Pyydä tarjous

Savonlinnan PR-Urakointi murskaa betonin melutta Metson Lokotrack Urban LT96 -leukalaitoksella

Digipalvelut
04.07.2022 | Yrityselämässä tapahtuu

Kokenut siltojen, rakennusten ja teräsbetonirakenteiden purkamiseen erikoistunut Savonlinnan PR-Urakointi on investoinut murskauskalustoon, jolla työmaalla syntyneet materiaalit saadaan käsiteltyä uudelleen hyödynnettävään kokoon nopeammin ja kustannustehokkaammin.

- Melu- ja pölyeristetyn Lokotrack® Urban LT96™-leukamurskainlaitos mullistaa murskauksen asutuilla alueilla, kuten kaupunkien keskustoissa. Melusuojattu laite alentaa merkittävästi melutasoa ja vähentää samalla pölyn määrää, Savonlinnan PR-Urakointi Oy:n toimitusjohtaja Marko Blinnikka kuvaa meluttoman ja pölyttömän murskauslaitoksen etuja.

Hiljaista murskausta yli 200 tonnin kapasiteetilla

Lokotrack® Urban™-sarjan murskauslaitokset on kehitetty mahdollistamaan murskaus myös asutuilla alueilla. Ympäristöluvan saanti on usein haaste, jolloin Lokotrack Urban-mallisto helpottaa murskausurakointiasi aiheuttaen mahdollisimman vähän haittaa alueen asukkaille. Keskeinen tekijä ympäristöluvan myöntämisessä on työskentelystä aiheutuva melutaso. Yleisesti 85 desibelin taso on määritelty tasoksi, jolloin tarvitaan kuulonsuojausta. Kuitenkin tätä alempiin melu voi haitata asukkaita. Urban-malliston ratkaisu, jolle on haettu patenttia, alentaa häiritsevää melutasoa laitteen ympärillä 60%:lla, noin 23-25 metristä 9-11 metriin. Alhaisen melutason lisäksi Lokotrack Urban-sarjan laitteissa on edistyksellinen pölynsidontajärjestelmä. Pöly pysyy laitteen sisällä mm. koteloidun kuljettimen ja korkeapainevesisuihkutuksen ansiosta.  

- Lokotrackin leualle purkubetoni on varsin helppoa materiaalia. Murskassa tehokas magneetti erottelee betoniraudat tarkasti pois. Eroteltu puhdas betonimurske saadaan työmaalla kierrätetyksi kätevästi, esimerkiksi täyttömaana. Murskauslaitos siirtyy helposti lavetilla eri työmaakohteisiin ympäri Suomea, Blinnikka selvittää.

Tehokkaampia tapoja purkutyöhön uusien, innovatiivisten lisälaitteiden avulla

Blinnikka kertoo, että Savonlinnan PR-Urakointi investoi jatkuvasti uusiin koneisiin ja laitteisiin.

- Lähtökohtana on ollut löytää tehokkaampia tapoja purkutyöhön uusien, innovatiivisten lisälaitteiden avulla. Uutta konekantaa edustaa purkupuomilla varustettu Hitachi 350.

- Monipuoliseen laitekantaan kuuluu 17-50 tonnisia kaivinkoneita, pulverointileukoja, kouria, murskakauhoja, hydraulivasaroita ja maansiirtokalustoa. Merkittävää on, että koko laitekantamme on vähäpäästöistä, Blinnikka korostaa.

Savonlinnan PR-Urakointi on kehittänyt siltojen ja muiden rakenteiden purkamiseen tehokkaat menetelmät ja laitteet. Alkuperäinen Power Dropper on Savonlinnan PR-Urakointi Oy:n keksintö vuosikymmenten takaa. Yrityksen perustaja Pentti Räsänen on purkumenetelmien pioneeri. Räsänen kehitti yli 30 vuotta sitten Power Dropper laitteen, kuusi metriä pitkän putken, jossa on sisällä neljätonninen järkäle.

- Laite särkee vapaapudotuksella tehokkaasti betonia. Power Dropper nostaa noin neljän tonnin painoisen teräsjärkäleen maksimissaan viiden metrin korkeuteen ja pudottaa sen tarkasti haluttuun kohtaan. Laitteen tehoa voidaan säätää portaattomasti, jolloin sen käyttö on tehokasta ja turvallista. Laitteella voidaan rikkoa, lohkoa, murennella, murskata tai tiivistää lähes kaikkia materiaaleja. Power Dropper soveltuu erityisen hyvin erilaisten teräsbetonirakennelmien -kuten siltojen ja holvien- purkamiseen ja hienontamiseen, Blinnikka kuvaa.

Monipuolista osaamista

Siltojen purkaminen on PR-Urakoinnin pääasiallinen toimiala.

- Kaiken kaikkiaan tilauskanta on tällä hetkellä hyvä ja isoja kohteita on meneillään.

Tänä vuonna työn alla tulee olemaan on yli puolen kilometrin verran siltoja.

