Savonia-ammattikorkeakoulun TasapainoaTyöhön-hanke tuo voimavaroja arkeen naisvaltaisille aloille

Kuvassa vasemmalta alkaen Susanne Hämäläinen, Sari Aalto, Merja Ala-Kotila, Eija Partanen-Kivinen, Marjo Heikkinen ja alhaalla Sonja Kärkkäinen.
Kuvassa vasemmalta alkaen Susanne Hämäläinen, Sari Aalto, Merja Ala-Kotila, Eija Partanen-Kivinen, Marjo Heikkinen ja alhaalla Sonja Kärkkäinen.
22.02.2024 | Sosiaali- ja kuntatalous

Hoitoalan ja varhaiskasvatuksen sekä puhtaanapidon ja ruokahuollon aloilla on tutkimusten mukaan erityisen paljon pitkittyneitä sairauspoissaoloja sekä alkaneita työkyvyttömyyseläkkeitä.

Näiden alojen pitovoima on heikentynyt entisestään ja moni työntekijä harkitsee alan vaihtoa. Työterveyslaitoksen tuottaman Miten Suomi Voi -tutkimuksen mukaan erityisesti työuupumus on lisääntynyt kaikissa ikäluokissa, mutta erityisesti nuorten alle 36-vuotiaiden työntekijöiden keskuudessa.

Kuinka ehkäistä ja vähentää työssä uupumista sekä tukea työn ja vapaa-ajan tasapainoa juuri näillä erityisen haastavilla aloilla? Tähän pureutuu Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnoima TasapainoaTyöhön-hanke, jota rahoittaa ESR+ sekä Etelä-Savon ELY-keskus.

Hankkeen projektipäällikkö Merja Ala-Kotila kertoo, että korona-aika lisäsi jo entisestään kuormitusta näiden alojen työntekijöille. Siksi on ensiarvoisen tärkeää kohdentaa tukea heidän työssä jaksamisensa tueksi.

- Nämä alat ovat hyvinvointiyhteiskuntamme peruspilareita, ja meillä ei ole varaa olla tukematta heitä. Työuupumuksen on todettu olevan yleisempää juurikin naisvaltaisilla aloilla, joten haluamme hankkeen avulla omalta osaltamme tukea aidosti näiden ammattilaisten voimavaroja ja ennaltaehkäistä työssä uupumista. Keskeistä on kohdentaa toimenpiteitä yksilötason lisäksi myös työyhteisötasolle ja kehittää myös näiden alojen johtamiskäytänteitä, jotka vaikuttavat myös merkittävästi työntekijöiden työssä jaksamiseen, korostaa Merja Ala-Kotila.

Kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia

TasapainoaTyöhön-hanke jakautuu kolmeen merkittävään osa-alueeseen: yksilötasolla tehtävään työntekijöiden voimavarojen edistämisvalmennukseen, organisaatiotason esihenkilö- ja työyhteisövalmennuksiin, joiden keskiössä ovat inhimillinen johtaminen ja vuoropuhelun vahvistaminen, sekä yhteiskunnalliseen tasoon, jossa kehitetään hankkeen lopputuloksena TasapainoaTyöhön-hyvinvointimalli työntekijöiden kokonaisvaltaisen työssä jaksamisen tueksi.

- Tutkimustietoa tuotetaan paljon, mutta missä ovat konkreettiset toimenpiteet? Tässä hankkeeseen osallistujille toteutetaan vuoden mittainen valmennus sekä organisaatiotasolla erilaisia työyhteisö- ja esihenkilövalmennuksia, joiden painopisteenä on inhimillinen johtaminen. Yhteiskunnallisella tasolla osallistumme lisäksi keskusteluun kestävästä ja inhimillisemmästä työelämästä, joka tukee työntekijöiden työssä jaksamista ja ehkäisee työuupumusta, sanoo Merja Ala-Kotila ja jatkaa:

- Olemme keränneet osallistujia hankkeeseen Pohjois-Savon alueella Norlandian, Siilinjärven kunnan, Servican, 9Livesin sekä Pohjois-Savon hyvinvointialueen työyksiköistä tämän kuluvan vuoden valmennuksiin. Vuonna 2025 vuorossa ovat Kuopion kaupungin ja Siilinjärven varhaiskasvatuksen ammattilaiset. Valmennuksiin otamme mukaan noin 200 työntekijää sekä 50 esihenkilöä. Jokainen valmennus alkaa live-startti tapaamisilla, joissa olemme ehtineet saada jo paljon positiivista palautetta osallistujilta. Moni työntekijä on ollut erityisen kiitollinen siitä, että he saavat valmennuksen avulla kokonaisvaltaista tukea oman hyvinvoinnin edistämiseen.

https://tasapainoatyohon.fi/

Lisätietoa hankkeesta:
Merja Ala-Kotila, projektipäällikkö, KTM
[email protected]
+358 44 785 6057

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä