LinkedinFacebook
Pyydä tarjous

Kuopion Woodi Oy on kokenut RekryKoulutusten hyödyntäjä

Digipalvelut
29.05.2020 | Yrityselämässä tapahtuu
– RekryKoulutus on joustava ja kustannustehokas tapa kouluttaa räätälöityjä osaajia. Koulutuksen avulla yritys voi perehdyttää henkilön tehtäviinsä ennen palkalliseen työsuhteeseen ottamista. Esimerkiksi tähän ulkoisen logistikon tehtävään olisi ollut vaikeaa löytää valmista osaajaa, toteaa Kuopion Woodi Oy:n toimitusjohtaja Mika Rissanen.Logistikko löytyi asiantuntijakoulutuksestaKuopion Woodi Oy valmistaa kalusteita julkisiin tiloihin, kuten päiväkoteihin, kouluihin sekä senioriasumisen ja hoiva-alan kohteisiin. Yritys oli mukana alkuvuodesta 2020 läpiviedyssä RekryKoulutuksessa, jonka tavoitteena oli löytää ja kouluttaa yrityksiin osaajia työnjohto- tai asiantuntijatehtäviin.– Viime kesänä koulutuksen toteuttaja otti meihin yhteyttä ja kertoi, että tulossa on asiantuntijatehtäviin tarkoitettu RekryKoulutus. Mietimme, millaisiin tehtäviin voisimme koulutusta hyödyntää, ja tulimme siihen tulokseen, että ulkoisesta logistiikasta vastaavalle henkilölle meillä on tarvetta.Kuopion Woodi Oy valmistamat kalusteet on suunniteltu toimiviksi ja yksinkertaisiksi skandinaavista muotoiluperinnettä kunnioittaen. Tuotteiden päämateriaali on koivu. Työntekijöitä on 70, liikevaihto yli 10 milj. € ja tuotannosta viedään ulkomaille 15–20 %.– Koko ajan mennään eteenpäin, välillä isoillakin harppauksilla. Suomalaisella huonekalualalla olemme kulkeneet vastavirtaan. Me olemme kasvaneet, vaikka muuten Suomessa huonekaluteollisuus on ollut laskusuunnassa, Mika Rissanen kuvailee.Yritykselle osaaja, koulutettavalle työpaikkaRastor-instituutti toteutti työnjohto- ja asiantuntijatehtävien 100-päiväisen RekryKoulutuksen. Rastor-instituutin Kuopion aluejohtaja Sari Hintikka-Varis muistuttaa, että RekryKoulutuksissa kohderyhmää ovat työttömät tai työttömyysuhan alla olevat henkilöt.– RekryKoulutuksessa tavoitteena on, että koulutettavat työllistyvät heidät valinneisiin yrityksiin. Tässä tapauksessa pohjoissavolaiset yritykset hakivat lähinnä teknisen alan asiantuntijoita, tuotantopäälliköitä, projektin tiiminvetäjiä ja työnjohtajia. Sellaisille työnhakijoille, joilla ei ollut esimies- tai asiantuntijakokemusta, koulutus antoi mahdollisuuden kasvaa vaativampiin tehtäviin täyttämään yritysten osaamistarpeita.Vaivaton hakuprosessiRekryKoulutuksessa ELY-keskus maksaa 70 % koulutuksen kustannuksista. Koulutus mukautuu yritysten tarpeisiin ja räätälöidään työtehtävien mukaan. TE-palvelut ja koulutuksen toteuttaja hoitavat hakuilmoitukset ja ehdokkaiden esivalinnan. Yritys saa haastateltavikseen hakijoista lupaavimmat, joista voi valita parhaiten soveltuvan – Hakuprosessi oli yrityksen kannalta helppo. Loppusuoralle päässeiden joukosta yksi henkilö erottui aika selkeästi, hänet sitten valitsimme, Mika Rissanen kertoo.