Tällä hetkellä meneillään on Nilojoen silta Kuusamossa. Sen jälkeen siirrymme Kouvolaan Inkeroisen ratasiltaa purkamaan. Ratasillan purkutyö suoritetaan tiukassa aikataulussa ratakatkojen välissä. Juhannuksena siirrymme purkamaan Lauritsalan alikulku-ratasiltaa.

Blinnikka kertoo, että Pasilassa alkaa lähiaikoina todella vaativa purkutyö.

- Puramme kahdeksan junaraidetta ylittävän ratasillan, jonka alta kulkee kolmen minuutin välein juna. Pasilan purkutyö kestää toista kuukautta. Loppukesästä alkaa Kehä kolmosella sillan purkutyöt. Talopurku puolella työn alla on Varsavuoren hotelli Mikkelissä. Outokummussa puramme koulun, jonka jälkeen siirrymme purkamaan kerrostaloa Kuusamossa ja oppilaitosta Joensuussa.

Blinnikka kertoo, että viime vuoden yksi merkittävimmistä kohteista oli Länsi-Suomessa, jossa Savonlinnan PR-Urakointi suoritti tilaajalle 30 000 neliön tehtaan purkutyöt, josta yritys sai erinomaista palautetta.

Rehtiä ja reilua toimintaa

- Tähän mennessä olemme purkaneet yli 400 siltaa. Emme ole suuryritys, mutta meidät tunnetaan hyvin Suomessa. Asiakkaamme arvostavat rehtiä ja reilua toimintaa, se on käyntikorttimme. Asiakaskunta on monipuolinen ja siihen kuuluu yrityksiä ympäri Suomea, mm. merkittäviä tie- ja siltahankkeiden toteuttajia ja maanrakentajia. Infrarakentajien lisäksi asiakkainamme on esimerkiksi rakennusliikkeitä ja julkisen alan yksikköjä. Pitkäjänteiset yhteistyösuhteet kertovat siitä, että toimintaamme luotetaan. Kun työmailla on hyvä porukka, jonka kanssa toimia, työ sujuvat ja etenevät, Blinnikka määrittelee.

- Purkutyöt ovat vaativa ala. Työturvallisuus ja henkilöstön koulutus ovat meille tärkeitä seikkoja. Työtä tehdään hyvillä välineillä ja ammattitaidon tasosta pidetään huolta.

Asbestin ja muiden haitallisten aineiden purkutyöt

Vuoden 2018 alussa Savonlinnan PR-Urakoinnin palveluvalikoima laajeni asbestipurkuihin tytäryhtiön PRU Asbesti Oy:n myötä. Henkilökuntaa yrityksessä on tällä hetkellä noin 20.

- Varsinkin juuri asbesti tarvitsee erityistä huomiota, jotta se tulee asianmukaisesti poistettua. Muiden rakennusten haitta-aineiden erityispurkutyössä jokaisella aineella on omat erityispiirteensä. Yrityksemme työntekijät ovat tottuneita työskentelemään moninaisten altisteiden kanssa ja huolehtimaan poistotyöt laadukkaasti määräysten mukaan, Blinnikka sanoo.

Kestävän tulevaisuuden luomiseen

Betonirakenteiden purkutyöt ovat myös Savonlinnan PR-Urakoinnin osaamisaluetta. Asiakkaat saavat purkukohteissa kokonaispalvelun, joka sisältää suunnittelun ja dokumentoinnin, purkamisen, viimeistelytyöt sekä purkumateriaalin poisviennin ja käsittelyn hyödynnettävään muotoon.

Yritys myös käsittelee purkamansa materiaalit.

- Vuosittain käsittelemme ja toimitamme hyötykäyttöön yli 20 000 tonnia betonia ja muita materiaaleja. Lajikkeet lajitellaan, teräkset ja muut metallit kierrätetään valmistajille, betonijäte ja tiilet toimitetaan maanrakennushankkeisiin, puut viedään poltettaviksi, energiajätteet voimalaitoksiin, ongelmajätteet lähetään asianmukaisesti käsiteltäviksi. Kaatopaikkojen penkkoihin meiltä menee hyvin vähän tavaraa. Kun käyttökelvottoman jätteen määrä pienenee, saavutetaan kustannustehokkuutta ja näin toimien on helpompi noudattaa jätehuoltomääräyksiä käytännössä, Marko Blinnikka määrittelee.

pru.fi
Facebook
LinkedIn

Konferenssikäynti Pariisiin

Marko Blinnikka osallistui äskettäin Pariisissa Euroopan purkuliiton, EDA:n kansainväliseen konferenssiin, jonne hän osallistui Suomen Purkuliitto ry:n jäsenenä.

- Pariisissa tapasin paljon saman alan yrityksiä ja keskustelimme erilaisista työtavoista, kierrätyksestä, ja lainsäädöksien eroista eri maiden välillä. Oli erittäin mukava vaihtaa kokemuksia ja näkemyksiä näiden toimijoiden kesken. EDA:n uusi puheenjohtaja kruunatiin tilaisuudessa Eiffel tornissa, mikä oli myös hieno kokemus, Marko Blinnikka kertoo.