Pyydä tarjous

ARA tukee sähköautojen latausinfran rakentamista

Digipalvelut
18.10.2021 | Yrityselämässä tapahtuu

Ladattavien sähköautojen (täyssähköautojen ja ladattavien hybridien) määrä on kasvussa. Useissa taloyhtiöissä suunnitellaan latauspisteiden toteuttamista lähivuosien aikana. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää avustuksia asuinrakennuksen omistaville yhteisöille sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin sähköjärjestelmien muutoksiin. Avustusta voivat hakea esim. taloyhtiöt ja vuokrataloyhteisöt sekä niiden omistamat pysäköintiyhtiöt.

Ennakkotietoa sähköautojen latausinfra-avustuksesta vuonna 2022

Vuoden 2022 määrärahasta avustusta myönnetään kaikille hankkeille 35 % päätöksellä avustettavaksi hyväksytyistä kustannuksista. Lisäksi avustettaville kustannuksille tulee latausvalmiuskohtainen yläraja, joka on 4 000 euroa. Sen ylittävät kustannukset eivät vaikuta avustuksen määrään.

Esimerkkinä avustuksen enimmäismäärästä: 10 latausvalmiuden hanke, joka maksaa 52 000 €, saa avustusta 10 * 4 000 * 0,35 = 14 000 €. Vastaavasti 10 latausvalmiuden hanke, jossa kulut ovat 28 000 €, saa avustusta 28 000 * 0,35 = 9 800 €.

Jatkossa jokaiselta hankkeelta vaaditaan kaapeloinnin osalta 11 kW kolmivaiheisen lataustehon käyttömahdollisuus kaikilla latauspaikoilla. Muu sähköjärjestelmä voidaan toteuttaa hakijan tarpeen mukaan. Tällä edistetään sekä järjestelmän parempaa kokonaispalvelutasoa että tulevaisuudessa sähkömarkkinoiden joustomekanismeihin osallistumista.

Jatkossa vain 11 kW tehoa tukeva tyypin 2-koskettimella varustetut latauslaitteet ovat avustuskelpoisia. Tämä koskee myös aiemmin myöntävän avustuspäätöksen suko-koskettimellisten hankkeiden toteutukseen saaneiden jälkihankintoja.

Hakijat voivat jaksottaa latausinfrainvestoinnin tarpeen mukaan, kuitenkin niin että jokaisessa osatoteutuksessa valmistuu vähintään viisi toiminnallista latausvalmiutta.

Alle viiden autopaikan taloyhtiöt voivat jatkossa saada avustusta, jos ne toteuttavat kerralla latausvalmiuden kaikille autopaikoilleen.

Pysäköintiä asemakaavassa määritetyllä tavalla toteuttavat ja omakustanneperiaatteella toimivat pysäköintiyhtiöt voivat jatkossa toteuttaa asiakasyhtiöilleen toiminnallista latausinfraa tarpeen mukaan. Pysäköintiyhtiön ei siis tarvitse enää olla asuinrakennuksen omistavien yhteisöjen hallussa ja osakasyhteisökohtainen vähimmäispaikkamäärävaatimus poistuu.

Edellä mainitut tiedot on päivätty 29.9.2021. Ne perustuvat hallituksen esitykseen ja ovat vahvistamattomia, muutokset ovat mahdollisia. ARA julkaisee sähköautojen latausinfran avustuksesta uuden päivitetyn hakuohjeen joulukuussa 2021 tai viimeistään heti vuoden 2022 alussa.

Lähteet:

Uusi avustus sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen työpaikoille

Talousarvioesityksen mukaan vuoden 2022 alusta työpaikat voivat saada avustusta sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen. Työpaikkojen latauspisteavustus vuosille 2022 ja 2023 on vuosittain 1,5 miljoonaa euroa. Tieto (29.9.2021) perustuu hallituksen esitykseen ja muutokset ovat mahdollisia. Avustuksen haku alkaa vuoden 2022 alussa. Avustusta haetaan ARAn verkkoasioinnissa.

Kuka voi hakea?

Avustusta voivat hakea:

 • yritykset
 • kunnat
 • kunnalliset laitokset
 • kuntayhtymät
 • yksityiset työnantajat
 • yksityiset liikerakennuksen tai -kiinteistön omistajat
 • säätiöt
 • seurakunnat
 • osuuskunnat
 • rekisteröidyt yhdistykset.

Avustusta ei myönnetä:

 • valtiollisille elimille
 • valtion virastoille
 • kaupallisille pysäköintiyhtiöille
 • yhteisöille, jotka olisivat oikeutettuja sähköautojen latausinfra-avustukseen.

Avustuksen hakijalla:

 • täytyy olla omistajan suostumus asennuksiin tai
 • hakijan täytyy omistaa tai hallita rakennusta tai kiinteistöä, mihin latauslaitteet asennetaan.

Mitä avustetaan ja millä edellytyksillä?

Avustuksella voidaan hankkia sähköautojen käyttökuntoisia latauspisteitä työntekijöiden käyttöön.

Laitteilta edellytetään, että:

 • ne ovat käyttökuntoisia ja ne on varustettu tyypin 2 koskettimella,
 • niissä on käyttöönotettaessa vähintään 3,7 kW latausteho,
 • ne tukevat 11 kW lataustehoa ja
 • niihin voidaan kytkeä latauskuormanhallinta.

Latauslaitteisiin on myös voitava avustuksella toteutettavan kaapeloinnin puolesta tarvittaessa kytkeä 11 kW teho kolmivaiheisena.

Hakijan on haettava avustus ennen kuin avustuksella toteutettavat latauslaitteiden asennukset on tehty valmiiksi.

Yhdelle hakijalle voidaan myöntää avustusta enintään 10 latauslaitteeseen vuodessa. Yhteen rakennukseen tai kiinteistöön voidaan eri toimijoiden toimesta tehdä avustuksella enintään 10 latauslaitetta vuodessa. Samaan konserniin kuuluville hakijoille voidaan myöntää avustusta yhteensä enintään 50 latauslaitteeseen vuodessa. ARA noudattaa avustuksen myöntämisessä de minimis -tuen edellytyksiä.

Lähde: ara.fi/tyopaikkojen-latauspisteavustus