Pyydä tarjous

Ennakoivat toimenpiteet pienentävät merkittävästi työkoneiden tulipaloriskiä

Digipalvelut
25.11.2022 | Yrityselämässä tapahtuu

Dafo Vehicle Fire Protectionin työkonekohtaisesti räätälöitävät sammutuslaitteistot tarjoavat turvaa tilanteissa, joissa ennakoivat toimenpiteet eivät riitä estämään tulipaloa. Yhtiö on valmistanut koneiden ja laitteiden sammutusjärjestelmiä jo usean vuosikymmenen ajan. Sammutuslaitteistot voidaan asentaa konevalmistajan tuotantolinjalla tai retrofittaamalla.

- Pyrimme sammutuslaitteistoillamme turvallisempaan työympäristöön sekä tuottavuuden turvaamiseen kriittisissä tilanteissa. Työkoneiden tulipaloriski on hyvin tunnettu asia, joka on tapahtuessaan monella tapaa hyvin kallista – unohtamatta mahdollista henkilövahinkojen vaaraa. Useimmissa tapauksissa tulipalot aiheuttavat kustannuksia tuotannon keskeytymisen kautta, Dafo Vehicle Fire Protection Finland Oy:n toimitusjohtaja Hannu Sartovuo kertoo.

Sartovuo painottaa ennakoivan turvallisuuden merkitystä, että tulipalot saataisiin kokonaan estettyä. Paras palomies on koneen kuljettaja tai omistaja itse, joka omilla päivittäisillä toimillaan pystyy ylläpitämään hyvää paloturvallisuustasoa.

- On tärkeää huolehtia, että koneet ja laitteet toimivat hyvin ja turvallisesti. Jos asiat kuitenkin menevät pieleen, siellä on vielä meidän sammutuslaitteisto viimeisessä linjassa, joka mahdollisesti estää suurempien vahinkojen aiheuttamia kuluja ja harmeja, joita tulipalo voisi aiheuttaa. Koneen ja laitteen hyvä huolto ja ylläpito edustavat kaikkein parasta ennakoivaa paloturvallisuutta. Kun pidetään kone puhtaana ja huolehditaan, ettei siellä ole mitään öljyvuotoja tai vikoja, pidetään yllä parasta paloturvallisuutta.

- Nykyisen moottoriteknologian korkeat lämpötilat edesauttavat koneiden ja laitteiden suurempaa paloriskiä. Tästä syystä koneiden puhtauden ja ylläpidon merkitys on entistä keskeisempää, ettei koneiden itsesyttyminen olisi mahdollista, Sartovuo toteaa.

Sammutuslaitteistolla ei voida ehkäistä tulipaloa, mutta sillä ostetaan lisää aikaa kuljettajalle tekemään muita toimia turvallisuuden turvaamiseksi, kuten esimerkiksi alueen evakuointia.

Koneen järjestelmiin integroitu automaattinen sammutuslaitteisto

Usein sammutinlaitteisto on integroitu koneen omiin järjestelmiin.

Sartovuo mainitsee, että mikäli paloilmoitin anturi havaitsee tulipalon, sammutuslaitteisto antaa kuljettajalle hälytyksen äänimerkein ja vilkkuvin valoin, jonka jälkeen suojatun kohteen sammutus laukeaa automaattisesti. Tarvittaessa sammutusjärjestelmä voidaan aktivoida myös manuaalisesti ohjaamosta sekä koneen ulkopuolelta.

- Sammutuslaitteistojen konekohtaiset suunnitelmat ja asennukset tehdään riskianalyysin kautta, jonka puitteissa jokainen kone ensin yksilöidään. Riskianalyysissä arvioidaan koneen tekniset omaisuudet, toimintaympäristö, jossa kone työskentelee sekä muut paloriskin aiheuttajat ja paloturvallisuuteen liittyvä tekijät. Sammutusjärjestelmä mitoitetaan ja suunnitellaan konekohtaisesti paloriskianalyysinmukaisesti.

Sammutuslaitteisto asennetaan joko tuotantolinjastolla tai jälkiasennuksena

- Valtaosa meidän volyymista menee suoraan konevalmistajille ympäri maailmaa, Dafo-sammutuslaitteistot asennetaan usein jo konevalmistajan omalla tuotantolinjalla. Muun muassa kaikki merkittävät konevalmistajat käyttävät meidän sammutuslaitteistoja, Sartovuo mainitsee.

Dafo Vehicle Fire Protectionin suurimmat liiketoiminnan volyymit tulevat metsäteollisuuden ja maanrakennuskoneiden, kaivoskoneiden, materiaalinkäsittelykoneiden sekä julkisen liikenteen kautta.

Sammutuslaitteistoja myös jälkiasennetaan koneisiin ja laitteisiin, jolloin asennuskohteelle tehdään sama riskianalyysi ja dokumentaatio kuin mikä tehtäisiin ihan uudellekin koneelle.

- Asentaja tekee riskianalyysin koneesta, eli minkä tyyppinen ja kokoinen kone on ja kuinka suuria suojattavien kohteiden tilavuudet ovat. Näiden pohjalta sammutusjärjestelmä saadaan räätälöityä ja sovitettua käytettyyn koneeseen. Itse laitteiston asentaminen vie keskimäärin kaksi työpäivää, riippuen konetyypistä.

Toiset koneet alttiimpia tulipaloille

- Suomessa on olemassa Finanssialan keskusliiton ohjeistus siihen, millaiseen paloturvaluokkaan eri konetyypit kuuluvat ja mitkä ovat vakuutusehtojen asettelemat toimenpiteet. Siellä sanotaan hyvin yksioikoisesti, että kaikki koneet, jotka käsittelevät palovaarallista materiaalia tai toimivat palovaarallisella alueella, olisi suojattava.

Siellä on erikseen määritelty myös puupolttoaine.

Sartovuon mukaan metsäkoneet ja -traktorit ovat hyvin tyypillinen palosuojattava kohde. Turvetyökoneissa nämä ovat olleet pakollisia aikoinaan. Parin viime vuoden ajan on ollut pakollista varustaa puimurit sammutuslaitteistolla.

- Puimurin riskit liittyvät siihen, että niillä tehdään sadonkorjuun aikaan töitä ympäri vuorokauden ja olosuhteet ovat pahimmillaan hyvin pölyiset. Vakuutusyhtiöt vaativat puimureiden varustamisen sammutuslaitteistolla. Nämä liittyvät aika usein siihen, että kun koneita varustetaan sammutuslaitteistolla, lähes poikkeuksetta kaikki vakuutusyhtiöt tarjoavat vakuutusmaksujen alennuksia palovakuutuksista ja aika usein vakuutusten omavastuuosuudet menevät nollaan palovahinkojen osalta, Hannu Sartovuo selvittää.

www.dafo-vehicle.com