Pyydä tarjous

Granlund Joensuu Oy:n rakennuttamispalveluilla lisäarvoa tilaajille

Granlund Joensuu on saanut juuri valmiiksi Pohjois-Karjalan keskussairaalan E-siiven peruskorjauksen taloteknisen suunnittelun. E-siiven peruskorjauksen yhteydessä uusitaan myös pääsisäänkäynnin alue. Havainnekuva: Arkkitehtiryhmä Reino Koivula.
Granlund Joensuu on saanut juuri valmiiksi Pohjois-Karjalan keskussairaalan E-siiven peruskorjauksen taloteknisen suunnittelun. E-siiven peruskorjauksen yhteydessä uusitaan myös pääsisäänkäynnin alue. Havainnekuva: Arkkitehtiryhmä Reino Koivula.
01.04.2022 | Yrityselämässä tapahtuu, Rakentaminen

Granlund Joensuu Oy tuottaa asiakkailleen laadukkaita ja kokonaisvaltaisia palveluita rakennuttamisessa, talotekniikka- ja teollisuussuunnittelussa sekä kiinteistöjen ylläpidossa.

Rakennuttaminen on kuulunut Granlund Joensuu Oy:n palveluvalikoimaan vuoden 2020 alusta. Palvelulla on ollut kysyntää, joten rakennuttamisen resursseja on parissa vuodessa vahvistettu.

– Rakennuttamisryhmämme hoitaa rakennuttamis- ja valvontatehtäviä sekä kustannussuunnittelua. Tällä hetkellä ryhmässä työskentelee neljä rakennustekniikkataustaista henkilöä. Talotekniikan ammattilaisia on rakennuttamistehtävissä vähintäänkin vastaava määrä. Rakennuttamisryhmän päällikkönä toimii Timo Pirinen, kertoo Granlund Joensuu Oy:n toimitusjohtaja Anssi Pesonen.

– Rakennuttamisessa toteutamme pääosin korjausrakentamisen kohteita talotekniikkaan painottuen, mutta vedämme myös uudisrakentamista. Meillä on tälläkin hetkellä tekeillä eräs merkittävä uudiskohde.

– Esimerkiksi Joensuun Hoiva- ja Palveluyhdistys ry:lle olemme rakennuttaneet Sepän Helmi -nimisen uudiskohteen, joka valmistui viime vuonna. Korjausrakentamisen puolella haastava hanke on ollut hiljattain valmistunut Ilomantsin Sote-asema Pohjois-Karjalan Kuntoutussäätiölle, Pesonen mainitsee

Alkuvaiheen selvityksellä aidot perusteet toteuttamiseen

Anssi Pesosen mukaan rakennuttamisessa olisi optimaalisinta, jos Granlund Joensuun asiantuntemus olisi asiakkaan käytettävissä jo rakennushankkeen alkuvaiheessa.

– Tällöin asiakkaalla on parhaimmat mahdollisuudet ohjata meitä rakennuttajana, ja voimme kattavasti huomioida kustannusohjauksen ja tavoitteiden asetannan.

– Näkemyksemme mukaan jokainen rakennushanke tulisi aloittaa selvitysvaiheella, jossa käydään läpi hankkeen raamit ja toteutuskelpoisuus. Tällaisesta toimintatavasta meillä on hyviä kokemuksia.

– Yksi vahvuuksistamme on talotekniikkapainotteisten rakennushankkeiden kustannusohjaus. Olemme kehittäneet talotekniikan kustannuslaskentaan omia työkalujamme, ja pystymme hyödyntämään vahvaa kustannustietouttamme.

Pesonen korostaa, että erityisesti korjausrakentamisessa kohteen kustannukset on syytä avata rakennusosatasolle jo hankeselvitysvaiheessa.

– Tämä edellyttää käsitystä siitä, millaisia järjestelmiä ollaan rakentamassa. Arviointi ns. vastaavien toteutuneiden kustannusten pohjalta ei välttämättä tuota kestävää lopputulosta. Alkuvaiheen pienet arviointivirheet voivat myöhemmin muuttua suuriksi.

Sujuvuutta käyttöönottovaiheeseen

– Olemme kehittämässä yhdessä asiakkaidemme kanssa rakennusten käyttöönottovaiheeseen tarkoitettua systemaattista toimintamallia, toiminnan varmistamista, Anssi Pesonen kertoo.

– Käyttöönotto on aina tiivis rypistys. Modernit rakennukset ovat hyvin monimutkaisia talotekniikaltaan ja järjestelmiltään. Useat tilaaja-asiakkaamme ovat havainneet kaipaavansa käyttöönottoprosessin terästämistä, ja tätä itsekin haluamme. Olemme kehittäneet, ja kehitämme edelleen, työvälineitä ja toimintamalleja teknisen käyttöönottoprosessin tueksi.

– Käytännössä kyse on koordinoinnista. Urakoitsijat ovat toteuttajia, joiden tulisi hoitaa myös käyttöönotto omatarkastuksineen ja testauksineen. Tämä on kriittinen kohta, jonka onnistumiselle haluamme luoda hyvät edellytykset ohjeilla ja muilla asiakirjoilla sekä valvonnalla. Tarkoitus on varmistaa, että tilaajan vaatimat toimet tulevat tehdyiksi.

Anssi Pesosen mukaan käyttöönottovaiheen yksityiskohdat muodostavat yleensä niin laajan kokonaisuuden, että kukaan henkilö ei yksin pysty niitä hallitsemaan, mutta Granlundin luoman mallin ja ohjeistuksen avulla käyttöönotto on paremmin koordinoitavissa.

– Samalla toimenpiteiden tulkinnanvaraisuudet vähenevät, jolloin käsitellyiksi tulevat juuri ne asiat, joita tilaaja tai rakennuttaja haluaa.

Takuuaika kannattaa hyödyntää

Granlund Joensuu haluaa ottaa vastuuta siitä, että rakennus toimii täsmälleen tilaajan tahtomalla tavalla.

– Takuuaika on ehdottomasti syytä hyödyntää, kun rakennuksen toimintoja hiotaan tavoitteiden mukaisiksi. Tähän liittyy takuuaikainen kiinteistön toiminnan seuranta, joka on yksi palvelutuotteistamme.

Takuuaikaisella kiinteistön toiminnan seurannalla varmistetaan, että käyttöönotto on tehty kunnolla ja että kiinteistö viritetään toimimaan siten kuin sen on suunniteltu toimivan.

– Palvelu käsittää tarkastuksia etänä tai paikan päällä. Havaitut virheet ja toimimattomuudet urakoitsija korjaa takuun piikkiin. Takuuajan jälkeen korjaaminen tulisi tilaajalle huomattavan kalliiksi, Pesonen toteaa.

Granlund Joensuu teki taloteknisen suunnittelun PKO:n Original Sokos Hotel Kimmelin syksyllä 2021 valmistuneeseen laajaan uudistukseen.

Isoja paikallisia kohteita

Granlund Joensuu on saanut juuri valmiiksi Pohjois-Karjalan keskussairaalan E-siiven peruskorjauksen taloteknisen suunnittelun. Peruskorjatun E-siiven on tarkoitus olla valmis vuonna 2025, peruskorjattavaa rakennusalaa on yli 20 000 m². E-siiven peruskorjauksen suunnittelu on nyt urakkalaskentavaiheessa

– Viime vuoden iso projekti oli PKO:n Original Sokos Hotel Kimmelin perinpohjainen uudistus- ja laajennushanke, johon teimme taloteknisen suunnittelun, Anssi Pesonen kertoo.

Granlund Manager toimii myös rakennuksen digitaalisessa kaksosessa

Kiinteistöjohtamisen ja -ylläpidon työkaluksi Granlund-konserni on kehittänyt Granlund Manager -ohjelmiston. Nykyisin Granlund Manager on mahdollista kytkeä rakennuksesta tehtyyn digitaaliseen kaksoseen (digital twin). Se on rakennuksen ajantasaisen tilan esittävä digitaalinen tietomalli, joka sisältää rakennuksen järjestelmien keräämää ja ylläpitäjien lisäämää dataa.

– Tietomalleja hyödynnetään jo yleisesti suunnittelussa ja rakentamisessa, mutta nyt olemme eturivissä ottamassa tietomalleja käyttöön myös rakennusten ylläpidossa, Pesonen kuvailee.

– Digital twin -ratkaisuihin liittyen meillä on Joensuussa suunnitteilla paikallinen pilottihanke.

Granlund Joensuu Oy:n toimitusjohtaja Anssi Pesonen.

Kestävän kehityksen asiantuntemusta

Hiilijalanjäljen minimointi on tätä päivää. Kansallisesti ja kansainvälisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan myös Granlundin palveluita ja asiantuntemusta.

– Granlund-konsernissa on runsaasti ympäristöosaamista, Anssi Pesonen toteaa.

– Olemme olleet mukana kehityshankkeissa, joissa hiilineutraalisuustavoitteita on määritelty

Rakennusten ja rakentamisen energiatehokkuus on ollut tärkeä periaate jo jonkin aikaa, mutta kestävän kehityksen mukaisessa suunnittelussa on nykyisin huomioitava myös kierrätettävyys ja elinkaariajattelu.

– Pystymme palvelemaan asiakkaitamme ympäristöystävällisyyden toteuttamisessa, Pesonen kiteyttää.

– Asiakkaamme arvostavat Granlundin pyrkimystä pitkäaikaiseen ja luottamukselliseen kumppanuuteen. Pohjoiskarjalaiset asiakkaat ovat kannustavalla tavalla vaativia, mikä sparraa kaikkia osapuolia hyviin suorituksiin.

Granlund Joensuu Oy

Granlund Joensuu Oy on Granlund-konserniin kuuluva itsenäinen tytäryhtiö, joka tuottaa suunnittelun, rakennuttamisen, rakentamisen ja ylläpidon palveluita kiinteistöjen koko elinkaaren ajalle.

Joensuun toimistossa työskentelee yli 50 ammattilaista: LVI-, sähkö- ja rakennusautomaatiosuunnittelijoita, energialaskennan, kiinteistöjen ylläpidon konsultoinnin sekä rakennuttamisen osaajia. Granlundilla on ollut aluetoimisto Joensuussa vuodesta 2009 lähtien

Granlund-yhtiö on perustettu vuonna 1960. Konsernissa työskentelee yli 1 300 asiantuntijaa. Pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja Granlundilla on Suomessa 27 toimipistettä.

Granlund on Suomessa johtava yritys kaikilla palvelualueillaan. Yhtiö panostaa uusien energiaratkaisujen, toimialoja tukevien ohjelmistojen sekä integroidun suunnittelun kehittämiseen.

Muita uutisia