Pyydä tarjous

Päihdekuntoutusta perheille ja yksilöasiakkaille kodinomaisessa ympäristössä

Digipalvelut
01.10.2021 | Sosiaali- ja kuntatalous

Kostamokoti tarjoaa psykososiaalista päihdekuntoutusta kognitiivisella työotteella. Yhteisö mahdollistaa myös korvaushoidon osana psykososiaalista kuntoutusta.

- Päihdekuntoutuspalvelumme on suunnattu perheille, täysi-ikäisille huume- ja sekakäyttäjille, niin miehille, naisille kuin pariskunnillekin. Kuntoutuskotimme sijaitsee Käsämässä, noin 27 kilometrin päässä Joensuun keskustasta. Luonnonkaunis ympäristö ja miljöö ovat rauhaa hiveleviä. Työskentelymme on aina asiakaslähtöistä ja yksilöllisyyden huomioivaa. Meille asiakas on tärkein, kertoo liiketoimintapäällikkö Juha Kröger.

Kohti päihteetöntä elämää vuodesta 1995

Kostamokoti on toiminut jo vuodesta 1995 alkaen. Se sijaitsee Liperin Käsämässä 26 km päässä Joensuun keskustasta luonnonkauniilla paikalla Pitkälammen rannalla. Kostamokoti käsittää päihdeperheille suunnatun päihdeperhekuntoutuksen, jossa asiakkaana ovat raskaana olevat äidit puolisoineen ja/tai vanhempi/vanhemmat leikki-ikäisten lasten kanssa, sekä aikuisten päihdekuntoutuksen.

Tammikuussa 2017 Kostamokoti liittyi osaksi Honkalampi-konsernia ja toimii ns. voittoa tavoittelemattomana yksikkönä. Aikuisten päihdekuntoutus ja päihdeperhekuntoutus toimivat samassa pihapiirissä eri rakennuksissa.

Tehokas hoitomenetelmä takaa positiivisia tuloksia

Kostamokodilla työskentely tapahtuu kognitiivisella menetelmällä. Asiakkaan kanssa yhdessä tutkitaan hänen ajattelutapojensa, tunteidensa ja käyttäytymisensä välisiä yhteyksiä. Kognitiivinen työote kehittää asiakkaan kykyä havainnoida omia ajatuksiaan, uskomuksiaan ja tulkintojaan, sekä niihin liittyviä vääristymiä.

- Asiakkaamme oppii huomaamaan näiden vaikutuksen hyvinvointiin, sekä hän oppii uusia tapoja ajatella, ja hyväksyä omia kielteisiä tunteita ja reaktioita. Ajattelemme, että ongelma ei ole yksilö eikä yksilöllä, vaan työskentelyn kohde on yksilön vuorovaikutus ympäristönsä kanssa.

Päihderiippuvuus on uusiutuva neurobiologinen tila, joka vaikuttaa tunne-elämään ja motivaatiojärjestelmään, sekä aiheuttaa psyykkisiä/psykologisia ja neurologisia vaikeuksia. Kostamokodilla ammattitaitoisen hoidon linjaa ja turvaa psykiatrian erikoislääkäri.

- Tälle sairaudelle voimme tehdä paljon positiivisella asenteella. Sen hoitaminen on myös taloudellisempaa. Me Kostamokodissa tarjoamme päihdekuntoutuksen tueksi ammattitaitoisen henkilökunnan, terveyttä ja hyvinvointia lisäävän ympäristön, puulämmitteisen rantasaunan paljuineen, mahdollisuuden säännölliseen ohjattuun kuntosaliharjoitteluun, sekä musiikkitilan soittimineen väyläksi itseilmaisuun ja tunteiden käsittelyyn. Päihdekuntoutuslääkityksen ja korvaushoidon lisäksi tarjoamme myös lääkkeetöntä kuntoutusta ja sen tueksi meillä voi kokeilla tai ottaa viikoittain kiinalaisen lääketieteen mukaisia korva- ja kehoakupunktiohoitoja ja kehohierontaa. Pidämme säännöllisesti yhteyttä asiakkaan kuntoutukseen lähettävään tahoon ja järjestämme kuntoutusjakson aikana verkostotapaamisia joko videopalaverina tai kasvokkain, sanoo Kröger.

Yhdessä kohti sujuvaa arkea

Arkielämän taitoja ja vastuuntuntoa opitaan hoitamalla Kostamokodin arjen askareita yhteisöllisesti, yhdessä henkilökunnan ja muiden kuntoutujien kanssa. Arjen askareiden kautta opetellaan myös päivärytmiä ja välillä rutiinin sietämistä.

- Laadimme jokaiselle asiakkaallemme henkilökohtaisen kuntoutussuunnitelman, jossa huomioimme kunkin yksilölliset kuntoutustarpeet. Hyödynnämme kuntoutussuunnitelmissa ja tavoitteen asettamisessa sekä arvioinnissa GAS-menetelmää. Ohjaajasuhde on luottamussuhde, jonka perustana on aito, avoin ja rehellinen, asiakkaan kuntoutumista palveleva dialogi. Ohjaajan tuella hoidetaan käytännön asioita ja pidetään yhteyttä viranomaisiin.

- Toimimme erittäin asiakaslähtöisesti, ja kehitämme toimintaamme yhdessä asiakkaiden kanssa. Esimerkiksi uusien työntekijöiden haastattelussa on aina asiakas mukana. Teemme aina asiakkaan ja perheen kotiutuessa kotiutumissuunnitelman, jossa huomioidaan kuntoutuksen jälkeinen arki, kertoo Kröger.

Perhekuntoutus siirtynyt Liperin Käsämään

Kostamokoti tarjoaa myös perhekuntoutusta, vanhemmuuden ja arjen hallinnan arviointijaksoja sekä perheen yhdistämisjaksoja mm. huostaanottojen purkuvaiheissa.

- Meillä päihdekuntoutus ja vanhemmuuteen tukeminen kulkevat rinnakkain - pienen etu on kaikista suurin. Perhearviointia tehdään Bentovim-Millerin menetelmän mukaisesti. Menetelmä on kehitetty perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointiin. Lisäksi käytämme tarvittaessa Fondon terapiapalveluita lasten kehityksen arvioinnissa. Kuntoutussuunnitelmia tehdään säännöllisesti ja Kostamokodin toimintamallin mukaisesti tehdään tiivistä yhteistyötä verkoston ja ennen kaikkea lastensuojelun kanssa. Kostamokotiin on myös mahdollista tulla intervallijaksoille, jotka suunnitellaan yhdessä perheen, tukiverkoston sekä meidän henkilökunnan kanssa, sanoo Kröger.

Tiivistä yhteistyötä ja toisiaan tukevaa toimintaa

Kostamokoti on osa arvostettua Honkalampi-konsernia. Se on laaja-alainen ja useiden eri alojen ammattilaisista koostuva konserni, jonka toimintaan kuuluvat monipuoliset asumiseen, työllistämis- ja HR-toimintaan, terapiaan ja kuntoutukseen, henkilökohtaiseen apuun, päihdeongelmiin ja kommunikaatioon liittyvät palvelut. Konsernissa työskentelee yli 450 ammattilaista ja toimipaikkoja on 21 paikkakunnalla.

- Suuren ja kokeneen konsernin tuki ja resurssit ovat tärkeitä myös meidän toimintamme kehittämisessä, toteaa lopuksi Kröger.

Kostamokoti
Pitkälammentie 12
83430 Käsämä
Puh. 013-312790

www.kostamokoti.fi

Artikkeli on julkaistu Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä 3/2021.