Pyydä tarjous

Mekaanisella metsäteollisuudella menee nyt hyvin

Veiston kaikki tuotanto ja toiminta tapahtuu Mäntyharjun tehtaalla.
Veiston kaikki tuotanto ja toiminta tapahtuu Mäntyharjun tehtaalla.
15.02.2022 | Teollisuus

Veisto Oy:n älykkäät HewSaw®-sahatavaran tuotantolinjat hyödyntävät puun tehokkaasti ja maksimoivat tuotannon kustannustehokkuuden. Yhtiö räätälöi toimintavarmoja ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin ja tarjoaa monipuolisia palveluita sahakoneiden koko elinkaaren ajalle. Yhtiön voimakas kasvu tarvitsee nyt rinnalleen laadukkaita alihankkijoita sekä ammattitaitoisia työstökoneoperaattoreita.

– Mekaanisen metsäteollisuuden puolella on ollut käynnissä jo puolentoista vuoden ajan hyvää kasvua, ennen kaikkea sahoilla. Sahatavaran hinta nousi globaalisti aika paljon koronakesän aikana, jonka myötä meidän asiakkaiden tilauskannat täyttyivät ja kannattavuus parani. Nyt tämä kannattavuuden kasvu on hyödyttänyt meitä koneenvalmistajiakin, koska pääsemme nyt toimittamaan sahakoneita. Sahoille oli päässyt muodostumaan investointivelkaa, mutta nyt kun markkinahinnat korjaantuivat, investointiprojektit ovat päässeet käyntiin ja se näkyy meilläkin kiireenä, varatoimitusjohtaja Tuomas Halttunen kiittelee.

Veiston liikevaihto ennätyslukemissa

Halttunen kertoo, että Veisto Oy on päässyt tekemään vuoden 2021 aikana useita kiinnostavia projekteja. Kiire jatkuu myös vuosina 2022 ja 2023, sillä tilauskirjat ovat jo täyteen myytyjä.

– Liikevaihdon kannalta tehdään nyt ennätystä. Keskivertovuoteen verrattuna, liikevaihtomme kasvu oli viime vuonna 50 %, tosin vuodet 2022 ja 2023 näyttävät tuovan vieläkin suuremman liikevaihdon.

Veisto on reagoinut kasvaneeseen kysyntään investoimalla Mäntyharjun konepajaansa.

– Olemme ostaneet uusia työstökeskuksia, joista kaksi ensimmäistä on jo asennettu ja kaksi seuraavaa saadaan käyttöön ensi kesänä. Uusia sorveja saatiin viime vuonna kaksi käyntiin ja kolmas on tulossa tässä alkuvuodesta. Viime vuonna investoimme konepajaan yhteensä 10 miljoonaa euroa ja tänä vuonna vielä toiset 10 miljoonaa, Halttunen toteaa.

Uusia alihankkijoita ja tuotantotyöntekijöitä kaivataan

– Vaikka strategianamme on ollut tehdä mahdollisimman paljon itse, nyt kovina kasvun vuosina olemme laajentaneet alihankintaverkostoamme ja tulemme laajentamaan sitä vielä entisestään tänä vuonna. Tarvitsemme lisää hitsaus ja koneistuskapasiteettia myös alihankinnan kautta. Meillä on käynnissä myös jatkuva työntekijöiden rekrytointi. Erityistä tarvetta meillä olisi nyt hitsareille, CNC-koneistajille ja sorvareille.

Halttunen kertoo, että Veisto tekee vahvaa yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa. Uusia työntekijöitä tulee paljon juuri oppisopimuskoulutusten kautta, mutta mikäli hakijalla on intoa ja oikea asenne, voidaan tämä kouluttaa työtehtäviin myös Veiston toimesta.

– Toki on aina parempi, jos hakijalla on jo olemassa olevaa osaamista.

Alihankinnan osalta Veisto kaipaa erityisesti koneistus- ja sorvauspuolen toimijoita.

– Tarvitsemme isoja runkokoneistuksia, lähtien muutaman metrin kanttiinsa olevista isoista runkolohkoista ja lisäksi pieniä yksinkertaisia sorvattavia osia. Tällä hetkellä ostetaan ihan kaikenlaista alihankintaa sekä sorvattavaa että koneistettavaa osaa.


