Yli 11 prosentin nousu metsäkoneurakoinnin kustannuksissa puolessatoista vuodessa

Facebook
28.01.2022 | Maa- ja metsätalous

Metsäkoneurakoinnin konekustannukset kallistuivat 11,4 prosenttia 2020 toukokuusta vuoden 2021 lokakuuhun. Koronapandemian alkuvaiheessa kustannukset laskivat jyrkästi ja metsäalan konekustannusindeksi painui tuolloin alhaisimmalle tasolleen kolmeen vuoteen. Tämä kesti vain hetken ja sen jälkeen kustannukset ovat nousseet nopeasti. Tiedot on laskettu Tilastokeskuksen ylläpitämästä metsäalan konekustannusindeksistä.

- Yhä useampi koneyrittäjä on kohdannut vakavia kannattavuusongelmia kuluneen puolen vuoden aikana. Yrittäjät ovat todenneet, että runsaasta kysynnästä huolimatta raha ei tee ollenkaan pesää yritykseen vaan virtaa läpi. Rahat eivät tahdo riittää edes kustannusten kattamiseen.

Eniten on kallistunut polttoaine.

- Polttoaineen hinnannousun vaikutusta lieventää polttoaineklausuulit niillä, joilla sellainen on urakointisopimuksessa.

Urakointisopimuksessa oleva polttoaineklausuuli tarkoittaa, että urakointihintoja tarkastetaan määrävälein sopimuskauden aikana polttoaineen hintojen kehityksen mukaisesti. Hinnan noustessa urakointihinta nousee ja hinnan laskiessa myös urakointihinnat laskevat.

Kun polttoaineen hintamuutokset poistetaan kustannusindeksistä, ovat muut kustannukset nostaneet urakoinnin kokonaiskustannuksia 4,4 prosenttia vuoden 2020 toukokuusta vuoden 2021 lokakuuhun Tilastokeskuksen konekustannusindeksin mukaan. Muiden kustannusten muutosten vaikutuksista urakoinnin hintoihin pitää koneyrittäjän sopia asiakkaan kanssa. Alan markkinarakenteesta johtuen puunkorjuuyrittäjällä on usein sopimusneuvotteluissa vastassaan metsäteollisuuden suuryritys.  

- Tilastot osoittavat, että korjuuyrittäjät eivät ole onnistuneet neuvotteluissa siirtämään muiden kustannusten nousua urakointihintoihin kovin hyvin. Tämä näkyy sekä Koneyrittäjien keräämistä hintahistoriatilastoista että metsäteollisuuden puunkorjuun kustannustilastoista. Tosiasiassa metsäkoneurakoinnin hintataso ei ole juurikaan muuttunut liki kymmeneen vuoteen. Jos koneyritys ei pysty parantamaan tuottavuuttaan vähintään kustannusnousun verran, heikkenee sen toiminnan kannattavuus vääjäämättä.

- Tilanne muuttuu yhä haastavammaksi, sillä tuoreen markkinatilannekyselyn mukaan noin 70 prosentilla vastaajista on odotettavissa vähintään kahden viikon puunkorjuurajoituksia joulukuussa. Lisäksi metsäteollisuutta koskevista työtaisteluista on spekuloitu julkisuudessa. Näiden myötä voi tulla seisahduksia myös puunkorjuuseen, kuten nähtiin vuonna 2020.

Lähde: Koneyrittäjät ry

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä