Pyydä tarjous

YSAO on yritysten luottokumppani infra-ammattilaisten kouluttamisessa

Digipalvelut
10.06.2022 | Yrityselämässä tapahtuu, Rakentaminen, Koulutus ja opiskelu

Ylä-Savon ammattiopisto YSAO kouluttaa Liperin Ylämyllyllä infra-alan ammattilaisia. YSAO on järjestänyt koulutuksia Pohjois-Karjalassa jo vuodesta 1999. Infra-alan koulutuksia YSAO järjestää myös Iisalmessa ja Siilinjärvellä.

Nykyisin YSAOn Liperin yksikkö on profiloitunut verkostorakentajien aikuiskouluttajaksi ammatti- ja erikoisammattitutkinnoin. Perustutkinto-opetusta Liperissä ei järjestetä.

Maarakennusalan ammattitutkinto (oppisopimus) verkostorakentamisen osaamisalalla on suunnattu infra-alan ja kunnallisteknisten töiden ammattilaisille. Tavoitteena on itsenäiseen, tehokkaaseen, laadukkaaseen ja turvalliseen työskentelyyn pystyvä työntekijä. Tutkinnon suorittanut hallitsee työhönsä liittyvät piirustukset ja mittaukset sekä osaa tehdä kaivu-, täyttö-, tasaus- ja tiivistystyöt sekä erilaiset kaivanto- ja putkiasennustyöt.

Maarakennusalan ammattitutkinto oppisopimuksella on mahdollista suorittaa YSAOn Liperin yksikössä myös muilla osaamisaloilla kuin verkostorakentamisessa, esim. maarakennuskoneiden käytössä.

Ammattilainen voi syventää osaamistaan jatkamalla maarakennusalan erikoisammattitutkintoon (oppisopimus), joka mahdollistaa vaativien töiden suorittamisen ja työnjohdolliset tehtävät. Ammattitutkinto- ja erikoisammattitutkintokoulutuksiin on jatkuva haku.

– Meillä on selkeä jatkumo. Mahdollistamme opiskelijoillemme urapolkuja ammattitutkinnosta erikoisammattitutkinnon kautta työnjohtajaksi, kertoo opettaja Peter Torn.

Työnjohtaja on työmaan kapellimestari

YSAOn Liperin yksikön spesialiteettiin kuuluu infra-alan työnjohtajien kouluttaminen. Syventävä koulutus antaa infrarakentamisen ja -rakennuttamisen hallinnan taidot tarjouspyynnöstä urakointiin ja hankkeen luovutukseen, lisä- ja muutostöihin sekä reklamaatioihin.

Seuraava työnjohtajakoulutus järjestetään pääasiassa verkko-opintoina 12.12.2022 – 22.06.2023. Lähiopetusta on neljä päivää. Haku koulutukseen on käynnissä.

– Ensin on 3,5 kk tietopuolista koulutusta, sitten huhtikuusta juhannukseen oppisopimuksella käytännön koulutusta, Peter Torn kiteyttää.

Infra-alan työnjohtajien Rekry- ja TäsmäKoulutuksiin voidaan tehdä yhteishankintaesityksiä, jotka lähetetään TE-toimiston ja ELY-keskuksen käsiteltäväksi. Koulutukset on tarkoitus aloittaa 12.12.2022. ELY-keskuksen kilpailutus/ohjeistus yhteishankintakoulutuksiin on tulossa lähiaikoina. Asiasta voi tiedustella tarkemmin Peter Tornilta.

Rekry- ja TäsmäKoulutus ovat ELY-keskuksen koulutuskonsepteja, jotka vastaavat suoraan yritysten tarpeisiin. RekryKoulutuksella yritys saa uusia, ammattitaitoisia työntekijöitä. Osallistujat ovat työttömiä työnhakijoita, työttömyysuhan alaisia tai alanvaihtajia. Yrityksen maksuosuus on vain 30 % koulutuksen kokonaishinnasta. TäsmäKoulutus puolestaan on olemassa olevien työntekijöiden (myös määräaikaisesti lomautettujen) osaamisen päivittämistä. Yrityksen maksuosuus on 30–50 %.

Tasokasta työnjohdon koulutusta

YSAOn tarjoama työnjohtajakoulutus on suunnattu isojen – ja miksei pientenkin – kunnallisteknisten infrarakennusurakoiden toteuttamiseen. Kunnallisteknisen infran rakentajat tekevät arvokasta ja vaativaa työtä, jonka on syytä olla hyvin johdettua.

Opettajat Peter Torn, Kari Pitkänen ja Jarmo Vänttinen toteavat, että vastaavanlaista työnjohdon koulutuspakettia ei löydy keneltäkään muulta kuin YSAOlta.

– Koulutus on tasokas. Kouluttamassa on peräti 30 asiantuntijaa, mukana on yhteistyökumppaneita ympäri maata. Meillä on käytettävissämme todella hyvä verkosto.

Peter Torn, Jarmo Vänttinen ja Kari Pitkänen opetuskeikalla Savonlinnassa.

Työvoimapula on kova

Taitavien työntekijöiden tarve on infrarakentamisen alalla suuri, erityisesti sesonkiaikoina. Yrittäjät kaipaavat paitsi lisää työntekijöitä, myös nykyisille työntekijöille enemmän osaamista.

– Eläköitymässä on isoja ikäluokkia, eikä alasta kiinnostuneita nuoria ole vastaavassa määrin tulossa korvaamaan poistumaa, Kari Pitkänen toteaa.

Jarmo Vänttinen on huomannut, että yrityksissä ei enää välttämättä edellytetä sitä, että uusi työntekijä olisi täysin valmis ammattilainen.

– Vahva motivaatio riittää, osaaminen järjestyy YSAOn kautta.

Laaja koulutuspaletti yritysten tarpeisiin

Korttikoulutukset ja vaadittavat pätevyydet sisältyvät ammattitutkintoihin, mutta yritys voi hankkia ne myös erillisinä palveluina YSAOlta. Yritykset voivat sesongin ulkopuolella, hiljaisena talviaikana, hyödyntää YSAOn lyhytkorttikoulutuksia ja hankkia työntekijöille päivitystä substanssiosaamiseen, kuten 3D-koneohjaukseen, mittaustekniikkaan tai muoviputkien hitsaukseen.

Esimerkiksi muoviputkien hitsauspätevyyden hyväksyttyjä kouluttajia ei Pohjois-Karjalassa ole muita kuin YSAO. Kari Pitkänen huomauttaa, että tämän vuoden alusta muoviputkistohitsaajien pätevöintijärjestelmä muuttui.

– Enää pätevyyttä ei saa anomalla, vaan henkilöiden on käytävä koulutus neljän vuoden välein. Tarjoamme nelipäiväistä koulutuspakettia.

Jarmo Vänttinen kertoo, että lyhytkorttikoulutukset pyörivät jatkuvasti.

– Niissäkin olemme yrityksille tuttu ja luotettava palveluntarjoaja. Toimimme joustavasti, pystymme kouluttamaan esimerkiksi lauantaisin.

Tällä hetkellä tarpeellinen koulutus on henkilöauton ajokortin täydentäminen C-kortiksi, sillä yritykset ovat viime aikoina muuttaneet pakettiautojaan kevytkuorma-autoiksi.

– Meillä C-korttikoulutus sisältyy ammattitutkintoon. Se on yrityksille vaivaton ratkaisu, Vänttinen ja Pitkänen korostavat.

Yhdessä yritysten kanssa

YSAO toimii tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. YSAOn koulutus on työelämälähtöistä, esimerkiksi työnjohtajien koulutuksessa oppimateriaalit perustuvat todellisiin urakoihin.

