Lämmitysjärjestelmän optimointi pienentää päästöjä ja säästää energiaa

Valmetin kunnossapitopäällikkö Juha Katainen. 
Valmetin kunnossapitopäällikkö Juha Katainen. 
15.02.2024 | Teollisuus, Yrityselämässä tapahtuu

Valmet Technologies Oy:n Juankosken viiratehtaalla toteutettiin lämmitysjärjestelmän optimointi osana koko Juankosken kaukolämpöverkoston optimointia, jota Savon Voima teki yhdessä Savonia Ammattikorkeakoulun kanssa. Työn tuloksena Juankosken kaukolämpöverkoston paluulämpötilaa saatiin laskettua 2 astetta, mikä auttoi parantamaan lämpölaitoksen savukaasupesurin hyötysuhdetta merkittävästi.

Valmet Technologies Oy:n Juankosken viiratehtaalla tehty optimointi suoritettiin asiakkaan lämmitysjärjestelmän mittaustietoja analysoimalla sekä sen säätöjä muokkaamalla. Saatujen tulosten perusteella voitiin saavuttaa molemminpuolista hyötyä niin lämmön tuottajan kuin käyttäjän osalle.

Kahden asteen ero paluulämpötilassa pystyy teoriassa parantamaan lämpölaitoksen savukaasupesurin toimintaa n. 8–10 % verran, mikä näkyy selvästi pienempänä polttoaineen kulutuksena sekä palotapahtuman puhtaampana palamisena, ja näin myös pienempinä päästöinä. Asiakkaan tilojen lämpötiloihin optimoinnilla ei ollut vaikutusta vaan tilat pysyvät edelleen yhtä lämpöisinä kuin ennen optimointia.

– Nyt tehty optimointi antoi todella rohkaisevia tuloksia suurempien lämmönkäyttäjien järjestelmien tarjoamista mahdollisuuksista muokata yhdessä energiatehokkaammin toimivaa kaukolämpöjärjestelmää. Valmetin kohdalla tehdyt toimenpiteet eivät vieneet ajallisesti paljon aikaa ja kustannuksien osalta toimenpiteet olivat myös hyvin maltilliset. Saavutetut edut ovat helposti moninkertaiset verrattuna käytettyihin resursseihin, ja tapaus toimii hyvänä esimerkkinä myös muille asiakkaillemme, joille tarjoamme mieluusti vastaavaa lämmitysjärjestelmäoptimoinnin palvelua, Savon Voiman energiantuotannon kehitysinsinööri Janne Sisso kertoo.

– Myös lämpöpumpputeknologian yhdistäminen perinteisempiin kaukolämmön muotoihin voi tarjota lisää mahdollisuuksia Valmetin kaltaisille toimijoille, joten nyt tehdyn optimoinnin tulokset voivat edelleen kehittyä järjestelmien kehityksen ja mahdollisten tulevaisuuden investointien mukana, Savon Voiman tuotepäällikkö Juha Kurikka täydentää.

Valmetin Juankosken viiratehtaalla kaukolämpö siirretään tehtaalla lämmöksi vesi–ilma-lämmönvaihtimilla, joiden toimintaan vaikuttavat veden virtaus, veden lämpötila, huonelämpötila sekä ulkoilman lämpötila. Laitteiston toiminnalle on oleellista myös se, että hallissa viiran lämpökäsittelyssä syntyvät kaasut ohjataan poistoilmana ulos ja tilalle otetaan raikasta ulkoilmaa.

– Meillä on oma seurantaprosessimme energiatehokkuuden mittaamisessa. Sen kautta on ollut mielenkiintoista havaita, että vaikka lämpöä hallitilaan tuottavien kutomakoneiden määrä on vähentynyt, modernien koneiden tuotantotehokkuuden ansioista, olemme pystyneet jatkuvasti vähentämään hieman kaukolämmön kulutusta, Valmetin kunnossapitopäällikkö Juha Katainen kertoo.

Optimointiin käytetty aika suhteessa saavutettuun hyötyyn on ollut Valmetin tapauksessa erittäin pieni, joten optimoinnin voidaan nähdä olevan erityisen hyödyllinen ja matalan kynnyksen toimenpide energiatehokkuuden parantamiseksi.

– Me olemme aina käytettävissä energia-asioihin liittyvissä kysymyksissä. Pystymme selvittämään asiakkaidemme prosessien kannalta oleellisia energian kulutukseen liittyviä ongelmia ja tarjoamaan niihin esimerkiksi lämmön talteenottoon tai optimointiin liittyviä toimivia sekä pitkäikäisiä ratkaisuja, Juha Kurikka summaa.

Kuva- ja tekstilähde: Savon Voima

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä