LinkedinFacebook
Pyydä tarjous

Infraverkkojen rakentaminen ja kunnossapito haltuun Infra Work Managerilla

HeadPowerin kehityspäällikkö Marko Partanen
HeadPowerin kehityspäällikkö Marko Partanen
13.10.2021 | Yrityselämässä tapahtuu

HeadPower Oy:n kehittämä Infra Work Manager (IWM) on infraverkkoyhtiöille tarkoitettu kattava tiedonhaIIintajärjesteImä verkoston rakentamisen, saneerauksen ja ylläpidon hallintaan ja työnohjaukseen. IWM:ssä hankekohtainen reaaliaikainen informaatio on sekä turvallisesti tallessa että joustavasti saatavissa ja jaettavissa.

– IWM auttaa verkkoyhtiöitä tehostamaan tilaus-toimitusketjua ja ohjaamaan budjettiin varatut rahat oikeisiin kohteisiin vuositasolla sekä pidemmän tähtäimen verkon kehityksessä. IWM:n myötä toiminnan tehokkuus, laatu, läpinäkyvyys ja turvallisuus paranevat, kiteyttää HeadPowerin kehityspäällikkö Marko Partanen.

IWM on päätelaiteriippumaton pilvipalvelu, jonka käyttäminen on helppoa ja loogista. Palvelun käyttö onnistuu mobiililaitteella tai tietokoneella, ja esillä oleva tieto on visualisoitu selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla kartalle, tehtävälistoiksi tai vuorovaikutteiseen kojelautanäkymään.

Tarvittaessa Infra Work Manager integroituu myös asiakkaan muihin järjestelmiin. Mikropalvelupohjainen arkkitehtuuri mahdollistaa tiedon reaaliaikaisen tuonnin ja viennin mistä tahansa lähteestä.

Tehokkaampaa suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa

IWM:llä koordinoidaan projektien suunnittelua, budjetointia, töiden tilaamista, dokumentointia, johtamista, henkilöstöresurssien käyttöä, laskutusta ja valvontaa.

– IWM:n kautta voidaan antaa työmääräyksiä ja seurata töiden toteutumista, samalla se on dokumentoinnin väline. Siihen voidaan sisällyttää hankkeen aikataulut ja osapuolet, tehtävien sisällöt, kuvat, kartat, lupatiedot ja niin edelleen, Partanen kuvailee.

– IWM näyttää tilauskannan, toimitusten ja laskutusten reaaliaikaisen tilan, mikä mahdollistaa budjetoinnin seurannan ja resurssien ohjaamisen sinne, missä niitä tarvitaan. IWM:n avulla on helppo havaita, onko työn tekemiselle olemassa tarvittavat edellytykset. Mahdollisiin poikkeamiin voidaan reagoida nopeasti ja niiden syyt tulevat samalla dokumentoiduiksi. IWM sopii myös useita sopimusurakoitsijoita kohteissaan käyttäville toimijoille, joilla on omat hinnastot.

Infra Work Managerin käyttäjätahoja voivat tilaajan ja urakoitsijoiden lisäksi olla esimerkiksi suunnittelutoimistot, tavarantoimittajat, kunnat tms. kolmannet osapuolet, joille tilaaja voi jakaa käyttölisenssin. Näin kolmansille osapuolille ei koidu ylimääräisiä kustannuksia IWM:n käytöstä.

Toimintaketjut sujuviksi

IWM:ssa voidaan rajata, mikä on kaikille näkyvää yhteistä tietoa, ja mikä on tiettyjen osapuolten, esimerkiksi tilaajan ja toimittajan, kahdenkeskistä tietoa. Lisäksi yhtiön sisäinen dokumentaatio voidaan pitää täysin omana tietona. Infra Work Manageriin voidaan kirjata myös ympäristö- ja turvallisuustoimintaohjeita, riski-, vaara- ja haittatekijöitä ja muita perehdytettäviä asioita.

– IWM virtaviivaistaa toimintaketjuja. Jokainen käyttäjä dokumentoi omat tekemisensä. Esimerkiksi työntekijä voi kätevästi tehdä IWM:ssä kaiken tarvittavan, kuten ilmoitukset työsuoritteista ja tuntikirjauksista. IWM:iin vietyä tietoa voidaan käyttää myös viranomaisraportointiin sekä laskutuksen ja palkanmaksun perusteena, Marko Partanen mainitsee.

