Kajaanin Romun operatiivinen johtaja Niko Nyyssönen: "Tavoitteena on, että kerran louhitut luonnonvarat pysyvät kierrossa"

Facebook
08.04.2024 | Yrityselämässä tapahtuu

Kaupunkikaivostoiminnassa yhteiskunnan tarvitsemat metallit louhitaan ja jalostetaan raaka-aineeksi elinkaarensa pään saavuttaneista kaupunkirakenteista, koneista, laitteista ja esineistä - eli romuista ja raunioista.

Lisäksi kaupunkikaivostoiminta hillitsee luontokatoa, kun paine uusien metallimalmikaivoksien avaamiseen pienenee.

Suomessa sijaitsee yksi Pohjoismaiden suurimmista ja edistyksellisimmistä kaupunkikaivoksista. Vuodessa lähes 60 000 tonnia metalleja käsittelevä Kajaanin Romu on metalliraaka-aineen tarkan kierrättämisen uranuurtaja. Kajaanin romu Oy on profiloitunut kaupunkikaivokseksi, jonka positiiviset vaikutukset ympäristöön, talouteen ja yhteisöön ovat merkittävät.

- Romukauppabisnestävoidaan hyvällä syyllä luonnehtia tänä päivänä kaupunkikaivostoiminnaksi, jossa kierrätetään ympäristöystävällisesti kulutusyhteiskunnassa syntyvät arvometallit mekaanisesti ilman kemiallista käsittelyä, Kajaanin Romun operatiivinen johtaja Niko Nyyssönen toteaa ja jatkaa:

- Ympäristöystävällistä kiertometallia romuesineistä ja -rakenteista valmistavat kaupunkikaivokset auttavat terästeollisuutta pienentämään ympäristöhaittojaan ja saavuttamaan hiilineutraaliuden. Tämä tulee vähentämään Euroopan hiilidioksidipäästöjä jopa 10 prosenttia. Samalla kaupunkikaivokset lisäävät yhteiskunnan, yritysten ja myös yksilöiden hyvinvointia.

Metalli on liian arvokasta yhteiskunnalle ollakseen jätettä

Kajaanin Romu tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa niin vastuullisuus-, laatu- kuin kannattavuustekijöiden ratkaisemiseksi, sillä murroskausi ekotehokkaaseen on mittava haaste terästeollisuudelle. Metallin erinomainen kierrätettävyys ja sitä kautta sen arvon pysyvyys on kuitenkin mahdollisuus.

- Maailman metallivarannot ovat rajalliset ja sähköistyminen lisää valtavasti metallien kysyntää ja sitä kautta päästöjä. Ympäristökriisien syveneminen hallitsemattomaksi on todellinen uhka. Siksi me teemme kaikkemme, jotta kerran luonnosta louhitut metallit pysyvät pienintäkin hippua myöten kierrossa.

- Metallit kestävät käyttöä, kierrätystä ja muovausta uusiksi esineiksi lähes loputtomasti. Ympäristöystävällisestä kiertometallista voidaan siksi valmistaa jopa edullisemmin yhtä laadukkaita tuotteita kuin neitseellisestä raaka-aineesta.

Metallin kiertoa tehostamalla pienet päästöt ja suuret hyödyt

- Olemme käyttäneet kaikkiaan jo noin 18 miljoonaa kierrätyslaitoksemme asteittaiseen uudistamiseen, jotta sivuvirroistakin saataisiin arvokkaat metallit tarkasti ja turvallisesti talteen, Nyyssönen painottaa.

- Tänä vuonna olemme investoineet 1,8 miljoonaa euroa uuteen tuotantolinjastoon, jolla pystymme hyödyntämään kaiken mekaanisesti eroteltavissa olevan metallin. Investointi varmistaa sen, että kaikille materiaaleille on joku hyödyntäjä tai käyttäjä. Saimme edistyksellisintä tekniikkaa, mitä on olemassa. Tulemme ylittämään EU:n asettamat tavoitteet kirkkaasti ennen tavoiteaikatauluja, Nyyssönen selvittää.

