Pyydä tarjous

Veroedulla yritykselle ilmainen tuotekehitysprojekti

Savonia on vahva osaaja sähköisen yhteensopivuuden testauksessa. Kuvassa EMC-laboratorio.
Savonia on vahva osaaja sähköisen yhteensopivuuden testauksessa. Kuvassa EMC-laboratorio.
12.10.2023 | Yrityselämässä tapahtuu, Teollisuus

Tiesitkö, että yritys voi saada merkittävän veroedun hankkimalla Savonia-ammattikorkeakoululta tuotekehityspalveluja esimerkiksi prototyypin rakentamiseen tai pilotointi- ja tutkimusprojekteihin?

Yritys voi tehdä verotukseensa tutkimus- ja kehittämispalveluiden alihankintalaskujen summan perusteella peräti 150 % lisävähennyksen. Esimerkiksi jos Savonian tuotekehityspalveluja on ostettu 100 000 eurolla, niin lisävähennyksen määrä on 150 000 euroa. Vähennys tehdään yrityksen liiketoiminnan tuloksesta. Lisävähennyksen määrä voi olla enintään 500 000 euroa yhtenä verovuotena.

– Tämä on todella erinomainen etu yrityksen tuotekehitystoimintaan, jos yritys haluaa laajentaa markkinoitaan ja kasvattaa liiketoimintaansa uusilla tuotteilla tai nykyisiä tuotteita parantamalla. Veroedun hyödyntäminen tarkoittaa käytännössä tuotekehitystoimintaa yhteistyössä Savonian kanssa. Saat yrityksesi tarpeisiin räätälöityä tuotekehityspalvelua ilmaiseksi plus vielä 50 % lisävähennyksen, kiteyttää Savonian asiakkuuspäällikkö Tomi Hyttinen.

Veroetua voi käyttää vuoden 2027 loppuun saakka. Veroetu koskee myös palveluiden kehittämistä.

– Valtiovalta panostaa tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja kannustaa tällä tavoin yrityksiä yhteistyöhön tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden, kuten Savonian, kanssa.

Sähköisen yhteensopivuuden testaus

Savonia tarjoaa tuotekehitys- ja testauspalveluita monipuolisesti eri toimialoille (www.savonia.fi/yrityksille/labs/).

Sähköisen yhteensopivuuden testaus on äärimmäisen tärkeä osa elektroniikkatuotteiden kehitystä ja tuotantoa. Savonia on investoinut merkittävästi viime vuosina sähköisen yhteensopivuuden eli EMC-testauksen kyvykkyyteen.

– Voimanlähteenä sähkö yleistyy vauhdilla kaikissa kulkuvälineissä, työkoneissa ja laitteissa. Yleisesti tuotevastuun kannalta EMC-testaus pitää tehdä, sillä sähkömagneettiset kentät voivat aiheuttaa yllättäviä häiriöitä tai yhteensopivuusongelmia, Tomi Hyttinen huomauttaa.

– EMC-testausyksikköjä ei ylipäätään ole montaa Suomessa. Savonian erityisvahvuutena pitkän testauskokemuksen ohella on se, että tietyt testausmenetelmämme ovat FINASin akkreditoimia.

– Akkreditointien ylläpitäminen on Savonialta strateginen valinta. Toiminnot akkreditoidaan vuosittain laadun varmistamiseksi. Aika harva muu testaajataho on halunnut käyttää vaivaa ja rahaa akkreditointeihin.

Vesi- ja ympäristötekniikka

Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö tarjoaa korkealaatuisia tuotekehitys- ja testauspalveluita. Tutkimusyksikkö on erikoistunut vesiturvallisuuteen ja -puhtauteen.

– Savonialla on kovaa osaamista vesien käsittelyprosesseista ja puhdistusteknologiasta. Palvelumme ovat kysyttyjä esimerkiksi kaivostoiminnassa ja vesilaitoksilla. Meillä on asiakkaita pienistä yrityksistä pörssiyhtiöihin. Lisäksi tutkimusyksikkö tekee jatkuvasti kansainvälistä yhteistyötä, Hyttinen kertoo.

– Uudenlaisille vesi- ja ympäristötekniikan ratkaisuille on suuri tarve. Ilmastonmuutoksen tuoman kuivuuden myötä puhdas juomavesi käy tietyissä maailmankolkissa yhä harvinaisemmaksi. Toisaalla yleistyvät äkilliset rankkasateet, jotka aiheuttavat hulevesiin ja niiden käsittelyyn liittyviä ongelmia.

Kone- ja metalliyksikkö sekä materiaalitutkimus

Kone- ja metalliyksikkö palvelee hitsaus- ja koneistusalan tarpeita. Yksikkö voi laboratoriossaan tehdä esimerkiksi pilottilaitteistoja sähköistyksineen ja lisäksi testata niiden toimivuuden.

– Tällaisille pilottiprojekteille Savonia on huippukumppani, sillä meiltä löytyy todella paljon insinööriosaamista laidasta laitaan ja lisäksi rahoitustietämystä mm. erilaisiin tuotepilotointeihin, Tomi Hyttinen korostaa.

Pilottilaitteiston valmistamiseen voi liittyä materiaalitutkimusta. Sillä saralla Savonia tarjoaa yrityksille mm. metallien testausta, korroosionkestävyyden ja mekaanisen lujuuden testausta sekä monia muita testauksia.

