Pyydä tarjous

FRUSH 2024 goes to ecosystems

Forssan seudulla on tekemisen meininkiä.
Forssan seudulla on tekemisen meininkiä.
19.09.2023 | Yrityselämässä tapahtuu, Teollisuus

Ensi vuonna Forssassa perinteisesti järjestettävän FRUSHin keskeinen teema on ESG (Environmental, Social ja Governance). Tapahtuman puhujina kuullaan mm. SSAB:n, ABB:n ja Patria Landin edustajia. Tapahtumassa keskitytään tänä vuonna perinteisen StartUP-innovaatiokilpailun opiskelijasarjaan.

Ensi vuoden tapahtuma keskittyy alihankinta- ja toimitusketjuihin, niiden vastuullisuuteen sekä vaadittuihin ESG-standardeihin.

– Kiertotalousvastuullisuus on toimialasta riippumatonta ja siksi olemme ottaneet metalliteollisuuden kohderyhmäksemme. Kyseessä on yksi Forssan suurimmista toimialoista, Forssan Yrityskehityksen isännöitsijä Eva Salminen kertoo.

StartUp-innovaatiokilpailuun saadaan opiskelijasarja

Frushin yhteydessä järjestetään tuttuun tapaan StartUp-innovaatiokilpailu myös ensi vuonna. Tällä kertaa mukaan mahtuu opiskelijoille suunnattu sarja. Innovaatiokilpailun oppilaitosyhteistyökumppaneina ovat HAMK sekä Aalto-yliopisto.

– On mielenkiintoista, että FRUSH synnyttää uusia innovaatioita. Perinteiset yritystoimijat pääsevät kohtaamaan FRUSHissa oppilaitoksia ja tutustumaan heidän TKI-toimintaansa sekä opiskelijoihin, Forssan Yrityskehityksen yrityskehittäjä Anne Tasaranta esittelee.

HAMK on useammallakin kampuksella sitonut innovaatiokisan opintoihin tästä syksystä alkaen. Sitä kautta kehityskelpoisimpia yritysideoita lähdetään jatkojalostamaan esittelyvideoiden kautta.

– Meille voi lähettää näitä esittelyvideoita vuoden 2024 kevätpuolelle saakka. Videoiden perusteella tuomaristomme karsii parhaat ehdokkaat ja varsinainen voittaja julkistetaan FRUSH-tapahtumassa. Voittajakolmikolle on jo sovittu Hämeen kauppakamarin kanssa rahapalkinnoista. Lisäksi Finnish Business Angels Network (FIBAN) tarjoaa yksityisen preppauksen innovaatiokilpailun voittajalle, Tasaranta kertoo.

Myös innovaatiokilpailun tuomaristossa sekä FRUSH-tapahtuman puhujina nähdään Finnish Business Angels -organisaation edustajia.

– Aiempien vuosien StartUp-innovaatiokilpailun voiton kautta suomalaiselle yrityskentälle on noussut mm. ekologisia elintarvikepakkauksia valmistava Jospak Oy, Tasaranta toteaa.

Vastuullisuus yhä tärkeämmässä roolissa

Ensi vuoden FRUSH pureutuu erityisesti kiertotalouden ESG-vaatimuksiin. Jotta yritys pääsisi mukaan tarjoamaan tuotteitaan alihankintaketjuihin, tulee tämän vastuullisuuden sekä ESG-asioiden olla vaatimusten tasolla.

– Juuri näihin vaatimuksiin liittyen alihankkijoita käyttävät yritykset tulevat kertomaan, mitä ESG-standarjeja alihankkijoilta nyt ja jatkossa edellytetään, Salminen mainitsee.

Tasaranta lisää, että isojen yritysten omat vastuullisuusvaatimukset ovat korkeita ja ne tulevat jatkossa entisestään lisääntymään.

– Heidän on pakko vaatia niitä myös alihankintaketjujen pienemmiltä yrityksiltä, jotta he pääsivät omiin ESG-tavoitteisiinsa. Teollisuudesta tulevat puhujat avaavat nykyisiä ja tulevia ESG-vaatimuksia alihankintaketjuille.

Forssan seutu on kiertotalouden edelläkävijä

Forssan seudulla on yli 150-vuotinen teollisen tekemisen kulttuuri, joka on onnistuneesti mukautunut ja uudistunut kulloistenkin megatrendien mukaisesti. Kiertotalousajattelussa Forssan seutu on ollut jopa edelläkävijä, kun alan klusteria ryhdyttiin kehittämään 1990-luvulla.