– Osittain on tuurista kiinni, millaisia hakijoita koulutukseen pyrkii, mutta meillä kävi hyvä tuuri. Löysimme oikeanlaisen henkilön. Hänen tehtävänimikkeensä on logistikko ja hän hoitaa meillä rahditukseen ja asennuksiin liittyvät toiminnot. Hän sopii asiakkaiden ja asentajien kanssa, että asentajat ovat paikalla silloin kun tuotteetkin ovat. Toukokuun alusta tehtiin työsopimus, koulutuksen kestoon nähden kuukautta ajateltua aiemmin.Työtehtävien määrittely on tärkeääMika Rissanen korostaa, että ennen koulutusta on oleellista määritellä haettavan henkilön työtehtävät mahdollisimman tarkasti. Onnistuneella profiloinnilla saadaan sopivia hakijoita. Sari Hintikka-Varis puolestaan painottaa, että yrityksessä on oltava nimettynä henkilö, joka osallistuu koulutusprosessiin ja on koulutettavan tukena. Valtaosa RekryKoulutuksesta (70 %) on työpaikassa tapahtuvaa työssäoppimista. – Koulutettava, yritys ja me kouluttajana muodostamme tiiviin kolmion, jonka yhteistyön tuloksena koulutettavasta henkilöstä tulee yrityksen tarvitsema ammattilainen.– Koulutuksen aikana ryhmäytyminen ja koulutettavien vertaistuki ovat tärkeitä asioita. Koulutettavat tulevat samankaltaisesta elämäntilanteesta ja suurin odotuksin, kaikilla on yhteinen päämäärä. On hienoa huomata, kuinka ryhmissä syntyy hyvää yhteishenkeä ja vuorovaikutusta, Sari Hintikka-Varis sanoo.Tietopuolisen opetuksen (30 % RekryKoulutuksesta) sisältö on yhteistä kaikille koulutettaville, yrityskohtainen eriytyvyys tulee työssäoppimisen kautta. Asiantuntijoiden ja työnjohdon RekryKoulutuksessa tiedollisen osuuden sisältö koostui esimiestyöstä, projektien hallinnasta ja johtamisesta sekä henkilökohtaisten viestintä- ja esimiestaitojen kehittämisestä ja asiantuntijuuden vahvistamisesta.– Kyllähän siinä tietyllä tavalla haastetta tuli, kun samassa koulutuksessa oli monenlaisia koulutettavia monenlaisiin tehtäviin ja eri yrityksiin, mutta koulutuksen yhteiset osuudet sisälsivät yleispätevää asiaa. Logistikon tehtävässä tarvittavia tietoja pyrittiin antamaan täällä työssäoppimiseen puitteissa, Mika Rissanen kertoo.Mutkatonta yhteistyötäKuopion Woodi Oy:lle RekryKoulutus oli ennestään tuttu konsepti. Tämä oli jo kolmas kerta, kun yritys hyödynsi RekryKoulutusta. Kahdessa aikaisemmassa haettiin tuotantotehtäviin useita työntekijöitä: vuonna 2012 koulutuksessa oli 12 henkilöä, viime vuonna koulutettavia oli 15. – Kaikkiin koulutuksiin olemme lähteneet sataprosenttisesti mukaan. Yhteistyö koulutuksen toteuttajien ja ELY-keskuksen kanssa on hoitunut jouhevasti. ELY-keskuksessakin on aina meidän tarpeemme ymmärretty, Mika Rissanen kiittelee.Myös Rastor-instituutin näkökulmasta yhteistyö ELY-keskuksen ja TE-palveluiden kanssa on ollut saumatonta. – Kaikilla osapuolilla on omat osaamisalansa ja vahvuutensa, jotka täydentävät toisiaan. Yleensä koulutuksissa on paljon yhteensovitettavia asioita, ja tällä kertaa vallitsevien poikkeusolojen vuoksi niitä oli tavanomaista enemmän, Sari Hintikka-Varis kertoo.Syksyllä RekryKoulutus työnjohdon tehtäviinEnsi syksynä on tulossa Rastor-instituutin toteuttama RekryKoulutus, joka keskittyy työnjohdon tehtäviin. Työnimeltään koulutus on "Moderni kasvupolku työnjohtajaksi". – Tämä koulutus on hieman lyhyempi, eli 80 työpäivää. Koulutukseen