LinkedinFacebook
Pyydä tarjous

J&T Technology on profiloitunut kaikkien teollisuuden alojen prosessien kohdesuojausten toteuttamiseen

Digipalvelut
29.05.2020 | Yrityselämässä tapahtuu
Teollisuuskiinteistöjen toiminta on hyvin monimuotoista ja se asettaa korkeampia vaatimuksia palon varhaiselle huomaamiselle ja nopeisiin vasteaikoihin. Teollisuusprosesseissa on usein kohteita, joiden muoto, tilavuus, lämpötilat tai suuri materiaalivirta vaativat räätälöidyn sammutusratkaisun.- Voimme monin eri tavoin suojata tuotantoprosesseja sekä tuotantolinjoja. Vaatimukset käytettävien tuotteiden osalta määräytyvät käyttötarkoituksen, vaadittavien palo-ominaisuuksien ja asennuskohteen vaatimusten perusteella, J&T Technology Oy:n toimitusjohtaja Tommi Keränen toteaa.- Tuotantokoneissa syntyvät kipinät voivat aiheuttaa pölyräjähdyksiä tai kyteviä paloja purun- ja pölynpoistolaitteistossa. Lähes yhtä vaarallisia ovat puhaltimien tukkeumat ja laakeriviat, jotka monesti johtavat ylikuumentumiseen ja tulipaloon. Orgaaninen pöly räjähtää erittäin herkästi. Pölyräjähdykset syntyvät teollisuuden tuotantojärjestelmien suodattimissa ja siiloissa täysin varoittamatta. Massiivista tuhoa syntyy sekunnin murto-osissa, Keränen kuvaa.J&T Technology toteuttaa tuotantoprosessien kohdesuojausta kaikkeen teollisuuteen. Yritys on muun muassa Atexon Oy:n sertifioitu jälleenmyyjä. Atexon on palontorjunta-alalle erikoistunut yritys, joka valmistaa korkealaatuisia kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmiä, tuotteet ovat suunniteltu ja valmistettu Suomessa. Lisäksi valikoimassa on liekin- ja ylilämmönilmaisu sekä muut vastaavat ilmaisu ja sammutusjärjestelmät.Optimaalinen kohdesuojausratkaisu- J&T Technologyn järjestelmä- ja laitteistokokonaisuudet suunnitellaan mukautumaan käyttäjän tarpeisiin. Suunnittelemme ja toteutamme kohteisiin optimaalisen ratkaisun, joissa sammutustoiminto on tehokas, mutta mahdollisimman vähän prosessia vahingoittava tai häiritsevä, Keränen kertoo ja jatkaa:- Tarvekartoituksen ja oikean mitoituksen yhteydessä laadimme hankesuunnitelman, aikataulutuksen sekä tarjouksen kokonaisprojektista, jolloin huolehdimme myös koko järjestelmän asennuksesta, Avaimet käteen-palveluna. Teemme myös vesisammutusjärjestelmien putkistotöitä kokonaisurakkana sekä muita tarvittavia töitä, esimerkiksi purukanavien muutostyöt ja huolehdimme käyttöönottotarkastuksesta sekä käyttäjäkoulutuksesta ammattitaidolla.Kustannustehokkaita ratkaisuja- J& T Technology palvelee asiakkaitaan erittäin laaja-alaisesti, pienistä puusepänteollisuuden yrityksistä suuriin teollisuuslaitoksiin. Asennuskohteita ovat muun muassa mekaaninen puuteollisuus, voima- ja lämpölaitokset, elintarviketeollisuus, metallipölyjen siirtojärjestelmät, kumi- ja muoviteollisuus, varastot, kierrätysalan yritykset, voimalaitokset, kemian teollisuus ja tekstiiliteollisuus.- Kotimaan markkinat ovat meille tärkeä, lisäksi toimitamme sammutusratkaisuja muu muassa Baltiaan, Balkanille ja Venäjälle. Tällä hetkellä liikevaihdostamme lähes puolet koostuu jo viennistä, Tommi Keränen mainitsee.  

Atexonin sammutusratkaisut eri tuotantoprosesseihin

Finanssiala ry (FA) asettaa teknisiä turvallisuusjärjestelmiä suunnittelevalle ja/tai toimittavalle, tai näihin liittyviä palveluita toimittavalle liikkeelle vaatimukset, joilla varmistetaan järjestelmien hyvälaatuinen suunnittelu, asennus ja mahdollinen valvonta. Atexon-järjestelmä on Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton hyväksymä ja suosittelema.- Atexonin järjestelmät on teknisesti edistyksellisiä ja toimintavarmoja ratkaisuja estämään tuhoisien tulipalojen syttyminen. Suomalainen järjestelmä on myös edullinen verrattuna ulkomaisiin valmistajiin, Keränen sanoo.- Sammutusratkaisumme koostuu yksinkertaisimmillaan yksittäisestä ja automaattisesti toimivasta sammutteesta tai useammasta sammutusyksiköistä, joita ohjataan halutunlaisella tekniikalla, Kaikki järjestelmät voidaan toteuttaa myös keskuselektroniikkaohjauksella, jolloin järjestelmissä on käytännössä rajattomat hallintamahdollisuudet ja ne voidaan liittää osaksi kaikkia valvonta-, hälytys- ja tehdasjärjestelmiä, Tommi Keränen selvittää.Artikkeli on julkaistu Keski-Suomen Yritysmaailma -lehdessä 2/2020.