– Otimme 2010-luvulla käyttöön ”järkivihreyden” käsitteen jo ennen kuin laajemmin alettiin puhua kiertotaloudesta ja vihreästä siirtymästä, kertoo Forssan Yrityskehitys Oy:n yrityskehittäjä Satu Nurmi.

Järkivihreä Forssa -kaupunkistrategia painottaa ympäristöystävällisyyttä, vastuullisuutta ja kestävää kehitystä kaupungin, yritysten ja yhteisöjen toiminnassa. Avainasemassa on resurssiviisaus, joka tarkoittaa sitä, että raaka‐aineita, energiaa ja tavaroita käytetään yhteistyössä järkevästi, hyvinvointia edistäen.

Satu Nurmen mukaan järkivihreä resurssiviisaus toimii sekä strategiatasolla että käytännön toimintojen tasolla.

– Pitkäjänteisyyden ansiosta seudun yrityksille on syntynyt näkemys kiertotalouden tarkoituksesta ja merkityksestä. Yritykset ovat tulleet miettineeksi sellaisia asioita kuin vastuullisuus ja kestävä kehitys, joita tänä päivänä yleisesti korostetaan. Niitä kannattaa nostaa entistäkin voimakkaammin esiin, sillä ne ovat aitoja mittareita esimerkiksi kilpailutuksissa.

Järkivihreää energiaa yrityksiltä yrityksille

Forssan seudulla on vahva ja laaja kiertotalouden ekosysteemi, jonka tärkeänä osana on Envitech-alue. Se on yksi Suomen ja maailman kehittyneimmistä teollisen kiertotalouden keskittymistä, jossa yritykset tekevät tiivistä yhteistyötä ja hyödyntävät kekseliäästi toistensa osaamista, tuotteita ja sivuvirtoja. Sivuvirtojen hyödyntämistä energiana ja muina arvojakeina on Forssan seudulla tehty jo kauan.

– Envitech-alue ja sen kautta tulevat järkivihreät energiaratkaisut ovat myös uusien yritysten käytettävissä. Tarjolla on mm. biokaasua teollisuuden tarpeisiin. Lisäksi Forssassa sijaitseva Fingridin varavoimalaitos turvaa sähköjärjestelmän käyttövarmuutta yllättävissä häiriötilanteissa, Nurmi mainitsee.

Yli 50 % suomalaisista 150 km:n säteellä

Forssan Yrityskehityksen kotisivuilta löytyvästä toimitilapörssistä voi hakea Forssan alueen vapaita tontteja ja toimitiloja. Forssa on huomattu myös kansainvälisillä pelikentillä, sillä paikkakunnalle on jo sijoittunut kansainvälisiä toimijoita. Yksi näistä on C.P.E. Production Oy, joka valmistaa ballistisia suojavarusteita ja suojalevyjä.

– Logistinen sijaintimme Suomen kasvukolmion sisällä on varsin kiinnostava, koska olemme valtateiden 2 ja 3 varrella. Meillä on täällä myös Humppilan junarata, mikä luo valtavasti mahdollisuuksia, Salminen painottaa.

Tasaranta lisää, että Forssan keskeinen sijainti soveltuu monenlaiselle teollisuudelle ja yritystoiminnalle.

– Olemme myös energia- ja tietoliikenneverkkojen solmukohdassa.

Forssassa toimii vahvojen metallialan yritysten lisäksi paljon muitakin yrityksiä, mm. rakennus– ja tekstiilialalla. Hämeen alueen yritystoimintoja markkinoidaan kansainvälisesti Technical Visits -hankkeen kautta, joka mahdollistaa mm. ulkomaisten yritystoimijoiden ja matkailijoiden tutustumisen alueen yritystoimintaan.

– Technical Visits -hankkeen puitteissa on tuotteistettu yritysvierailuita Hämeen alueen paikallisiin yrityksiin. Palvelu on suunnattu erityisesti kansainvälisille vieraille, joten sen kautta on mahdollista solmia myös kansainvälisiä toimittaja- ja yrityssuhteita. Palvelun kautta pääsee tutustumaan myös meidän Envitec-alueeseen, Tasaranta mainitsee.

www.frush.fi | www.fyk.fi | www.forssa.fi