Pyydä tarjous

Sähköiset ratkaisut tekevät isännöinnistä läpinäkyvää

Taloasema Turun uusi osoite on Rykmentintie 2 B, 20810 Turku.
Taloasema Turun uusi osoite on Rykmentintie 2 B, 20810 Turku.
29.09.2023 | Yrityselämässä tapahtuu

Franchise-mallilla toimiva Taloasema-ketju on osaava ja turvallinen kumppani isännöintiin ja taloyhtiöiden arkeen kuuluvissa haasteissa. Paikallisesti toimivilla isännöitsijäyrittäjillä on takanaan maanlaajuisen asiantuntijaverkoston tuki. Taloasema kehittää toimintaansa yhdessä yrittäjien, asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Isännöintipalveluiden ostajat äänestivät Taloaseman vuoden 2019 isännöintiyritykseksi.

– Töitä riittää ja tarvitsemme lisäkäsiä. Isännöitsijöillämme on hyvin erilaisia koulutustaustoja, mutta isännöitsijätutkinto on suoritettava jossakin vaiheessa. Toimistossamme työskentelee tällä hetkellä 4 isännöitsijää ja 3 kirjanpitäjää. Olemme pieni perheyritys, Turun Taloaseman toinen vetäjä Markku Sällylä mainitsee.

Markku Sällylä kertoo, että Taloasema-ketjun keskushallinto sijaitsee Helsinki-Vantaan Business Parkissa. Sällylöiden perheyritys liittyi Taloasema-ketjuun vuonna 2014.

– Olimme tuolloin kymmenes ketjuun liittynyt itsenäinen isännöintitoimisto. Nyt meitä on jo yli 40 itsenäistä yrittäjää. Voimakkaasti kasvanut Taloasema tarjoaa meille jatkuvaa koulutusta ajankohtaisista asioista isännöintitoimialalla. Viime aikoina meille on tarjottu todella paljon palveluiden sähköistymiseen liittyvää koulutusta, olemme sähköisten palveluiden puolella ihan ylivoimaisia.

Toinen Turun Taloaseman vetäjistä, Tuija Sällylä, mainitsee että sähköisissä isännöintipalveluissa korostuu toiminnan läpinäkyvyys. Hallitukset voivat seurata yhtiön taloustilannetta netin yli mistä ja milloin tahansa.

– Kun kaikki asiakirjat arkistoidaan järjestelmään, kaikki raportit ovat aina saatavilla. Tästä syystä minä ihastuin Taloaseman konseptiin.

Luotettava paikallinen toimija

Jokaisen Taloasemapaikkakunnan itsenäisesti toimiva isännöintitoimisto tuntee lähialueensa hyvin, joten asioihin pystytään reagoimaan helposti vielä saman päivän aikana. Taloasemalla panostetaan kunnossapitoon etupainotteisesti, koska pyrkimyksenä on vältellä kalliita pikakorjauksia.

– Asiakkaat ovat arvostaneet aktiivista otettamme, koska isommat isännöintitoimistot eivät yleensä kykene yhtä nopeaan palveluun, Markku Sällylä toteaa.

Talosema Turun asiakaskunta on laaja ja se käsittää hyvin monipuolista rakennuskantaa eri vuosikymmeniltä. Isännöintikohteisiin kuuluu jopa 30-luvulla rakennettuja puutaloja, joihin joudutaan välillä uusimaan hirsiä. Tuija Sällylä mainitsee, että yksi isännöintikohde täyttää 100 vuotta ja siellä alkaa iso saneeraustyömaa.

– Vaativammissa korjauskohteissa saamme Taloaseman keskushallinnosta apua tekniseen isännöintiin liittyen, mikäli sellaiselle on tarvetta. Meillä on käytettävissämme myös Taloaseman kaksi kiinteistöjuristia, Markku Sällylä toteaa.

Teams-kokoukset ovat tulleet jäädäkseen

– Kahden vuoden aikana aloimme käyttää kokouksissa entistä enemmän Teamsia, johtuen koronapandemiasta. Taloasema on sähköisissä palveluissa valtakunnallisesti ykkönen ja jakoi osaamistaan pandemian aikana myös muille isännöintitoimistoille. Meillä on panostettu sähköiseen maailmaan todella vahvasti. 90 % kokouksista on pidetty Teamsissa ja ne ovat toimineet todella hyvin, Markku Sällylä kertoo.

Tuija Sällylä lisää, että kaikki viime vuoden yhtiökokoukset saatiin pidettyä ajallaan kaikissa Taloaseman valtakunnallisesti hallinnoimissa kiinteistöyhtiöissä.

– Asiakkaamme saivat opastusta Teamsin käyttöön liittyen. Erityisesti vanhemmat ihmiset, joilla ei ollut mahdollista käyttää tietokonetta tai älypuhelinta, pääsivät Teams-kokouksiin tavallisen puhelimen välityksellä.

Markku Sällylä uskoo, että Teams-kokoukset ovat tulleet jäädäkseen, koska se on merkittävästi tehokkaampi tapa hoitaa kokoukset. Osaltaan asioiden jouhevaa hoitoa ovat edesauttaneet myös sähköiset allekirjoitukset. Hän lisää, että vaikka sähköiset palvelut ovat tärkeitä, perinteisempääkään lähestymistapaa ei ole unohdettu.