tavoitellaan työnjohto- ja esimiestehtävistä kiinnostuneita. Tavoitteena on käynnistää koulutus syyskuussa 2020. Paikkoja ryhdytään laittamaan hakuun touko-kesäkuun vaihteessa. Mukaan on jo nyt lähdössä toistakymmentä yritystä, mainitsee Sari Hintikka-Varis.Vuoden 2020 alussa Rastor ja Markkinointi-instituutti yhdistyivät Rastor-instituutiksi. Yhtiö tarjoaa yrityksille valmennuksellisia kasvuohjelmia ja työikäisille aikuisille työelämälähtöistä koulutusta. – Rastor-instituutti on valtakunnallinen kouluttaja, mutta olemme myös vahvasti alueellinen toimija täällä Pohjois-Savossa. Meillä on kaikkien maakunnan toimijoiden kanssa yhteinen tavoite löytää työtehtäviin hyviä tekijöitä.– Kuopion Woodin kaltaiset onnistuneet koulutukset osoittavat, että RekryKoulutuksille on tarvetta. Olen hyvin iloinen aina kun onnistumme työnhakijan ja yrityksen matchaamisessa. Molemmat osapuolet hyötyvät ja pääsevät uudelle tasolle, summaa Sari Hintikka-Varis.  

RekryKoulutus, TäsmäKoulutus ja MuutosKoulutus

Yhteishankintakoulutus on työvoimakoulutuksena toteutettavaa yritykselle räätälöityä ammatillista aikuiskoulutusta, jonka yritys ja ELY-keskus hankkivat ja rahoittavat yhdessä.Koulutuksen sisältö suunnitellaan yrityksen tarpeisiin ja koulutus toteutetaan joustavasti yritykselle sopivalla tavalla ja aikataululla. Koulutus sisältää tietopuolista opetusta sekä (tarvittaessa) ohjattua työssäoppimista. Työ- ja elinkeinohallinto osallistuu koulutuksen suunnitteluun ja rahoitukseen sekä hankkii koulutuksen toteuttajan, joka valitaan yhteistyössä työnantajan kanssa.Yhteishankintakoulutukset sopivat hyvin erityisesti pienille ja keskikokoisille yrityksille. Koulutuksilla edistetään työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Koulutuksen kustannukset jaetaan ELY-keskuksen ja yrityksen kesken, yrityksen maksuosuus määräytyy koulutuslajin mukaan.Koulutuslajeja on kolme. Yhteishankintakoulutuksella yritys voi hakea ja kouluttaa uusia osaajia (RekryKoulutus), kehittää nykyisen henkilöstön osaamista (TäsmäKoulutus), tai tukea henkilöstöä muutostilanteissa (MuutosKoulutus). – RekryKoulutus on erinomainen ratkaisu, jos yritys ei saa suoraan avoimilta markkinoilta työntekijöitä, sanoo ylitarkastaja Kirsti Paajanen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.RekryKoulutuksissa yrityksen maksuosuus on 30 % kustannuksista, ELY-keskukselta tulee 70 %. RekryKoulutusta käyttävä yritys saa ELY-keskuksen rahallisen tuen ja kouluttajan hankinnan lisäksi myös TE-toimiston maksuttoman asiantuntijapalvelun. TE-toimisto organisoi koulutuksen haku- ja valintamenettelyn. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneille on luvassa työpaikka.– Soveltuvia ja motivoituneita ihmisiä on löytynyt koulutettaviksi, ja he ovat työllistyneet koulutuksen jälkeen. Vuonna 2019 RekryKoulutuksia rahoitettiin Pohjois-Savossa yhteensä 1,84 miljoonalla eurolla. RekryKoulutusten kautta haettiin tekijöitä lähes 300 työpaikkaan yhteensä yli sadassa yrityksessä, Kirsti Paajanen kertoo.Artikkeli on julkaistu Savon Yritysmaailma -lehdessä 2/2020.