Pohjois-Karjalan Yrittäjät vaatii kuntia tekemään yritysvaikutusten arvioinnin VisitKarelian tilanteesta

Facebook
16.05.2023 | Yrityselämässä tapahtuu

Pohjois-Karjalan Yrittäjien matkailualan yrittäjille suunnattuun kyselyyn vastasi 60 matkailutoimijaa ympäri Pohjois-Karjalaa. Kysely lähetettiin 200 toimijalle. Vastaajia oli monipuolisesti majoitus-, ravitsemus- ja ohjelmapalveluista.

Kyselyssä kävi ilmi, että matkailutoimijoilta ei ole kysytty mielipidettä VisitKarelian mahdollisesta päättymisessä.

– VisitKarelian toiminnan alasajoa ei saa tehdä hätiköidysti. Tällä olisi kauaskantoiset seuraukset, kommentoi Pohjois-Karjalan Yrittäjien toimitusjohtaja Merja Blomberg ja jatkaa:

– Kuntien tekemät päätökset vaikuttavat suoraan tai välillisesi matkailualan ja myös kaikkiin muihin alueen yrityksiin. Tehdyllä päätöksellä äkkiä jarrutetaan alueen yritysten toimintaedellytyksiä. Nyt olisi tärkeää, että jokainen kunta tekisi yritysvaikutusten arvioinnin tässä päätöksessä.

Suurin osa vastaajista tunsi VisitKarelian toiminnan ja peräti 80 % oli tehnyt yhteistyötä VisitKarelian kanssa. Yli puolet oli osallistunut koulutuksiin, ja toimintaan oli tyytyväisiä yli 80 prosenttia vastaajista. Peräti 98,3 % oli sitä mieltä, että matkailun yhteisnäkyvyys on tärkeä asia. Niin ikään yli 90 % vastaajista koki VisitKarelian toiminnan hyödyllisenä alueen matkailutoimijoille.

Matkailuyrittäjät kokevat, että alueelle tarvitaan maakunnallisesti yhteinen, VisitKarelian kaltainen matkailun markkinointi- ja destinaatio-organisaatio, jonka tehtävänä on aikaan saada kasvua ja kumuloida myyntiä yrityksille – eikä kilpailla yrityskentän kanssa. Matkailuala tarvitsee maakunnallisen organisaation, joka huolehtii matkailutoimialan edunvalvonnasta ja valtakunnallisista sekä kansainvälisistä verkostoista tasapuolisesti kaikkien toimijoiden eduksi.

Matkailuyrittäjät kommentoivat:

”VisitKarelia on toiminut pienehkön matkailuyrityksen näkökulmasta erinomaisesti tuoden kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä, jota yksin omin hartioin tai pienissä yritysryhmissä ei voi mitenkään saavuttaa.”

”Toivomme, että VisitKarelian toiminta kattaa Pohjois-Karjalan markkinointia kokonaisvaltaisesti myös tulevaisuudessa, luoden kiertomatkoihin mahdollisuuksia Pielisen alueella. Kaikessa upeudessaan Koli ja Bomba yksin eivät riitä koko maakunnalle, vaan tarvitaan yhteistyötä eri tahojen kesken.”

”Toivon, että VisitKarelian toiminta jatkuisi ennallaan.”

”Yhtiö on vuosien saatossa muuttunut paljon ja viimeisinä vuosina on löytynyt todella toimiva suunta kehitykselle. Avoimuus ja keskustelu VisitKarelian ja matkailualan toimijoiden välillä on lisääntynyt. Kynnys tehdä asioita yhdessä on madaltunut ja se on näkynyt positiivisena meininkinä.”

”Yritysten itsensä pitää olla myös aktiivisia. Ei VisitKarelia, eikä mikään muukaan taho tee meille mitään valmiiksi, vaan tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia, joihin pitää osata ja pystyä tarttumaan.”

”Viimeiset kolme vuotta VisitKarelia on tehnyt todella hyvää ja pitkäjänteistä työtä ulkomaan kaupan kanssa. Olemme saaneet myös todella kovaa näkyvyyttä Sami Kurosen ruokaohjelman kautta Suomessa. Pohjois-Karjala on huonosti tunnettu matkailualue, joten nyt olemme monta vuotta jo tehneet hyvää työtä lisätäksemme kansainvälisiä asiakkaita.”

”VisitKareliaa tarvitaan linkkinä muihin Suomen matkailun kehittämisorganisaatioihin, VisitFinlandiin ja kv-matkailun kenttään. Kansainvälisen matkailun kehittäminen on lähes täysin VisitKarelian harteilla.”

Ne yrittäjät, jotka ovat tehneet yhteistyötä VisitKarelian kanssa kertoivat, että yhteistyön muotoja ovat olleet mm. markkinointi, vierailut matkamessuille, kansainväliset matkanjärjestäjät ja sparraus kansainvälisiin toimintoihin, Makumatka TV-ohjelma, Elämyspuoti, kotisivujen kehitystyö, osallistuminen koulutuksiin ja verkottumistapahtumiin, videoyhteistyö, matkailun aamukahvit, toimittajavierailut, hanketyö sekä DataHub.

Pienyritysten tulevaisuus haastavaa

Jos VisitKarelia lakkautetaan, olisivat siitä katastrofaaliset seuraukset monelle matkailuyrittäjälle. Vastaajat kokevat, että jo matkamessuille yksittäisenä toimijana lähteminen tuo huonon näkyvyyden, mutta yhdessä menemällä näkyvyyttä ja näyttävyyttä saadaan enemmän. Osa vastaajista kokee, että menettäisi verkoston, Elämyspuodin palvelut, asiakaskunta kuihtuu, vaikuttaisi suoraan myyntiin, koulutus häviää, näkyvyys ulkomaille katoaisi, kun kansainvälinen markkinointi vähenisi radikaalisti.

Vastaajat pohtivat, mistä matkailija löytäisi tarjontaa ja ovat huolissaan kv-markkinoinnin menettämisestä. Matkanjärjestäjävierailut lakkaisivat, matkailukenttä pirstaloituu ja tulevaisuuden uskonpuute häviää maakunnan vetovoimaisuuden suhteen kansainvälisesti ja muihin maakuntiin nähden. Matkailuyrittäjät pelkäävät, että pitkäjänteinen työ romutetaan ilman ymmärrystä ja miten se vaikuttaa koko alueeseen. Osa kokee, että ei olisi enää mitään resursseja tehdä kv-tuotteita tai paketteja. Puuttuisi koko maakunnan imagon vahvistaja ja edunvalvoja.

Jäädäänkö Pohjois-Karjalassa pussinperälle?

Pyysimme matkailuyrittäjiltä kommentteja, että miten alueen matkailumarkkinointi ja matkailun edistäminen tulisi järjestää, mikäli VisitKarelia ajetaan alas.

Osa koki, että tällöin kunnan pitäisi olla kokoava voima. Kommenteissa nousi myös, että Kolin matkailu olisi varmasti ensisijaunen toimija, sekä tarvittaisiin paljon muitakin toimijoita tukemaan matkailun edistämistä. Nähtiin myös, että Kolin Matkailu Oy ei voi edustaa koko maakuntaa.

Suurin osa oli kuitenkin sitä mieltä, että pitää olla samanlainen yhteistyö ja taho, joka on koko maakunnan asialla, sillä kansainväliset matkailijat eivät katso kuntarajoja, vaan haluavat tietoa laajemmista alueista. Koettiin, että jos VisitKarelian toiminta ei jatku, kannettiin huolta tulevaisuuden matkailuinvestoinneista alueella, kun yhteistyötä ei tehdä destinaatiotasolla. Huolena oli myös pussinperälle jääminen.

Vastaajissa tiedettiin, että Savoon perustettiin suureen ääneen alueellinen Visit-organisaatio vasta tänä talvena ja Pohjois-Karjalassa on heihin nähden jo hyvä etumatka. Vastaajat kovasti kyseenalaistivat, että miksi toimiva, pitkällä aikavälillä muotonsa hakenut, toimintaansa koko ajan kehittävä organisaatio ollaan lopettamassa ja korvaamassa jollain uudella?

Myös PKO:n rooli nousee vastauksissa. Peräänkuulutettiin Lieksaa, Kolia ja PKO:ta nöyrästi takaisin saman pöydän ääreen. Kolin Matkailu Oy aloitettua toimintansa alkoi VisitKarelian toiminnasta irtautua kuntia, joilla on yhdistävänä tekijänä PKO ja sen suomat taloudellisen tuen hartiat. On syntynyt vertailua ja vastakkainasettelua VisitKarelian ja Kolin Matkailu Oy:n välille. Vastaajissa oli niitä, jotka haluaisivat tehdä yhteistyötä molempien organisaatioiden, niin VisitKarelian kuin Kolin Matkailu Oy:n, kanssa.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia