Pyydä tarjous

Anglo American toteuttaa yli 10 miljoonan euron vapaaehtoisen ekologisen kompensaation Lapissa

Kuva: Inarin Yhteismetsä
Kuva: Inarin Yhteismetsä
17.05.2022 | Teollisuus

Anglo Americanin suomalainen tytäryhtiö AA Sakatti Mining Oy on allekirjoittanut Inarin Yhteismetsän kanssa sopimuksen 2 900 hehtaarin metsäalueen ostamisesta hyvittääkseen ekologisen kompensaation keinoin Sakatin kaivoshankkeesta aiheutuvat haitat ekosysteemille ja luonnon monimuotoisuudelle. Kauppa on toistaiseksi Suomen suurin vapaaehtoinen ekologinen kompensaatio.

Ostettava metsäalue sijaitsee Inarissa, noin 125 kilometriä Sakatista pohjoiseen. Alueen omistaa yli 1 500 henkilöstä, pääasiallisesti paikallisista asukkaista, koostuva osakaskunta. Metsä kuuluu Intact Forest Landscape (IFL) -verkostoon, jonka alueet ovat osa metsäekosysteemin katkeamatonta luonnonmaisemaa – yhteensä alueiden arvioidaan muodostavan noin 23 % maailman metsäekosysteemeistä. 

Ekologisella kompensaatiolla tarkoitetaan sitä, että kaivoshankkeesta aiheutuvat maankäytön muutokset, jotka vaikuttavat haitallisesti alueen monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin, hyvitetään parantamalla elinympäristöä muualla – Sakatin tapauksessa Inarissa. Kompensaatiolla katetaan myös epäsuorat vaikutukset, kuten melusta, pölystä ja liikenteestä aiheutuvat haitat. Ostetusta metsästä tehdään yksityinen luonnonsuojelualue, jolloin sitä ei voida hyödyntää esimerkiksi hakkuisiin. Kyseessä on toistaiseksi suurin yksittäinen vapaaehtoinen ekologinen kompensaatiotoimenpide Suomessa.

– Anglo American on sitoutunut edistämään vastuullista kaivostoimintaa kaikissa hankkeissaan. Kestävän kaivostoiminnan suunnitelmamme keskittyy siihen, että pyrimme estämään, välttämään ja lieventämään kaiken vahingon, jonka aiheutamme ympäristölle. Vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiosta allekirjoitettu sopimus on Sakatille tärkeä askel kohti lupausten täyttämistä.  Kompensaation avulla pyrimme nettopositiiviseen vaikutukseen, niin luonnon ekosysteemille kuin yhteiskunnalle laajemminkin. Toteutettava kauppa täyttää kompensaatiotarpeestamme noin puolet, ja jatkoa seuraa muun muassa soiden suojelemiseksi, kertoo AA Sakatti Mining Oy:n toimitusjohtaja Pertti Lamberg. 

– Inarin Yhteismetsä on sopimukseen erittäin tyytyväinen. Olemme saavuttaneet sopimuksella jäsenistölle tärkeitä päämääriä, esimerkiksi sen, että alueen ihmiset saavat jatkaa metsästystä alueella perinteiden mukaisesti, kertoo Inarin Yhteismetsän puheenjohtaja Yrjö Marttila.

Maanhankinnan hinta on 10,4 miljoonaa euroa 

– Vapaaehtoinen ekologinen kompensaatio on uusi asia Suomessa, kertoo Sakatin ekologisen kompensaation suunnittelusta ensisijaisesti vastannut ekoinformatiikan tutkija Atte Moilanen. 

– Ekologista kompensaatiota kohtaan tunnetaan myös epäluuloa, johtuen osin maailmalla havaituista epäonnistumisista. Tunnetaan tapauksia, joissa hyvitys on suunniteltu riittämättömänä tai toteutus on jäänyt vajaaksi.  Se, että Sakatti Mining Oy aloittaa kompensaatiotoimet jo hankkeen luvitusvaiheessa, osoittaa yhtiön sitoutumista luotettavaan toteutukseen. Tämä on linjassa myös meneillä olevan Suomen luonnonsuojelulain uudistuksen kanssa, Moilanen jatkaa.