Pyydä tarjous

Kaskisten satama kasvaa ja kehittyy

Digipalvelut
22.04.2022 | Yrityselämässä tapahtuu, Teollisuus

Kaskisten sataman liikennemäärät ovat olleet vahvassa kasvussa viimeiset neljä vuotta. Yhä jatkuvaa kasvua vauhditetaan ja mahdollistetaan laituri- ja kenttäalueiden laajennuksilla. Sataman käynnissä oleva digitalisointiprojekti edesauttaa liikennemäärin vakaata kasvua, tuoden toimintaan lisää nopeutta sekä tehokkuutta. Geopoliittinen tilanne tuottaa kuitenkin myös epävarmuutta.

– Satamamme digitalisoituminen on jo käynnissä. Meillä on myös laiturialueiden ja kenttäalueiden laajentamissuunnitelmia, joita aloitellaan lähivuosina, Kaskisten sataman toimitusjohtaja Patrik Hellman toteaa.

Sataman digitalisoitumisprojekti pitää sisällään mm. sataman hallintajärjestelmän uudistukset, jotka ovat jo käynnissä.

– Tässä vaiheessa olemme integroineet sataman hallintajärjestelmään meidän laskutusjärjestelmän, jatkossa siihen integroidaan myös päästövalvonta- ja kulkulupajärjestelmä. Järjestelmää tullaan hyödyntämään myös satamaympäristön valvonnassa. Tiedämme tarkasti milloin ajoneuvot saapuvat satamaan, kuinka kauan ne viipyvät täällä ja sitä kautta pystymme laskemaan päästöarvot. Digitalisoitumisprojektiin liittyy paljon muitakin asioita, joita tässä matkan varrella kehitetään.

Hellmanin mukaan digitalisoitumisprojekti kehittyy koko ajan eteenpäin ajan vaatimusten mukaisesti.

– Kun satamamme toiminta tehostuu ja nopeutuu, asiakkaillemme syntyy sitä kautta säästöjä.

Lisää kenttäalueita ja mahdollisesti laituritilaa

– Rakennamme lisää kenttätilaa, että voimme vastata kasvavaan kysyntään. Suunnitelmissamme on aloittaa myös suuryksikköliikenne lähitulevaisuudessa. Vallitseva geopoliittinen epävarmuus jarruttaa kuitenkin kehitystä tällä hetkellä. Nykyinen tihtaalilaituri muutetaan myöhemmin mahdollisesti normaalilaituriksi, jonka kautta saamme 345 metriä lisää normaalia laituritilaa. Kokonaisuudessaan meillä on nyt laituritilaa 1100 metriä, Hellman kertoo.

Myös Kaskisten sataman kenttäalueita tullaan laajentamaan, jonka kautta projektilasteille saadaan lisätilaa. Tällä hetkellä satamassa on katettua varastointitilaa hieman yli 50 000 neliötä ja säiliötilaa yli 30 000 kuutiota. Kaikki varastointikapasiteetti on jo käytössä.

Perinteikäs metsäteollisuuden satama

– Olemme vahva metsäteollisuuden tarpeita palveleva satama. Kaskisten Metsä Boardin tehdas on meidän pääasiakas. Kaskisista viedään sellua ja sahatavaraa eri puolille Eurooppaa, ja sahatavaraa kuljetetaan aina Afrikkaan saakka. Satamamme kautta tuodaan myös kemikaaleja Suomessa toimivien sellutehtaiden käyttöön, Hellman mainitsee.

Liikennemäärät ovat vahvassa kasvussa

Kaskisten sataman liikennemäärät ovat kasvaneet 25 % neljän viimeisen vuoden aikana.

– Liikennemäärämme on tällä hetkellä 1,26 miljoona tonnia vuodessa, mutta tämän vuoden osalta on vielä liian aikaista sanoa miten asiat kehittyvät. Tilanne Itä-Euroopassa aiheuttaa epävarmuutta kaupankäynnissä ja siten myös meriliikenteessä.

Kaskisten satamasta on nopea yhteys avomerelle sekä Itämeren laivaväylille

Kaskisten satama (Port of Kaskinen) sijaitsee Suomen länsirannikolla, Pohjanlahdella noin 100 km Porista pohjoiseen. Kyseessä on yksi maamme tärkeimmistä sahatavaran ja sellun vientisatamista, joka on erikoistunut myös kemianteollisuuden ja bulkrahdin käsittelyyn. Suojaisaan satamaan tarvitaan talvikaudella harvemmin apua jäänmurtajilta. Syväsatamasta on nopea yhteys avomerelle ja Itämeren laivaväylille.

Sataman monipuolisuus, joustavuus ja selkeä infrastruktuuri luovat edellytykset nopealle, turvalliselle ja kustannustehokkaalle materiaalivirtojen käsittelylle. Suuret kertaerät liikkuvat häiriöttömästi eri kuljetusmuotojen, varastojen ja laivojen välillä. Satamassa voidaan käsitellä helposti yli 15 000 tonnia materiaaleja päivässä. Alueella on teollisuudelle loistavat sijoittumis- ja kasvumahdollisuudet. Satama on osa TEN-T (Trans-European Transport Network) kattavan verkoston satamaverkostoa.

Sujuvat liikenneyhteydet satamaan

Maantieverkostoa pitkin saapuva rekka- tai tankkiauto pääse kätevästi satamaan selkeää reittiä pitkin. Reitti ei kulje Kaskisten kaupungin läpi eikä vilkkaasti liikennöidyllä alueella.

Kantatie 67 vie suoraan satama-alueelle. Ruuhkaton tie kulkee Kaskisten kaupungin ohitse, teollisuusalueen vierestä aina sataman portille. E8-väylän ja kantatie 67:n risteyksestä Kaskisten satamaan on vain 14 km. Esteetön väylä on tarpeeksi tilava myös erikoissuurille kuljetuksille ilman merkittäviä erillisiä operaatioita. Kaskisten sataman ratapiha on liitetty yleiseen rataverkkoon. Suupohjan rata Seinäjoelta Kaskisten satamaan on maan läntisin rautatiepiste. Liikenne on kasvanut radalla yli 60 % viimeisten kahden vuoden aikana ja oli 2021 lähellä 400 000 tonnia vuositasolla.

www.kaskistensatama.fi

Kaskisten satama

  • Väyläsyvyys syväsatama 9 m
  • Laivauskoot 1.000–45.000 dwt
  • Kääntöpaikka 270 m (sisäinen) 350 m (ulkoinen)
  • Lolo/Bulk -laiturit 7 kpl
  • RoRo-laiturit 2 kpl
  • Neste Bulk -laiturit 1 kpl
  • Varastotila kappaletavaralle 38 000 m²
  • KuivaBulk 15 000 m² + 53 500 m²
  • NesteBulk 49 000 m³
  • Satama-alue 16 ha