– Käytännönläheiset aineistot ovat hyvän yritysyhteistyön hedelmiä. Kehitämme aineistoja jatkuvasti eteenpäin yritysten tarpeiden mukaisesti. Opettajat jalkautuvat ketterästi kentälle opettamaan kädestä pitäen, Peter Torn kertoo.

– Olemme asiantuntijaorganisaatio, joka kouluttaa erittäin kustannustehokkaasti. Tällainen kumppanuuksiin perustuva malli on osoittautunut toimivaksi. Emme satsaa omiin koneisiin ja seiniin, vaan koulutuksen laatuun, Torn lisää.

Verkko-opetus on tätä päivää

YSAO Liperi ei ole kaavoihinsa kangistunut oppilaitos, vaan pystyy joustavasti räätälöimään koulutussisältöjä yritysten tarpeisiin. Tässä apuna ovat YSAOn kumppaniverkoston jäsenet, kuten INFRA ry, laitetoimittajat ja monet muut tahot.

– Vaikka olemme pieni yksikkö, meillä on tällä hetkellä kirjoilla 87 opiskelijaa eri puolilta Suomea. Opiskelijamme ovat pääsääntöisesti motivoituneita aikuisia, jotka odottelevat linjoilla jo 10 minuuttia ennen etäoppitunnin alkua, Kari Pitkänen kuvailee.

Peter Torn kertoo, että verkko-opetuksen kautta YSAO:n koulutuksiin pystyy osallistumaan paikasta ja ajasta riippumatta.

– Käytössämme on verkko-oppimisympäristö itslearning, joka on monipuolinen ja helppokäyttöinen. Siellä ovat oppimateriaalit ja opettajat, sieltä löytyvät myös tehtävät ja niiden palautukset. Oppitunnit voi kuunnella jälkikäteen tallenteina, jos ei livetilanteeseen päässyt.

– Lähiopetus onnistuu 30 hengen luokassamme, johon saamme ensi syksynä 86-tuumaisen interaktiivisen kosketusnäytön. Sen kuvasyötteen voi jakaa myös verkko-opetukseen.

Vaatimustaso pysyy

YSAOn Liperin yksikön infra-alan opettajat kertovat, että vaatimustaso pidetään korkeana. Jos opiskelijan näyttö ei mene läpi, annetaan lisäopetusta.

– Yrittäjät kyllä huomaisivat, jos emme pitäisi laatua yllä. Riman ali meneminen ei olisi kenenkään etu.

Torn, Pitkänen ja Vänttinen korostavat, että sekä yrittäjän että opiskelijan on tärkeää saada koulutuksesta lisäarvoa, kuten kustannustehokkuutta ja henkilökohtaista osaamista.

– Jos yrityksellä on koulutetut työntekijät ja modernit koneet, työskentely on tehokkaampaa ja kilpailutuksissa pärjääminen todennäköisempää.

Opettajat voivat pistäytyä kylässä

YSAO Liperin infra-alan koulutusmalli on osoittautunut toimivaksi kautta maan. Opettajat kontaktoivat mielellään yrityksiä ja saapuvat kertomaan tarjolla olevista koulutusvaihtoehdoista paikan päälle yrityksiin.

– Tavoitteemme on selkeä: haluamme, että yrityksillä on käytettävissään ammattitaitoisia työntekijöitä. Heitä kouluttamalla tuemme omalta osaltamme yritysten pärjäämistä näinä haasteellisina aikoina, toteavat Peter Torn, Kari Pitkänen ja Jarmo Vänttinen.

ysao.fi/meista/liperi/
Opettaja Peter Torn, 0400 792 825
Opettaja Kari Pitkänen, 0400 799 839
Tuntiopettaja Jarmo Vänttinen, 040 593 1290
Sähköpostit: [email protected]

YSAO somessa:
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
LinkedIn
Soundcloud
TikTok