– Käymme edelleenkin kohteissa laittamassa tiedotteita ja ohjeita ilmoitustauluille. Olemme läsnä kohteissa ja tunnemme taloyhtiöissä asuvia ihmisiä, vaikka kohteita tuleekin koko ajan lisää.

Isännöinnin tulee vastata taloyhtiön tarpeisiin yksilöllisesti

– Hyvä isännöinti on sellaista, että se vastaa taloyhtiön tarpeisiin yksilöllisesti, koska jokaisella taloyhtiöllä omat ominaispiirteensä ja tarpeensa. Olemme pieni paikallinen isännöintiyritys ja toimimme juuri tältä pohjalta, Tuija Sällylä painottaa.

Hyvä paikallistuntemus on keskeistä onnistuneessa isännöinnissä.

– Jos taloyhtiö tekee päätöksen korjausprojektista, meillä on ympärillämme todella kattava verkosto eri ammattialojen edustajia, joka helpottaa asioiden läpivientiä merkittävästi. Nopeammissakin korjaustarpeissa saamme ammattilaisen paikalle pelkällä puhelinsoitolla. Myös kaikki verkostomme toimijat ovat itsenäisiä yrittäjiä. Asiat on osattava hoitaa, kun ne tulevat eteen, Markku Sällylä toteaa.

Huoneistotietojärjestelmä tekee tuloaan

Maanmittauslaitoksen tuottama ja ylläpitämä huoneistotietojärjestelmä on otettu käyttöön Suomessa vuonna 2019. Huoneistotietojärjestelmään kerätään vähitellen kattavat tiedot osakehuoneistojen, kuten asuntojen ja autopaikkojen, omistuksista, panttauksista ja rajoituksista. Kun osakehuoneistolla on sähköinen omistajamerkintä, se korvaa paperisen osakekirjan käytön osakehuoneistojen vaihdannassa ja lainan vakuutena. Huoneistotietojärjestelmä parantaa asuinhuoneistoja koskevien tietojen ja omistajamerkintöjen saatavuutta ja luotettavuutta, sillä tiedot huoneistojen ominaisuuksista, omistuksista ja hallintaoikeuksista ovat sähköisessä muodossa. Sen lisäksi, että kansalaisten tiedonsaantimahdollisuudet paranevat, huoneistotietojärjestelmä helpottaa kymmenien tuhansien henkilöiden työtä taloyhtiöissä, isännöinnissä, kiinteistövälityksessä, rahoituslaitoksissa sekä julkishallinnossa (lähde: www.maamittauslaitos.fi).

– Huoneistotietojärjestelmä on ollut jo pitkään tulossa ja pidämme itsemme asiasta ajan tasalla, että osaamme tiedottaa asiasta asiakkaitamme, Tuija Sällylä kertoo.

Käytännössä pankkien ja vakuutusyhtiöiden ei tarvitse pitää enää huolta valtavista rekistereistä kellareissaan, vaan jatkossa nämä kaikki ovat sähköisessä muodossa. Uuteen malliin siirtyminen nopeuttaa asioita ja vastuu sen ylläpidosta jää Maanmittauslaitokselle.

– Kun paperista siirrytään sähköiseen, siihen voi liittyä monenlaisia haasteita, kuten mistä vanhat taloyhtiön osakekirjat löytyvät. Tämä työllistää muitakin kuin meitä todella paljon. Huoneistorekisteriin siirtyminen vaatii taloyhtiön yhtiökokouksen päätöksen. Isännöintiohjelmien ja Maanmittauslaitoksen rajapinnat eivät vielä toimi keskenään, joten sitä on vielä odoteltava hetki.

Reaaliaikaista taloudenseurantaa

– Tuija sanoi alussa, että kun taloyhtiö hakee isännöitsijää, monilla taloyhtiöillä on ollut haasteita selvittää taloyhtiön taloudellista tilaa. Meillä taloyhtiöt pääsevät seuraamaan taloustietojaan reaaliaikaisesti. Sähköisen järjestelmän kautta päästään seuraamaan laskumassoja ja taloyhtiön omalta kotisivulta löytyvät kaikki tehdyt sopimukset. Jos hallitus haluaa syöttää järjestelmään myös yhtiön vanhoja tietoja, sekin on mahdollista, Markku Sällylä toteaa.

Sähköisestä järjestelmästä löytyvät kaikki huoneistokohtaiset remontit ja niiden tekijät, joka on merkittävä etu asuntokauppojen yhteydessä.

– Asukkaita voidaan tiedottaa taloyhtiön sivujen kautta ja hallitus pääsee näkemään sieltä yhtiön taloudellista tilannetta. Aiemmin hallitus sai tietää yhtiön taloudellisen tilanteen vain kerran vuodessa, yhtiökokouksen yhteydessä, nyt yhtiön taloutta on mahdollista seurata koko ajan. Tämä lisää osaltaan avoimuutta, Markku Sällylä mainitsee.

www.taloasema.fi
[email protected]