Energiatekniikka ja päästötestaukset

Savonian energiatutkimuskeskus toimii Varkaudessa. Siellä tehdään esimerkiksi polttokokeita erilaisille materiaaleille ja tutkitaan tulipesäkäyttäytymistä.

– Kaikki polttamiseen, sen tehokkuuteen ja lopputuotteisiin liittyvät tutkimustyöt ovat energiatutkimuskeskuksen arkipäivää. Energiatutkimuskeskus on tehnyt polttokokeita mm. kaivosten sivuvirta-aineksille, Hyttinen sanoo.

Veroetuun kuuluvia tuotekehityspalveluita voivat olla myös päästötestaukset, mikäli ne tehdään ensimmäistä kertaa. Savonian FINAS-akkreditoidut päästömittaukset tuottavat takuutarkkaa ja luotettavaa tietoa.

– Mistä vain savu nousee, sen päästöt voimme mitata. Saimme FINAS-akkreditoinnin Varkauden kampuksen laboratoriolle vuoden 2023 huhtikuussa.

Veroetuun kuuluvia tuotekehityspalveluita voivat olla myös päästötestaukset. Savonian energiatutkimuskeskus toimii Varkaudessa.

3D-tulostuspalvelut

Savonian 3D-tulostuspalveluissa on tarjolla laaja valikoima erilaisia tulostusmateriaaleja ja -menetelmiä. Savonialla on ammattitaitoiset suunnittelijat toimivan 3D-mallin luomista varten.

3D-tulostus sopii hyvin prototyyppien ja uniikkikappaleiden valmistukseen. Tulostuspalveluihin voidaan yhdistää myös materiaalitestaus.

Palveluiden kehittämisessä auttavat Savonian Center-palvelut

Tomi Hyttinen muistuttaa, että palvelukin voi olla tuotekehityksen kohteena ja saada siten veroedun. Palveluiden kehittämisessä yrityksen yhteistyökumppanit löytyvät Centers-palvelukokonaisuuksista, joita on neljä: Business Center, Design Center, Digi Center ja Wellness Center.

Business Center on pohjoissavolainen palveluverkosto, joka vahvistaa yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista. Business Centerin alaa ovat mm. yrittäjyys- ja innovaatiopalvelut.

DigiCenterNS tukee yrityksiä uuden digiteknologian soveltamisessa, alentaa uuden teknologian käyttöönottokynnystä sekä pienentää teknologiariskiä. Kumppaneita tuetaan teknologian esiselvitys- ja pilotointipalveluilla. Uusia teknologioita ovat mm. tiedonsiirtokapasiteetiltaan suuri 5G-verkko, tekoäly sekä esineiden internet, eli laitteiden liittäminen verkkoon (IoT, Internet of Things).

Design Center tarjoaa laajan skaalan ratkaisuja yritysten brändin ja tuotepaletin kehittämisen tarpeisiin. Palveluihin kuuluvat mm. palvelumuotoilu, 3D-mallinnus sekä tila- ja tuotemuotoilu.

Wellness Center keskittyy kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Esimerkiksi terveysteknologian tuotekehityksessä Wellness Center voi auttaa käytettävyyden testaamisessa.

Yhteydenotolla liikkeelle

Savonian verkkosivulla osoitteessa www.savonia.fi/yrityksille/palvelupyynto-yrityksille on helppokäyttöinen palvelupyyntölomake, jonka täyttämällä yritys voi lähestyä ammattikorkeakoulua tutkimus- ja tuotekehitysasioissa. Soittaakin toki voi, tai lähettää sähköpostia, yhteystiedot näkyvät tämän artikkelin lopussa.

– Siitä se pyörä lähtee pyörimään, Tomi Hyttinen rohkaisee.

– Tarkka henkilökunnan lukumäärä Savonialla on tällä hetkellä 603. Siinä on mahtava määrä osaamista tuotekehityksestä, yrityselämästä ja koulutuksesta. Yleensä kokoamme jokaiseen kehittämisprojektiin oman asiantuntijajoukkonsa, joka vastaa parhaiten yrityksen tarpeisiin.

Tavoitteet ja aikataulu

Olisiko sitten sellaisia asioita, joita yrityksessä kannattaisi etukäteen miettiä, ennen kuin ottaa Savoniaan yhteyttä?

– Suunnitelmallisuus ja aikataulun hahmottelu ovat aina paikallaan. Yrityksen olisi hyvä määritellä, mitä se haluaa ja millä aikaikkunalla. Näissäkin asioissa Savonia voi auttaa. Sparraamme mielellämme yrityksiä esimerkiksi verkostojen hyödyntämisessä ja strategisten kumppanuuksien löytämisessä, Tomi Hyttinen kertoo.

– Kun aikataulu on pääpiirteissään selvillä, pystymme Savonian puolelta jyvittämään omat resurssimme kehittämistyöhön, ja voimme sopia yrityksen kanssa, millaisin askelin ja tavoittein projekti etenee.

Lue lisää veroedusta Savonian sivulta:
www.savonia.fi/yrityksille/tuotekehitys-ja-testaus/verokannustin-tutkimus-ja-tuotekehitystyossa/

Linkki verottajan sivulle:
www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/90739/tutkimus--ja-kehittamistoiminnan-lisavahennys-verovuosina-2021-2027/

Palvelut yrityksille:
www.savonia.fi/yrityksille/labs/
www.savonia.fi/yrityksille/centers/

Asiakkuuspäällikkö Tomi Hyttinen | [email protected] | 044 785 5006
TKI-asiantuntija Jaakko Laukkanen, Design Center | [email protected] | 044 785 6916