LinkedinFacebook
Pyydä tarjous

Helsingin pelastuskoulusta duuniin stadin brankkariin

Digipalvelut
18.12.2020 | Koulutus ja opiskelu

– Helsingin pelastuslaitoksen Osaamiskeskus ja sen Pelastuskoulu kouluttavat pelastusalan ammattilaisia tärkeisiin tehtäviin. Pelastaja-ensihoitajan pelastustyö on ryhmän jäsenenä tehtävää humaania pelastustoimintaa, joka työnä palkitsee tekijäänsä. Täältä valmistuneet ihmiset voivat olla varmoja, että he tulevat tekemään inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti arvokasta työtä. Se näkyy koulun positiivisessa työskentelyilmapiirissä. Emme kouluta opiskelijoita vain tutkinnon suorittamista varten, vaan koulutamme heistä itsellemme uusia työkavereita. Pelastuskoulu on vaativa oppilaitos, mutta opiskelijamme ovat erittäin motivoituneita ja menestyvät opinnoissaan hyvin, toteaa Pelastuskoulun rehtori Matti Waitinen.

Ei yhtään työtöntä yli 48 vuoteen

Helsingin pelastuskoulu on Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen palvelukseen pelastaja-ensihoitajia kouluttava oppilaitos. Se on kouluttanut pelastusalan ammattilaisia vuodesta 1972 alkaen.

– Koulutamme henkilöstöä Helsingin pelastuslaitoksen tarpeisiin, emme yleisille työmarkkinoille. Koulutukseen otettavien määrä sopeutetaan laitoksen eläke- ynnä muihin henkilöstön poistumismääriin. Arvioimme pelastuslaitoksen tulevaisuuden työvoimatarpeen ja järjestämme koulutuksia sen mukaisesti. Tällaisesta käytännöstä on se hyöty, että emme ole kouluttaneet 48 vuoteen yhtään työtöntä, vaan opintonsa hyvin suorittaneet ovat saaneet työpaikan Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta.

Matti Waitinen toteaa, että pelastaja-ensihoitajan työ edellyttää erinomaista fyysistä kuntoa, henkistä vahvuutta, sosiaalisia taitoja ja yhteistyökykyä.

– Kaikenlaisiin työtehtäviin pitää suhtautua ammattimaisesti. Työ on monesti fyysisesti raskasta ja henkisesti rasittavaa. Se on osin päivystysluonteista valmiudessa oloa, jossa fyysisen suorituskyvyn ja henkisen valppauden tulee olla kaiken aikaa korkealla. Myös onnettomuuksien ehkäisytyöhön liittyvät tehtävät ovat osa arkista työtä.

Pelastuskoulusta valmistuneita odottavat vaativat, mutta mielenkiintoiset ja varmasti arvostetut työtehtävät. Huomattava osa pelastaja-ensihoitajan työstä on toimimista ambulanssissa kiireellisessä ensihoidossa ja sairaankuljetuksessa. Toisen merkittävän osan työstä muodostaa palo- ja pelastustoiminta.

Opiskelijavalinta

Vuoden 2021 syksyllä alkavan pelastajakurssin haku käynnistyy tammikuussa. Vuosittain noin 150 hakijasta kurssille valitaan 15. Matti Waitinen kertoo, että Pelastuskoulun opiskelijaksi voidaan valita ammatillisen tutkinnon tai ylioppilastutkinnon suorittanut psyykkisesti soveltuva, nuhteettomasti elänyt, hyvässä fyysisessä kunnossa oleva alle 34-vuotias henkilö. Miespuolisilta hakijoilta edellytetään suoritettua varusmiespalvelusta. Valittavista henkilöistä tehdään poliisin toimesta myös turvallisuusselvitys. Työkokemuksen lisäksi haussa saa lisäpisteitä kielitutkinnolla todennetusta kielitaidosta.

