Kemin Sataman kyvykkyydet ovat kasvaneet merkittävästi

Ilmakuva elokuu 2022, edustalla Ajos, taustalla oikealla Veitsiluodon teollisuusalue
Ilmakuva elokuu 2022, edustalla Ajos, taustalla oikealla Veitsiluodon teollisuusalue
18.10.2023 | Yrityselämässä tapahtuu

Kemin Satamassa ja satamaan johtavalla laivaväylällä on tehty mittavia investointeja, jotka mahdollistavat entistä suurempien laivojen pääsyn satamaan.

Investoinnit kattavat muutakin satamainfraa sekä sataman tietojärjestelmiä. Panostuksia on tehty myös EU:n NIS2-direktiiviin liittyen.

Kemin Satamassa tehdyt investoinnit ovat suuruusluokaltaan 85 miljoonaa euroa ja ne on toteutettu yhdessä väyläviraston kanssa. Väylän oltava riittävän syvä ja leveä, että suuremmatkin laivat pääsevät satamaan turvallisesti. Väylää on alettu syventämään jo 30 kilometrin päässä satamasta.

– Toimenpiteiden kautta on saatu aikaan mitoitussyvyydeltään 12-metrinen väylä, johon on mitoitettu lisäksi 1,5 metrin varosyvyys. Ruoppaus on aloitettu kaukaa mereltä ja tultu väylää pitkin aina Ajoksen satama-altaaseen saakka. Väylävirasto on huolehtinut merellä olevista ruoppaustarpeista ja me olemme puolestamme tehneet kaikki satama-altaan ruoppaustyöt. Satamainfraan liittyen olemme rakentaneet 430 metriä laituria ja tehneet siihen liittyvää asfaltointia, kunnallistekniikkaa sekä valaistusta. Kaikkiin näihin toimenpiteisiin on kulunut yhteensä noin 86 miljoonaa euroa, Kemin sataman talous- ja markkinointipäällikkö Hannu Tikkala kertoo.

Suurempia liikennemääriä ja aluksia

Tikkala on työskennellyt Kemin satamassa jo 20 vuotta, joten satamassa on ehditty suunnittelemaan väylän syventämistä jo aiemminkin. Noin 15 vuotta sitten tarpeita katsottiin kaivosteollisuuden tarpeista käsin. Metsä Fibren uuden Kemin biotuotetehtaan seurauksena nämä uudistukset tulivat ajankohtaisiksi ja samalla sataman liikennemäärät kasvavat jopa miljoona tonnia vuodessa. Puhutaan siis vähintään 50 %:n lisäyksestä nykyiseen liikennemäärään.

Tikkalan mukaan satama pystyy nyt vastaamaan kaivostoimijoidenkin logistiikkatarpeisiin entistä paremmin.

– Kittilän kultakaivos ja Bolidenin kaivos Sodankylässä käyttävät Kemin satamaa. Näiden lisäksi meillä on käynnissä keskustelut Hannukaisen rautakaivoksen osalta, joka on tarkoitus avata Kolarin kuntaan. Nyt tehdyt väylään ja satamaan tehdyt investoinnit auttavat siinä, että Kemin satama voisi tulla valituksi uusienkin kaivostoimijoiden kumppaniksi. Satamasta pystytään laivaamaan nyt tuplasti suurempia lasteja, joka tarkoittaa 50 000–60 000 tonnia/laiva.

Rautatieyhteys aivan syväväylän viereen

Tikkalan mukaan Kemin satama voisi tarjota jatkossa alueita esim. kaivostoimijoille uuden 12 metrin syväväylän varrelta, jonne pääsee tarvittaessa rautateitse. Uusi 20 hehtaarin alue syntyi satama-altaan ruoppauksen yhteydessä, kun ruoppausmassat siirrettiin uuden väylän viereen. Maa-alue sijaitsee Tikkalan mukaan ns. piikkipaikalla.

– Saimme väylävirastolta päätöksen ja viimeisen vahvistuksen, että 12 metrin syväväylä on nyt virallisesti käytettävissä. Ensimmäiset 200-metriset alukset ovat tulossa satamaan jo vuoden vaihteessa. Investointi valmistui siis juuri oikeaan aikaan, Tikkala kiittelee.

Rahtia eri puolille maailmaa

Kun Metsä Fibren biotuotetehtaan selluloosan tuotanto alkaa täydellä kapasiteetilla, tuotteita laivataan Kemin satamasta Euroopan lisäksi Kiinaan ja USA:han saakka. Satamasta on mahdollista rahdata tuotteita ympäri maapallon.

– Kaivosten tarjoama mahdollisuus on meille seuraava askel. Euroopan satamiin suuntautuvat yhteytemme pysyvät ennallaan. Näiden osalta operoi yksi jättikokoinen laiva, joka on keskittynyt enemmänkin kappaletavaraan, projektilasteihin sekä kontteihin, Tikkala toteaa.