Koneet sähköistyvät, fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee

Nyyssönen kertoo, että ensi vuonna luvassa on investointeja konekalustoon tavoitteena pienentää kierrätyslaitoksen hiilijalanjälkeä. Yritys sähköistää koneita, mikä vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

- Sähköistämme murskauslinjaston syöttävän materiaalikoneen, jolla korvataan fossiilista polttoainetta käyttävän koneen. Investoinnin suuruus on noin 600 000 euroa

Nyyssönen kertoo Kajaanin Romun verifioineen kahtena viime vuonna CO2- ilmastolaskennan, ja yritys tarjoaa asiakkailleenkin nyt tietoa heidän toiminnastaan syntyvän metallijätteen kierrättämisen ja hyödyntämisen hiilidioksidipäästöistä.

- Tavoittelemme hiilineutraaliutta yhdessä Terästeollisuuden kanssa. Olemme mukana Suomen Ympäristökeskuksen EU-Life- ilmastohankkeessa ja olemme saaneet sitä kautta tukea investointihankkeeseemme. Tarkoituksena on luoda koulutuksellista materiaalia ja tiedotteita alan muillekin yrityksille sähköistyksen hyödyistä sekä taloudellisista ja ympäristövaikutuksista. Suomen Romukauppiaiden liiton kautta tulemme tiedottamaan jäsenyrityksille sähköistämisen vaikutuksia liiketoimintaan, Nyyssönen kertoo.

Nyyssönen näkee yhtenä mielenkiintoisena aiheena sekä myös yhteisenä haasteena, miten kaivoksen neitseellisiä malmeja voisi korvata kierrätyksessä tulevilla alitteilla, jotka sisältävät metallia.

- Tällä hetkellä kaivoteollisuudessa pölyalitteet päätyvät kaatopaikalle koska lainsäädäntö ei anna mahdollisuuksia niiden hyödyntämiseen.

- Mielestäni Kaivosteollisuuden kanssa pitäisi yhdessä valtiotasolla miettiä sitä, onko kyseessä jätteitä ja arvokkaita raaka-aineita, joita kaivosteollisuus pystyisi hyödyntämään ja sillä tavoin pienentämään omaa ympäristövaikutusta.

Joustavuus, tehokkuus ja nopea reagointikyky siivittäneet Kajaanin Romun menestykseen

Vuodesta 2004 lähtien toiminut perheyritys Kajaanin Romu harjoittaa romuliiketoimintaa Kainuun alueelta käsin koko Suomen laajuisesti. Kajaanin Romu työllistää keskimäärin noin 50 henkilöä.

- Operoimme lähes koko Suomessa, joskin päämarkkina-aluettamme on Pohjois-Suomi. Metalliromua ostetaan paljon sopimusasiakkailta, mutta myös purkutyömailta, teollisuudesta, kunnista sekä yksityisiltä. Olemme myös elinkaarensa loppuun tulleiden autojen virallinen vastaanottopiste. Meiltä saa auton romutustodistuksen, jolla vastuu autosta päättyy. Toimimme myös Suomen Autokierrätyksen operaattorina, Niko Nyyssönen toteaa ja jatkaa:

- Kajaanin Romu on olemassa, jotta metalliteollisuudesta tulisi energiatehokkaampaa ja kulutusyhteiskunnassa käyttämättömäksi jäänyt raaka-aine saataisiin jatkojalostettua ja uudelleenkäytettyä. Olemme kestävän metalliteollisuuden puuttuva palanen, jonka tehtävänä on pitää kerran louhittu metalli aina kierrossa ja siten pienentää metalli- ja valmistavan teollisuuden päästöjä.

Kajaanin Romu saa kaikesta käsiteltäväkseen tulevasta romumetallista kierrätettyä 95–98 prosenttia.

Työn alla ovat silti vieläkin tehokkaammat menetelmät. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa korkein mahdollinen metallien talteenottoaste.

- Maailman metallivarannot ovat rajalliset ja sähköistyminen lisää valtavasti metallien kysyntää ja sitä kautta päästöjä, Nyyssönen sanoo.

www.kajaaninromu.fi | Facebook | YouTube

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia