LinkedinFacebook
Pyydä tarjous

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy – elinvoimaisuutta ja kestävää kehitystä Mikkeliin ja Juvalle uusien logistiikkakeskuksien kautta

Digipalvelut
10.09.2021 | Yrityselämässä tapahtuu, Teollisuus

Mikkelin ja Juvan kunnan logistiikkakeskuksiin liittyvässä yhteishankkeessa on laaja-alaisesti selvitetty keskusten perustamisen vaatimuksia ja mahdollisuuksia alueelle. Selvitystyöllä ollaan nyt luomassa järkevä logistiikkakeskukseen liittyvä toimintaympäristö, josta on hyötyä koko Itä-Suomen yrityselämälle.

Tavoitteena on antaa logistiikkakeskusten operoinnista kiinnostuneille tahoille tutkimustyön kautta vahva tietopaketti, jonka avulla he voivat aloittaa toimintansa mahdollisimman riskittömästi. Siihen kuuluu muun muassa keskusten ansaintalogiikan selvittäminen, Parikkalan raja-aseman avautumisen tuomat mahdollisuudet Mikkelin ja Juvan logistiikkakeskuksille sekä potentiaalisten rahoittajien kiinnostus. Myös asiakkaiden eli logistiikkakeskusta käyttävien yritysten kartoitusta on toteutettu hankkeessa.

Hanke on saanut rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastosta, ja rahoituksen on myöntänyt Etelä-Savon maakuntaliitto.

- Olemme nähneet suuren kiinnostuksen kasvun meidän seutukuntaamme kohtaan, varsinkin kun vitostien, Mikkeli – Juva osuuden perusparannus tuli ajankohtaiseksi ja on nyt viimein valmistumassa. Logistiikan näkökulmasta, uusi tieosuus lyhentää merkittävästi matkaa, ajatellen esimerkiksi Helsingistä Kajaaniin. Aikaisemmin suurin osa logistiikka virroista on kulkenut Jyväskylän kautta ja siitä Kuopioon. Nyt uuden tieosuuden myötä raskaanliikenteen määrä kasvaa Mikkelin kautta. Mikkeli on myös siitä hyvä, koska sen sijainti on erinomainen ajatellen logistiikka keskuksia. Kuljettajien näkökulmasta Mikkeli on myös juuri sopiva kuskien vaihtoon. Täältä voi lähteä aamulla ja koukata Helsinkiin tai Kajaanin suuntaan ja palata sitten saman päivän aikana takaisin. Puhutaan optimaalisesta tuntimäärästä; olemme nyt paremmin saavutettavissa logistiikan näkökulmasta, kertoo Olli Marjalaakso MikseiMikkelistä.

Logistiikkakeskuksiin liittyvä hanke alkoi kesällä 2020 ja kestää ensi vuoden tammikuun loppuun saakka.

- Meidän työmme alueen elinvoiman rakentajana ja yritysten tukena jatkuu voimakkaasti hankkeen jälkeenkin. Tehtävänämme on houkutella alueellemme lisää logistiikka alan yhtiöitä sekä muita toimijoita, jotka antavat synergiaa alueen kasvulle ja kehittymiselle, korostaa Marjalaakso.

Tällä hetkellä hanke on edennyt suunnittelusta toteutusvaiheeseen. Hyvänä esimerkkinä on Kaukokiito-terminaali, joka avattiin Mikkeliin tämän vuoden alussa. Lisää toimijoita halutaan vielä paljon mukaan.

- Isot logistiikkakeskukset synnyttävät alueelle lisää elinvoimaa, tuoden myös työtä muille toimijoille. Esimerkiksi autojen huoltopalveluille, pesuloille, rengasliikkeille, catering ja ravitsemusliikkeille sekä kuskien hotelleille on kysyntää. Logistiikkakeskuksiin liittyy paljon moni-ilmeistä liiketoimintaa, jotta autot ja ihmiset saadaan huollettua. Verkostoa pitää saada vahvemmaksi, joka palvelee logistiikka alan ydintä, toteaa Marjalaakso.

Yrittäjyyttä ja lisää työpaikkoja

- Meillä on suuri mielenkiinto tätä projektia kohtaan ja on ollut hieno huomata, miten suuri vaikutus sillä on ollut jo nyt alueen työllisyyteen ja elinvoiman kasvamiseen ihan konkreettisella tasolla. Ensisijainen asia on se, että alueellamme on entistä enemmän kasvavia yrityksiä, olipa ne minkä tahansa toimialan. Haluamme lisää uusia ja avautuvia työpaikkoja, jotta meillä olisi mahdollisuus houkutella uusia ihmisiä.

- Olemme huomanneet jo ennen vitostien parannusurakkaa, että nopeinten kasvavia toimialoja ovat logistiikka ja rakentaminen. Panostamme niihin kovasti täällä Mikkelin alueella. Kannattaa myös huomioida, että matka Mikkelistä Kajaaniin on noin 330 km vitostietä pitkin, pääkaupunkiseudulle reilu kaksisataa. Kahden tunnin säteellä on myös muita merkittäviä kaupunkeja, kuten Kuopio, Kouvola, Lahti ja Lappeenranta. Nämä lukemat vahvistavat Mikkelin erinomaista sijaintia logistiikka virtojen varrella! Olemme luontaisesti liikenteen solmukohdassa, tiet ovat kunnossa sekä meillä on paljon valmista kaavaa ja erikokoisia tontteja eri toimialoille, sanoo Marjalaakso.

Miksei tukee Mikkelin alueen yrityksiä ja hankkeita

Miksei Oy on Mikkelin alueen kehitysyhtiö, jonka tarkoituksena on tarjota seudun yrittäjille tukea ja lisätä Mikkelin alueen elinvoimaa. Yhtiön tunnus onkin, että kun sinä menestyt, myös Mikkeli menestyy. Kehitysyhtiön toiminta jakautuu kolmeen pääalueeseen: yrityspalveluihin, tulevaisuuden tukemiseen ja matkailukaupunkiin.

- Meidän tehtävänämme on auttaa kasvuhakuisia Mikkelin talousalueen yrityksiä pääsemään tavoitteeseensa. Käytännössä tämä tapahtuu muun muassa auttamalla yrityksiä löytämään osaavaa työvoimaa ja kontakteja sekä hankkimaan kasvua edellyttävää osaamista ja resursseja. Yhtiömme osaa neuvoa myös julkisen ja yksityisen rahoituksen lähteistä ja niiden vaatimuksista.

Miksei oy:n asiakkaiden lukumäärä onkin tuplaantunut 1500:aan, ja asiakastyytyväisyys on koko ajan kasvanut, vaikka olemme nopeasti muuttuvassa maailmassa ja meitä on vaivannut korona-aika.

- Tulevaisuudessa Mikkelin kaupunkialueen ja uusien yritysalueiden kehitykseen investoidaan kaupunkiin, valtion ja yritysten toimijoiden taholta lähes 600 miljoonaa euroa. Merkittävä osa projekteista on jo täyttä höyryä käynnissä. Suurena uutisena logistiikkahankkeen lisäksi nostamme myös sen, että Etelä-Savon pääoma sijoitusrahasto aloitti toimintansa vuoden alusta. Tämänkin kautta haluamme näyttää esimerkkiä, että olemme alueena vetovoimainen ja alueellamme liikkuu pääoma. Lisäksi Mikkelin seudulla ja Saimaan alueella matkailu on myös merkittävästi kasvava toimiala. Menneenä kesänä olemme olleet kotimaan matkailun saralla kärjessä kotimaisten matkailijoiden yöpymisten määrissä. Alue kuuluu Suomen merkittävimpiin vapaa-ajanviettoalueisiin, kertoo lopuksi Marjalaakso.

www.mikseimikkeli.fi

Artikkeli on julkaistu Teollisuusuutiset-lehdessä 3/2021.