LinkedinFacebook
Pyydä tarjous

Uusikaupunki tarjoaa yrityksille vähähiilisen toimintaympäristön

Digipalvelut
24.09.2021 | Yrityselämässä tapahtuu

Uudenkaupungin kaupungin hiilipäästöt ovat laskeneet ja jo tiedossa olevilla toimenpiteillä laskevat 50 %:lla vuoteen 2035 mennessä. Päästöjen kompensaatiota tavoitellaan muun muassa aurinkovoiman ja biopolttoaineiden avulla.

Uudenkaupungin kaupunki selvittää mahdollisuuksia tuottaa alueella biopolttoainetta teollisuuden ja liikenteen käyttöön.

- Tavoitteenamme on kartoittaa biokaasulaitoksen tai useamman pienemmän laitoksen perustamisen edellytyksiä Uuteenkaupunkiin. Hankkeessa tehdään tarve-, resurssi- ja materiaalivirtakartoitukset, jotta biokaasulaitoksen toiminnan potentiaali saadaan selville. Hankkeella kartoitetaan muun muassa teollisuuden yritysten energiatarpeita sekä syötemateriaalien virtoja. Hankkeessa huomioidaan muiden lähialueiden suunnitelmat. Huomioitavaa on myös se, että Uusikaupunki selvittää mitä merestä saatavaa biomateriaalia voidaan hyödyntää biotuotannossa. Tämä auttaa samalla myös rehevöitymisongelmaan.

- Periaatteenamme on se, että me haemme näillä toimenpiteillä yrityksille kilpailukykyä alueellamme. Elinkeinopoliittinen ydin on siinä, että Uusikaupunki tarjoaa yrityksille vähähiilisen tuotantoympäristön. Yritykset voivat hyödyntää tätä myös omassa markkinoinnissa: Imago hyödyllä mutta myöskin omassa tuotannossaan, kun yritys laskee hiilijalanjälkeään. Tämä on se, mitä yrityksiltä enemmän ja enemmän kysytään, koska lopputuotteiden kuluttajat haluavat vähähiilijalanjälkisiä tuotteita. Toisin sanoen, yritykset saavat merkittävää kilpailuetua siitä, kun voivat tarjota omille asiakkailleen pienemmän hiilijalanjäljen omaavan tuotteen. Me teemme kaupunkina omaa osuutta siinä, että ympäristömme tarjoaa tällaisen mahdollisuuden. Hanketyön yhteistyökumppanina on Turun ammattikorkeakoulu, kertoo Uudenkaupungin elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen.

Uudenkaupungin päästöt ilman teollisuutta laskivat lähes 8 prosenttia vuodesta 2019 vuoteen 2020. Päästöjen lasku oli samansuuruinen kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Päästöt asukasta kohti vuonna 2020 olivat 4,8 t CO2-ekv ilman teollisuutta.

Uuteenkaupunkiin on suunnitteilla Suomen suurin aurinkovoimala

Uudenkaupungin Kalantiin ollaan määrätietoisesti suunnittelemassa aurinkoenergian tuotantoaluetta. Suunnittelu kohdistuu Mannersuon teollisuusalueen tuntumassa Uusikaupunki-Laitilatien etelä- ja pohjoispuolella sijaitseviin maa-alueisiin.

- IBV Suomi Oy, joka kuuluu kansainväliseen ib vogt -konserniin, on suunnittelemassa aurinkoenergian tuotantoaluetta Uuteenkaupunkiin Kalantiin. Tarkoituksena olisi asentaa aurinkopaneelit maahan terästelineisiin ja ne näkyvät maastossa, mutta eivät kuitenkaan tuota ääntä, joten esimerkiksi äänihaittaa niistä ei ole. Tuotantoalueesta ei synny päästöjä ilmaan, veteen eikä maaperään, korostaa Heinonen.

Aurinkovoimahanketta esiteltiin toukokuun lopulla Uudenkaupungin kaupunginhallitukselle. Lisätietoa näistä antaa elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen

www.uusikaupunki.fi

Artikkeli on julkaistu Turun seudun Yritysmaailma -lehdessä 3/2021.