremmin haavoittuvuutta digitaalisissa ympäristöissä. Hankkeen tuloksia hyödynnetään Pelastakaa Lasten digitaalisten palveluiden ja digitaalisessa ympäristössä toteutettavan ehkäisevän työn kehittämisessä. Lisäksi haluamme parantaa erityisesti lasten kanssa työskentelevien ymmärrystä erilaisten lasten asemista verkkoympäristöissä. Aineistona selvityksessä on kouluissa ja sosiaalisessa mediassa tehdyt kaksi kyselyä sekä muutama haastattelu. Kyselyissä oli mukana yli 2000 vastaajaa. Aineisto kerättiin syksyllä 2020 ja vuoden 2021 alussa.

Juuri julkaistu raportti on luettavissa osoitteessa: www.pelastakaalapset.fi/kukahaavoittuuverkossa

Artikkeli on julkaistu Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä 3/2021.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä