LinkedinFacebook
Pyydä tarjous

Paketo Recycling Oy – kierrätystä ympäristön parhaaksi

Paketo Recycling Oy:llä on yli 30 vuoden kokemus pakkausten käsittelystä. 
Paketo Recycling Oy:llä on yli 30 vuoden kokemus pakkausten käsittelystä. 
02.05.2022 | Yrityselämässä tapahtuu

Paketo Recycling Oy on Suomen johtava IBC-konttien kunnostaja ja kierrättäjä. Yrityksen kautta kulkee vuosittain jopa noin 60 000 IBC-konttia ja 10 000 tynnyriä. Tuotanto perustuu tiukkoihin, viranomaisten asettamiin laatu-, ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksiin. Päätoimipaikka sijaitsee Kellokoskella, asiakkaita palvellaan kaikkialla Suomessa.

- IBC-konttien kierto alkaa kontin toimittamisesta asiakkaalle, joka täyttää kontin ja toimittaa sen edelleen omalle asiakkaalleen. Kun kontti on tyhjentynyt, asiakas voi palauttaa tyhjän ja ehjän kontin Paketo Recyclingiin. Paketo Recyclingissä kontti puhdistetaan ja kunnostetaan. Tarkastuksen jälkeen se voidaan toimittaa jälleen uudelle asiakkaalle kunnostettuna IBC-konttina.

- Paketo Recyclingin tuontantoprosesseissa ei synny kaatopaikkajätettä. Niin tuotteemme, tilamme kuin työmenetelmämme täyttävät kaikki viranomaismääräykset. Me toimitamme puhdistetun muovijätteen rouhittavaksi muoviteollisuuden käyttöön. Teräsosat kulkevat puristamon kautta uudelleenkäyttöön. Ympäristövaarallinen materiaali menee Fortumin jätteenkäsittelylaitokselle poltettavaksi. Koulutetulla henkilökunnalla olemme varmistaneet oikeat työmenetelmät, työturvallisuuden sekä hyvän laadunvalvonnan, kertovat yrityksen toimitusjohtaja Tuomo Ketola sekä operatiivisesta johdosta Mikko Rajasaari.

Ympäristö, turvallisuus ja laatu keskeisiä arvoja

Konttien ja tynnyreiden kierrättäminen on luvanvaraista toimintaa. Paketo Recycling Oy toimittaakin asiakkailleen painovärien, elintarvikkeiden tai vaarallisten aineiden säilytykseen, kuljetukseen ja kiertoon soveltuvat kansainvälisten normien mukaiset pakkausratkaisut.

- Meidän asiakkaitamme ovat muun muassa maalitehtaat, painovärivalmistajat, lääketehtaat, elintarvike- ja juomateollisuus sekä muut kemianteollisuuden pakkaus- ja kuljetusastioiden käyttäjät. Tästäkin syystä toiminnalle on äärimmäisen tärkeää, että uudet muovi- ja teräsastiat ovat laatutarkastettuja ja viranomaisten hyväksymiä. Kaikille aineille löytyy omat UN-luokitellut pakkausmateriaalit. Luokitus takaa, että materiaalit voidaan kuljettaa turvallisesti suoraan asiakkaille, sanoo Tuomo Ketola.

Paketo Recycling Oy vastaa myös myymiensä pakkausten kierrätyksestä joko uusiokäyttöön, materiaalikiertoon tai energiantuotantoon.

- Käytön jälkeen pakkaukset noudetaan toimipaikkaamme, jossa ne kunnostetaan ja toimitetaan uudelleenkäyttöön. Sellaiset tynnyrit ja IBC-kontit, joita ei pystytä enää kunnostamaan uusiokäyttöön, puhdistetaan ja toimitetaan kierrätykseen, jatkaa Mikko Rajasaari

- Esimerkiksi peltitynnyrit, joita ei voida kunnostaa, menevät puristettuina sulatukseen ja uudelleenkäyttöön metallin raaka-aineeksi. Käytöstä poistuvat muovitynnyrit menevät niin ikään asianmukaisesti puhdistettuina uusiokäyttöön. Muovi, jota ei voida hyödyntää uusiomateriaalina, menee energian tuotantoon. Kellokosken tehtaamme toimintaprosessit ja kemikaalien käsittelymenetelmät ovat ympäristöviranomaisten tarkastamia ja hyväksymiä. Kaikille palautetuille astioille voidaan taata yksilöllinen käsittely, korostaa Tuomo Ketola.

Myös säännöllisiä testauksia IBC-konteille

Enintään 2,5 vuoden välein tehdään määräaikaistestaus, jossa tarkistetaan IBC-konttien merkintöjen asianmukaisuus, konttien sisäinen ja ulkoinen kunto ja kontin varusteiden virheetön toiminta. Testauksesta laaditaan päivätty pöytäkirja, jonka tulee olla kontin omistajalla tallessa seuraavaan tarkastukseen saakka. Määräaikaistarkastukseen sisältyy myös laitteiden huolto ja korjaus sekä tarvittaessa vaihto.

- Kaikille UN-hyväksytyille IBC-pakkauksille, jotka on tarkoitettu nesteille tai paineen avulla täytettäville tai tyhjennettäville kiinteille aineille, on tehtävä myös tiiviyskoe ennen niiden ensimmäistä käyttöä kuljetukseen sekä sen jälkeen vähintään 2,5 vuoden välein, jatkaa Tuomo Ketola.

UN-hyväksyttyjä Intermediate Bulk Container – suurpakkauksia käytetään kansainvälisiin vaarallisten ja haitallisten aineiden kuljetuksiin ja varastointiin. Metallisten IBC-konttien käyttö on yleistä myös elintarvike- ja lääketeollisuudessa. Metallisia IBC-kontteja käyttävät useat eurooppalaiset teollisuus- ja kuljetusalan yritykset sekä ympäristöalan toimijat.

- Erityisesti vaarallisten jätteiden kuljetukseen tarkoitettujen IBC-konttien määrä lisääntyi, kun kansainväliset kuljetusmääräykset alkoivat vaatia myös vaarallisten jätteiden jäteastioilta tyyppihyväksyntää.

IBC-pakkausten rakenteen, laitteiden, testauksen, merkintöjen ja käytön on oltava VAK-tarkastuslaitoksen hyväksymiä. Vaatimukset täyttävä IBC-pakkaus merkitään YK-tyyppihyväksyntämerkinnällä. Merkintä ilmaisee, että IBC-pakkaus vastaa testit läpäissyttä rakennetyyppiä ja täyttää hyväksymistodistuksessa mainitut vaatimukset.

Vaarallisten aineiden kuljetus – turvallista ja varmaa

Yhdessä luotettavien yhteistyökumppaneiden kanssa Paketo Recycling haluaa varmistaa vaarallisten kemiallisten aineiden sekä lääketeollisuuden ja elintarviketeollisuuden aineiden turvalliset kuljetukset. Tinkimätön laatu ja täydellinen luotettavuus takaavat maksimaalisen pakkausturvallisuuden.

- Tarjoamme täydellisen valikoiman pakkaus- ja kuljetussäiliöitä nesteille, kiinteille materiaaleille ja paksuille nestemäisille aineille. Erilaiset materiaalit ja olosuhteet vaativat erilaisia ratkaisuja. Niiden ratkaisemiseksi omat asiantuntijamme konsultoivat asiakkaitamme oikeiden vaihtoehtojen löytämiseksi. Valmistamme tarvittaessa kustomoituja tuotteita erikoistarkoituksiin. Äärimmäinen joustavuus ja luotettavuus ovat tuotantomme ja myyntimme kulmakiviä, muistuttaa lopuksi Tuomo Ketola.

www.paketo.com