Pyydä tarjous

Kuusakoski tuntee kierrätyksen ja kiertotalouden

"Taurus-mobiilileikkurilla leikataan materiaali terästehtaiden vaatimaan kokoon", Kuusakoski Oy:n Turun palvelupisteen asiakaspäällikkö Antero Koskinen kertoo.
"Taurus-mobiilileikkurilla leikataan materiaali terästehtaiden vaatimaan kokoon", Kuusakoski Oy:n Turun palvelupisteen asiakaspäällikkö Antero Koskinen kertoo.
16.12.2021 | Yrityselämässä tapahtuu

Kuusakoski Oy on suomalainen kierrätysliiketoiminnan edelläkävijä ja kansainvälinen osaaja, jolla on yli sadan vuoden kokemus eri materiaalien käsittelystä. Vastuullisuus ja ympäristöasiat ovat hyvin keskeisessä ja tärkeässä roolissa Kuusakosken toiminnassa.

Kuusakoski Oy:n Turun palvelupisteen asiakaspäällikkö Antero Koskinen kertoo, että kestävän tulevaisuuden luomiseen Suomen suurimpana metallinkierrätystä harjoittavana yrityksenä Kuusakoski Oy on ottanut uudelleenkäytön olennaiseksi osaksi liiketoimintastrategiaansa kaikessa kierrätystoiminnassaan.

- Kuusakoskelle vuonna 2020 toimitettujen materiaalien hyödyntämisaste oli Suomessa 94,7 % ja Ruotsissa 96,0 %. Yhtiö hoitaa ympäristöystävällisesti ja korkealla ammattitaidolla myös materiaalien loppusijoituksen. Tämä on tärkeää huomioida, koska useimpien materiaalien kierrätyksestä jää jäljelle myös jäännösjätteitä eli rejektejä, joista pitää hallitusti ja ympäristö huomioiden huolehtia, Koskinen toteaa ja jatkaa:

- Kuusakoski tuntee kierrätyksen ja kiertotalouden. Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat olennainen osa Kuusakosken liiketoimintaa. Visiomme on olla asiakkaidemme halutuin kumppani kierrätyspalveluissa ja liiketoiminnan vastuullisuuden kehittämisessä. Kaikki toimintamme perustuu Kuusakosken arvoihin, eettisiin toimintaohjeisiin ja jatkuvaan vuorovaikutukseen sidosryhmiemme kanssa. Johtamisjärjestelmämme on sertifioitu ISO 9001-, ISO 14001- ja ISO 45001 -standardin mukaisesti. Osallistumme aktiivisesti toimialan lainvalmistelu- ja edunvalvontatyöhön ja pystymme siten ennakoimaan muutoksia ja arvioimaan niiden vaikutuksia myös asiakkaidemme toimintaan. Tätä osaamista tarjoamme aktiivisesti asiakkaidemme käyttöön -neuvomme asiakkaitamme niin puhelimitse kuin paikan päällä ja ratkomme yhdessä kierrätykseen liittyviä tilanteita ja käytännön haasteita. Pidämme asiakkaat myös ajan tasalla toimialan tulevaisuuden trendeistä ja innovaatioista ja suunnittelemme siten yhdessä yhä parempaa ja tehokkaampaa kierrätystä, Antero Koskinen luonnehtii Kuusakoski Oy:n toimintaa.

Proaktiivinen kumppanuus asiakkaiden kanssa

Koskinen sanoo, että Kuusakosken vahva materiaali- ja kierrätysosaaminen tukevat asiakasyritysten liiketoiminnan kehittämistä ja kestävää kehitystä.

- Asiakaskuntaamme kuuluvat muun muassa teollisuus, romukauppiaat ja purkuyritykset sekä kuluttajat. Otamme vastaan mm. rautaromun, kuparit, messingit, alumiinit ja ruostumattomat teräkset sekä rakennus- ja kierrätysmateriaaleja. Lisäksi meillä on käytöstä poistuvien henkilöautojen vastaanotto, Koskinen kertoo ja jatkaa:

- Toimimme myös monien sellaisten materiaalien vastaanottopisteinä, jotka ovat tuottajavastuun piirissä. Vastaanotamme kuluttajilta veloituksetta sähkö- ja elektroniikka materiaalia mm. tietokoneet, pesukoneet, jääkaapit, hellat, sähkölaitteet, sekä vanteettomia renkaita ja akkuromua.

Kierrätyksestä materiaalihukan kompensaatiota

Kuusakosken Turun toimipiste sijaitsee Orinkedon teollisuusalueella, osoitteessa Ravurinkatu 32.
- Meillä on täällä oma kierrätyspiha, jossa keräysmateriaalit ensin prosessoidaan ja viedään edelleen terästehtaisiin tai laivarantaan, josta ne laivataan ulkomaille. Pyrimme jatkuvasti kehittämään sekä palveluitamme että prosessiemme tehokkuutta, josta asiakkaammekin hyötyvät. Pyrimme etsimään jokaiselle asiakkaalle parhaat myyntikanavat sekä parhaan hinnan, Koskinen selvittää.

Kehittynyttä säteilyntunnistustekniikkaa turvallisuuden parantamiseksi

Koskinen kertoo, että Turun Topinpuistossa sijaitseva Kuusakosken osasto käyttää kehittynyttä säteilyntunnistustekniikkaa turvallisuuden parantamiseksi.

- Osastolla on autovaa’alla säteilyportit, joilla voidaan havaita energiset, taikka säteilyä tuottavat kappaleet. Kaikki osastollemme tuleva materiaali kulkee porttien välistä. Samoin lähtevä materiaali menee kaikki porttien välistä. Tällä varmistamme, ettei kuormissa ole energisiä lähteitä taikka säteilyä, Antero Koskinen sanoo.