Kahden tutkinnon kaupunkipelastajia

Koulutus Pelastuskoulussa kestää kaksi vuotta. Käytännön harjoituksilla ja työssä oppimisella on koulutuksessa keskeinen asema.

– Noin 30 prosenttia koulutuksesta on teoriaa, loput 70 prosenttia on oppimista käytännöllisissä tehtävissä. Arvostamme käden taitoja, mutta lukematta ei tästäkään koulusta selviä, toteaa Waitinen. Ensimmäisenä lukuvuonna opiskellaan palo- ja pelastustoiminnan perustaidot sekä perusopintoja, joihin kuuluu muun muassa liikuntaa, tietojenkäsittelyä ja historiaa sekä onnettomuuksien ehkäisyä.

Pelastuskoulu tekee yhteistyötä Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa, jossa opiskellaan toisen lukuvuoden aikana ensihoidon opintojakso.

– Yhteistyö Metropolian kanssa on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi. Tämän lisäksi ensihoidon koulutus jatkuu oppisopimusmuotoisena noin vuoden ajan sen jälkeen, kun opiskelijat ovat siirtyneet Helsingin pelastuslaitokselle töihin. Tästä oppisopimuskoulutuksesta opiskelijat valmistuvat perustason ensihoitajiksi. Työnimike heillä on palomies-perustason ensihoitaja. Siis kaksi tutkintoa kolmessa vuodessa, korostaa Waitinen. Toinen lukuvuosi sisältää ensihoidon lisäksi myös palo- ja pelastustoiminnan sekä varautumisen ja onnettomuuksien ehkäisyn opintoja.

– Molempina kesinä suoritettavat kahden kuukauden palkalliset ja ohjatut työssäoppimisen jaksot Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen pelastusasemilla ovat keskeinen osa koulutusta. Näin opiskelijat tutustuvat pelastuslaitokseen, pelastajan työhön ja saavat Helsingissä tarvittavaa erityisosaamista. Olemme maan suurin, erinomaiset työskentelyolosuhteet tarjoava aluepelastuslaitos. Tehtävät ovat monipuolisia, kalusto korkeatasoista ja henki on hyvä. Pelastaja-ensihoitajat toimivat erilaisten pelastus- ja hoitoyksiköiden jäseninä palomiehen ja ensihoitajan tehtävissä.

– Normaali työpäivä kestää 24 tuntia. Siitä 12 tuntia tehdään työtä punaisessa autossa palomiestehtävissä ja sitten 12 tuntia valkoisessa autossa ensihoitotehtävissä. Työvuorokauden jälkeen on kolme vuorokautta vapaata.

Pelastuskoulusta Osaamiskeskus

Suomessa pelastusalaa voi opiskella Helsingin pelastuskoulun lisäksi vain Kuopion Pelastusopistossa. Helsingin koulun toiminnan rahoittaa kokonaan Helsingin kaupunki. Koulutus Helsingissä kestää 2 + 1 vuotta. Rehtori Matti Waitinen kertoo, että Helsingin pelastuskoulun ympärille on muodostettu jo vuoden 2013 organisaatiouudistuksen myötä Helsingin pelastuslaitoksen Osaamiskeskus, joka suuntaa koulutustarjontaansa myös muuhunkin kuin virkatutkinto-opetukseen.

– Meillä on 48 vuoden kokemus tällaisesta koulutustoiminnasta, paljon osaamista ja ammattitaitoa sekä jonkin verran resursseja tukea myös pelastuslaitoksen turvallisuuskouluttajien työtä Helsingin kaupungin virastojen turvallisuuskoulutuksissa. Osaamiskeskus vastaa myös koko pelastuslaitoksen henkilöstön täydennyskoulutuksesta. Eräs toimintamuotomme on sosiaalisessa mediassa tehtävä turvallisuusviestintä.

Löydät meidät Facebookista ja Twitteristä.

Artikkeli on julkaistu Opintomaailma 2020–2021 -lehdessä (Etelä-Suomi).