Pyydä tarjous

Vieremän kunnanjohtaja Mika Suomalainen: "Tulevaisuuden osaaminen tehdään jo tänään, ja yhdessä tehden siitä tulee vielä parempi"

Kuva Vieremän kunta
Kuva Vieremän kunta
19.05.2023 | Yrityselämässä tapahtuu

Vieremän kunta on panostanut palveluyritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön ja perustanut palveluyritysten kanssa yhteisen palvelu- ja markkinointiryhmän, joka edistää yritysten myyntiä ja kunnan positiivista brändiä.

- Vieremän kunnan ja palveluyritysten yhteistyö on tiivistynyt ja kunta koetaan aidosti yhteistyökumppanina. Se on ollut innostava ja hyvä prosessi ja saanut erittäin positiivista palautetta, kunnanjohtaja Mika Suomalainen toteaa ja jatkaa:

- Koronakriisistä ja Ukrainan sodasta huolimatta elinkeinoelämän puolella on pärjätty kohtalaisen hyvin niin perustuotannon kuin jalostuksen ja palveluidenkin osalta.

Ylä-Savo viemässä osaamisen kehittämisen mallia käytäntöön

Suomalainen kertoo, että Vieremällä on osallistuttu Ylä-Savon osaamisen kehittämisen mallin toimenpanoon yhdessä yritysten, alueen kuntien ja oppilaitosten kanssa.

Ylä-Savon osaamisen kehittämisen malli on ekosysteemi, jossa tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista tarkastellaan yhteisin silmin. Yritykset tuovat pyöreään pöytään oman toimialansa näkemystä tulevaisuuden osaamistarpeista, ja alueen koulutuksenjärjestäjät, kunnat ja kaupungit huolehtivat siitä, että koulutuksen resurssit kohdistuvat yhdessä havaittuun, tulevaisuudessa tarvittavaan osaamiseen. Tulevaisuuden osaaminen tehdään siis jo tänään ja yhdessä tehden siitä tulee vielä parempi.

- Mallissa haetaan käytännöllistä hyötyä osaavan työvoiman saatavuuteen ja toiminnan kehittämiseen. Kunta mietti erityisesti keinoja, miten yrityksiä voidaan auttaa rekrytoinnissa ja työvoiman saamisessa ja asettumisessa alueelle.

Pohjois-Savon liitto myönsi hankerahaa kumppanuusyrityskylän kehittämiseen

- Vieremän kumppanuusyrityskylä on kansallisesti poikkeuksellinen kokonaisuus metalli- ja teknologiateollisuuden alalla, ja Vieremän kunta pyrki kehittämään sitä pitkäjänteisesti eteenpäin yhdessä yritysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistoiminnassa on mukana Pohjois-Savon Liitto.

Kunta on varautunut toiminnan mahdollisen laajenemiseen maanhankinnalla ja sen lisäksi yrityskylän esirakentamisella ja logistiikan parantamisella.

- Hankkeessa valmistellaan teollisia tontteja, ja lisäksi rakennetaan kevyen liikenteen väyliä ja parannetaan liikenneyhteyksiä, mikä lisää alueen kokonaisturvallisuutta ja logistista tehokkuutta, Suomalainen selvittää.

Vieremän biokaasuprojekti etenee, laitetoimitukset alkaneet

Samanaikaisesti Vieremän kumppanuusyrityskylän energiatehokkuutta parannetaan kunnan biokaasuhankkeen myötä.

Vieremän biokaasuprojektissa toteutetaan nesteytettyä ja paineistettua biokaasua käyttävä varalämpölaitos ja kaasutankkausasema. Lisäksi biokaasua voidaan käyttää teollisuudessa ja sähköntuotannossa. Nesteytetty biokaasu hankitaan valtakunnan markkinoilta ja sillä varmistetaan, että kaasua on kaikissa tilanteissa käytettävissä mm. varalämpölaitoksen tarpeisiin. Nesteytetyn kaasun käytöstä siirrytään paikallisesti tuotetun biokaasun käyttöön sitä mukaa kun paikallista tuotantoa rakentuu.

Paikallisen biokaasutuotannon edistämiseksi Vieremän kunta on aloittanut useassa eri vaiheessa toteutettavan raakakaasuputkilinjan suunnittelun. Putkilinjalla raakakaasu siirretään tuotantopaikalta biokaasu-terminaaliin jalostettavaksi. Raakakaasulinjan sijainti määräytyy mukaan lähtevien tuotantopaikkojen sijaintien perusteella.

Vieremän kumppanuuskylään sijoittuvan biokaasuterminaalin ja tankkausaseman laitetoimitukset ovat alkaneet maaliskuussa. Tuotantokäytössä terminaali on alkusyksystä, jolloin aukeaa myös kaikille avoin kaasutankkausasema.

Biokaasun hyödyntäminen uusi tapa toimia

Mika Suomalaisen mielestä biokaasun hyödyntäminen on uusi tapa toimia, jossa maatalouden, teollisuuden, liikenteen ja asumisen tarpeet yhdistyvät konkreettisesti biokaasulla tuotettavan energian kautta.

- Bioenergian ja biokaasun ympärille on luotavissa uutta yritystoimintaa. Tarkoituksena on luoda paikalliset markkinat biokaasulle ja sitä kautta innovaatiokierre lähtee liikkeelle. Uskon, että voimme nousta edelläkävijäksi tässä asiassa, Suomalainen vakuuttaa.

- Biokaasukulttuurin muodostuminen voi houkutella alueelle myös isomman mittakaavan nestemäisen biokaasun tuotantoa. Tähän on hyvät edellytykset, koska Vieremä on yksi tiiviimmistä maatalousalueista Pohjois-Savossa.

Vieremällä elämisen laatu on mutkatonta arkea

Vieremä on noin neljäntuhannen asukkaan vetovoimainen, vireä ja yrittäjämyönteinen kunta Pohjois-Savossa. Vieremälle on muodostunut vahva metalliteollisuuden keskittymä. Lisäksi kunta on maidon ja lihan suurtuottaja. Pienenä maaseutukuntana Vieremä on turvallinen paikka asua ja elää. Lisäksi yhteisöllisyys näkyy arjessa monin tavoin. Tehdään yhdessä -ajattelu elää kunnassa vahvana tänäkin päivänä.

Kunta toimii osana elinvoimapalveluiden tiimiä

Mika Suomalainen kertoo, että Vieremällä vuosi 2023 on alkanut positiivisen muuttovoiton myötä.

- Meillä on edelleen tarjota asukkaillemme, nykyisille ja tuleville, hyvät peruspalvelut, kattavan kouluverkko, monipuoliset vapaa ajanviettomahdollisuudet sekä monimuotoinen luonto ja kulttuuriympäristö.

- Tärkeää on myös, että yritysten tarpeet otetaan huomioon yksilöllisesti ja joustavasti esimerkiksi kaavoitus- ja tila-asioissa.Kärkiyrityksemme ovat näyttäneet, että Pohjois-Savosta voi ponkaista maailmalle, jos tuote on kunnossa ja tahtoa riittää, kunnanjohtaja Mika Suomalainen sanoo.

www.vierema.fi
Facebook

0400 370 160
[email protected]