Pyydä tarjous

Uutta Tekniikkaa Sosiaali- ja Terveysalalle

Digipalvelut
08.12.2022 | Sosiaali- ja kuntatalous

UUTE SoTe (Uutta Tekniikkaa Sosiaali- ja Terveysalalle) -investointi- ja kehittämishanke tuo eKampus-opiskeluympäristöön uutta tekniikkaa. Hankkeen kautta pyritään vastaamaan myös koronan tuomiin haasteisiin sosiaali- ja terveysalan yrityksissä, jotka pääsevät halutessaan testaamaan uusia teknologioita.

eKampukseen tuotavien uusien teknologisten laajennusten kautta hanke pyrki luomaan opiskelijoille aidosti joustavan opiskeluympäristön, joka mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun. Hankkeen tärkeimpänä kärkenä on näiden uusien tekniikoiden testaaminen SEDU:lla sekä sote-alan organisaatioissa. Hankkeen kautta pyritään myös helpottamaan sote-alan pienemmiltä yrityksiltä vaadittavaa digiloikkaa, jonka isommat toimijat ovat jo tehtyä. Hankkeen tavoitteisiin kuuluu myös uusien sote-alan työpaikkojen syntyminen.

Teknologisia hankintoja neljässä eri teemakorissa

– UUTE SoTe -hankkeessa tehdään hankintoja neljässä eri teemakorissa. Yksi näistä on liikuteltava interaktiivinen aistihuonekokonaisuus, jota voidaan viedä testikäyttöön mm. hoiva-alan yksiköihin. Toisessa korissa meillä on viisi mobiilivaunua, joiden kautta voidaan luoda osallistavia hetkiä hoivayksikköympäristössä, sillä vaunujen tekniikka on sairaalaympäristöön soveltuvaa. Kolmantena meillä on XR-käyttöönottoprojekti, jonka puitteissa testaamme X Realwear Navigator 500 -virtuaalitodellisuuslaseja sosiaali- ja terveysalalla. Kyseessä on etätukijärjestelmäalusta, jolla voidaan luoda erilaisia tehtäviä, tikettejä ja toimia niin, että työntekijä lähtee lasien kanssa kentälle, kun tietokoneen toisessa päässä voi olla asiantuntijoita auttamassa. Lasit voivat toimia myös tietopankkina erilaisissa tehtävissä. Testattavana on lisäksi Microsoft HoloLens 2 -älylasit, eli hologrammilasit, joiden kautta pystytään antamaan step by step -ohjeita Microsoftin Dynamics Guides -ohjelmiston avustamana. Tätä voidaan hyödyntää esim. tehtäviin perehdyttämisissä. Hankkeen neljännestä korista löytyy hoivarobotiikkaa. Kahta valitsemaamme robottia testataan sosiaali- ja terveystyössä niin, että toinen robotti on tarkoitettu toistotyöhön ja toinen elämyksellisyyteen, hankkeen projektikoordinaattori Hanna Lindberg esittelee.

Uusien tekniikoiden pilotointia koko sote-kentän laajuudella

– Hankkeessa kokeillaan paljon erilaisia asioita, jotka ovat sidoksissa meidän eKampukseen. Varustamme eKampusta näillä uusilla teknologioilla ja mahdollistamme uusien toimintamallien käyttöönottoa tekniikan avulla. Samalla teknologiaa viedään yritysmaailmaan, missä eri organisaatiot pääsevät testaamaan näitä laitteistoja, Lindberg toteaa.

Käytännössä SEDU:n opiskelijat oppivat käyttämään uutta tekniikkaa, mutta myöskin yrityselämän edustajat sekä heidän työntekijänsä. Sote-alan opettajatkin pääsevät mukaan näiden tekniikoiden ja eKampuksen kehittämiseen.

– Monipuolinen hanke tuottaa merkittävää hyötyä eri tahoille. Kyseessä on EAKR-hanke, joten yritysnäkökulmakin on aika voimakkaasti läsnä.

Lindberg kertoo, että hankkeen puitteissa on oltu aktiivisesti yhteydessä Etelä-Pohjanmaalla toimiviin sote-alan yrityksiin ja pyydetty yrityksiä mukaan kokeilemaan uutta tekniikkaa.

– Myös meihin päin voi olla yhteydessä ja ilmaista kiinnostuksensa teknologioiden testaamiseen täällä Etelä-Pohjanmaan alueella. Tarjoamme tukea uusien tekniikoiden käyttöönottoon, mutta myös siihen pohdintaan, miten niitä voitaisiin hyödyntää tehokkaasti omassa organisaatiossa. Laitteistoa on mahdollista päästä kokeilemaan hyvin monipuolisesti. Keräämme pilottikokeiluista käyttäjäkokemuksia, joiden pohjalta luodaan päätelmiä, kuinka pilottikokeilu onnistui ja kuinka se koettiin. Tulokset voivat osoittaa myös sen, että näistä tekniikoista ei ollutkaan hyötyä, Lindberg mainitsee loppuun.

Lisätietoja:
[email protected]
P. 040 680 7554

www.sedu.fi