Toiminnan kasvaessa myös työvoiman tarve on kasvanut. Tällä hetkellä Veisto etsii mm. CNC-koneistajia ja sorvaajia tehtaalleen.

Veisto Oy:n HewSaw®-sahakoneet teollisuussahoille

Veisto Oy on valmistanut sahakoneita sahateollisuuden tarpeisiin jo 50 vuotta. Veiston maine maailman parhaiden sahakoneiden valmistajana on kiirinyt kauas yrityksen syntysijoilta, jonka seurauksena jo noin 80 % tuotannosta viedään ulkomaille.

– Meidän tuotteita on myyty tähän saakka 35 maahan ja toimimme kaikissa maanosissa aktiivisesti sekä myynnin että after-sales -palveluiden osalta. Tavoitteenamme on olla laatujohtaja – emme ole se halvin valmistaja, mutta pyrimme olemaan laadukkain. Tähän perustuu myös se, että pystymme keskittymään pelkästään sahakoneen valmistukseen. Meillä on erittäin kapea tuotesegmentti, jota myydään kuitenkin globaalisti. Koneidemme suuren kysynnän taustalla on varmasti niiden laatu, toimintamme joustavuus, hyvä after-sales -verkosto sekä projektien käyttöönotto- ja käynnissäpitotoiminta.

Tehokasta pienen puun sahausta

Veisto on lähtenyt liikkeelle pienen puun sahauksesta, joten se on edelleenkin pienen puun osaaja.

– Meidän sahakoneilla pystytään sahaamaan pienimmätkin tukit, aina 10 sentin latvahalkaisijaan saakka. Siinä vaaditaan kovaa sahausnopeutta sekä äärimmäistä tarkkuutta. Käyräsahaus on yksi tärkeä sahakoneiden tuoteominaisuus, jonka avustamana seuraamme sahattavan tukin luontaista muotoa. Meidän kaikki tuotteet ovat käyräsahaavia. Valmistamme tehokkaita ison tuotannon linjoja pienillekin puille.

Halttunen mainitsee, että yritykseltä löytyy tuotteita myös isojen puiden sahaukseen.

– Meidän tuotteilla päästään aina 60 sentin latvahalkaisijaan saakka. Globaalina trendinä on ollut, että puun keskihalkaisijat vain pienenevät, koska metsän kierto lyhenee. Tästä syystä markkinassa sahataan entistä pienempää puuta, yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Oma kansainvälinen myynti- ja after-sales -verkosto

Perinteikäs perheyhtiö Veisto Oy suunnittelee ja valmistaa HewSaw®-merkkisiä sahatavaran tuotantolinjoja. Tällä hetkellä Veisto työllistää 280 henkilöä ja sen liikevaihto on noin 70 miljoonaa euroa.

– Kaikki meidän tuotanto ja suunnittelu tapahtuu Mäntyharjussa. Lisäksi meillä on seitsemän täysin meidän omistuksessa olevaa tytäryhtiötä ympäri maailman. Näiden kautta saamme asiakkaiden lähelle meidän myyntikonttorit ja after-sales -palvelut. Tytäryhtiöitä meillä on Ruotsissa, Alankomaissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, USA:ssa ja Kanadassa. Paikallisten tytäryhtiöiden ansiosta saamme paikallisen kielen ja kulttuurin osaksi meidän palvelua.

Sahakoneet maailman moderneimpaan sahalaitokseen Raumalle

– Suomessa olemme toimittaneet mm. Rauman projektin, jonne olemme toimittaneet ja asentaneet sahakoneet. Laitteiston käyttöönotto tapahtuu kuluvan vuoden alkupuoliskolla. Raumalle rakentuu maailman modernein sahalaitos.

Halttunen mainitsee, että Veistolla on Suomessa 50 %:n markkinaosuus sahakoneissa.

– Tulevia projekteja teemme mm. Koskisen Oy:lle, Kuhmo Oy:lle, Junnikkalan Oulun sahalle, Tervolan saha ja höyläämölle, Keitele Timberin Keiteleen sahalle, Versowoodin Vierumäen sahalle ja HASA:n Haapaveden sahalle – listalla paljon tuttuja sahafirmoja.

www.hewsaw.com