Mahdollistaa pitkän aikavälin suunnittelun

Projektit voivat kestää kauan, ja dokumentaatiota voi syntyä vuosia ennen töiden aloittamista. Infra Work Managerissa tämä ei ole ongelma, vaan projekti voidaan luoda IWM:iin jo suunnitteluvaiheessa. IWM:n ajallinen laaja-alaisuus mahdollistaa saneeraus- ja investointitarpeiden ennakoinnin ja aikatauluttamisen.

– HeadPowerin asiakkaat omistavat suomalaisten merkittävintä yhteistä omaisuutta ja huolehtivat siitä. Kaikkien intressi on, että rakennettava verkko – olipa se sähköä, kaukolämpöä, tietoliikennettä, viemäriä tai puhdasta vettä – tehdään turvallisesti, ympäristöystävällisesti sekä laadukkaasti, Partanen korostaa.

Tuettu käyttöönotto

IWM:n käyttöönottoa tukee HeadPowerin kehittämä tietovirta-analyysi. Sen tuloksena asiakas ymmärtää, mitä palvelu pitää sisällään, ja vastaavasti HeadPower pääsee perille asiakkaan tarpeista ja mahdollisista pullonkauloista.

– Käymme yhdessä asiakkaan kanssa läpi, miten prosessi etenee tilauksesta toimitukseen ja millainen tietovirta siinä kulkee. Tyypillisesti löytyy kohtia, joihin menee turhan paljon aikaa. Ratkaisumme avulla toiminta tehostuu, ja asiakas voi keskittyä ydinosaamisensa hyödyntämiseen.

Marko Partasen mukaan viime vuosina verkkotoimialoilla on oivallettu pilvipalveluiden edut infran rakentamisessa, suunnittelussa ja kunnossapidossa, mutta siirtyminen digitaaliseen ohjausjärjestelmään voi silti olla asiakkaalle iso muutos.

– Huolehdimme siitä, että asiakas saa paitsi tuotteen myös koulutuksen sen käyttöön ja käyttäjätuen. Infra Work Managerin käytettävyydestä olemme saaneet kovasti kiitosta, Käyttäjät kiittävät erityisesti IWM:n käyttöliittymän toimivuutta ja helppoutta. IWM-palvelua kehitetään palautteen perusteella jatkuvasti paremmaksi yhdessä asiakkaiden kanssa, jotka pääsevät osallistumaan kehitystyöhön ohjausryhmätyöskentelyssä.

20-vuotias tiennäyttäjä

Sähkö-, vesi-, kaukolämpö- ja tietoliikenneverkostojen suunnitteleminen, rakentaminen ja kunnossapito voidaan tehdä nopeammin, turvallisemmin ja laadukkaammin HeadPowerin sovelluksia ja ohjeistoja käyttämällä.

IWM ja muut HeadPowerin ratkaisut tukevat suunnittelun ja rakentamisen toteuttamista lakien ja asetusten sekä yleisesti hyväksyttyjen parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Vakioidulla toimintatavalla varmistetaan verkon pitkä ikä ja huoltovarmuus. HeadPowerin tarjoamat palvelut parantavat tuottavuutta koko infran eliniän ajan.

– HeadPower täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Olemme infraverkkoyhtiöiden pilvipalveluiden edelläkävijä ja markkinajohtaja. Sähköverkkoyhtiöissä markkinaosuutemme on yli 90 %, Marko Partanen toteaa.

headpower.fi
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
YouTube

HeadPower Oy

  • Kehittää suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa tehostavia sovelluksia ja ohjeistoja vesi-, kaukolämpö-, tele- ja sähköverkkoyhtiöille.
  • Perustettu vuonna 2001
  • Vuoden 2020 liikevaihto 4,3 milj. €
  • Asiakastyytyväisyys yli 90 %
  • Työllistää yli 40 asiantuntijaa Espoossa, Tampereella, Jyväskylässä ja Ulvilassa

Artikkeli on julkaistu Tampereen seudun Yritysmaailma -lehdessä 2/2021.