Kemin satamassa on valmius kaikenlaisiin kuljetuksiin, joista mm. konttiliikenne tulee lisääntymään jatkossa merkittävästi. Taustalla vaikuttaa Meri-Lapin alueelle saadut investoinnit, joista yhtenä esimerkkinä toimii Infinited Fiber.

– Infinited Fiber on rakentamassa omaa tuotantolaitostaan Veitsiluodon teollisuusalueelle, entisiin Stora Enson tuotantotiloihin. Heidän tuleva ja lähtevä liikenne liikkuu konteissa, Kemin sataman toimitusjohtaja Markku Rautio toteaa.

Veitsiluodossa on paljon mahdollisuuksia uudelle teolliselle toiminnalle. Stora Ensolta vapautunut Veitsiluodon teollisuusalue on kooltaan huimat 190 hehtaaria. Nyt alueella on runsaasti vapaata toimitilaa tarjolla. Yksi toimintansa alueella jo käynnistäneistä toimijoista on Infinited Fiber.

Taistelun kestävä tietoverkko

– Meillä on satamassa sekä langaton että kiinteä, suljettu, ns. taistelun kestävä tietoturvallinen tietoverkko. Yhteydet ulkomaailmaan tapahtuvat palomuurin kautta. Pystymme sekä langattomasti että kiinteästi tarjoamaan huippunopeita yhteyksiä kaikille meidän satamatoimijoille, Rautio toteaa.

Turvallisuuspuolella satamasta löytyvät myös kamera- ja kulunvalvontajärjestelmät sekä porttien valvontajärjestelmät. Sataman tietoturvalliseen verkkoon on mahdollista liittää erilaisia sensoreita sekä IoT-laitteita.

– Koko meidän digitaalinen infra mahdollistaa hyvinkin monipuolisen ja turvallisen käytön, Rautio lupaa.

Rautio jatkaa kertoen, että turvallisuuteen Kemin satamassa on lähdetty panostamaan jo ennen Ukrainan sotaa, joten strateginen valinta on osoittautunut oikeaksi.

– Nyt on tullut NIS2*-direktiivi, jota ollaan viemässä suomalaiseen lainsäädäntöön. NIS2 asettaa satamille ja sataman toimijoille eri turvallisuuden osa-alueilta tiettyjä vaatimuksia, joihin pystymme nyt osaltamme vastaamaan. Se liittyy myös asiakkaidemme turvallisuuteen, että heidän lastinsa ovat varmasti turvassa ja valvonnan piirissä 24/7.

*NIS2-direktiivi on EU:n laajuinen kyberturvallisuutta koskeva lainsäädäntö. Siinä säädetään oikeudellisista toimenpiteistä kyberturvallisuuden yleisen tason parantamiseksi EU:ssa.

Kemin satama on parempi kuin koskaan aiemmin

Satamaan kulkee 12 m syvä ja 200 m leveä väylä, jota laivojen on turvallista käyttää. Reitille rakentuu väyläviraston toimesta myös tutkamerkki, joka parantaa laivojen turvallista liikkumista entisestään. Kemin satamaan johtava suora väylä ei kärsi myöskään ahtojääongelmasta, mikä tekee navigoinnista helppoa.

– Kemin sataman tulevaisuus näyttää varsin hyvältä, kunhan talouden taantumasta lähdetään jossakin kohtaa elpymään, Tikkala pohtii.

Kemin satamasta löytyy 1,5 kilometriä laitureita, josta kolmasosa on 12 metrin syvyyttä. Lisäksi toimijoille on tarjolla 20 ha neitseellistä aluetta varastohalleille aivan syväväylän vierestä. Satamasta löytyy myös 100 tonnia nostavia nostureita.

Rautio nimeää Kemin sataman tärkeimmiksi vahvuuksiksi satamakapasiteetin, helpon saavutettavuuden maalta ja mereltä, joutavuuden sekä turvallisuuden. Sataman kautta on kulkenut jopa yli 500-tonnisia erikoiskuljetuksia.

Sataman vihreät arvot näkyvät myös tulevissa investoinneissa

Kemin sataman uudella laiturilla operoi sähköllä toimiva nosturi ja Metsä Fibren 40 000 neliön varastoterminaalissa tavaroita siirtelevät sähkökäyttöiset trukit.

– Ajatuksenamme on rakentaa Kemin satamaan myös maasähkölaitteet, jolloin laivojen ei tarvitse tupruttaa taivaalle fossiilisia palokaasuja lastauksena aikana, joka voi kestää helposti viikonkin. Pyrimme kaikissa valinnoissamme vihreään ajatteluun, jota EU ajaa ja tukeekin tarvittaessa, Tikkala toteaa loppuun.

www.portofkemi.fi
[email protected]
Puh. +358 16 258 103
LinkedIn

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia