REIM Joensuu Oy isännöi nykyaikaisella ammattitaidolla

Isännöitsijä Eero Väänänen ja toimitusjohtaja Teemu Multanen.
Isännöitsijä Eero Väänänen ja toimitusjohtaja Teemu Multanen.
27.03.2024 | Yrityselämässä tapahtuu

REIM Joensuu Oy on yksityinen ja riippumaton isännöitsijätoimisto, joka hoitaa taloyhtiöiden isännöintiä ja edunvalvontaa osakkaiden parhaaksi.

REIM Joensuu Oy kuuluu itsenäisenä osakeyhtiönä valtakunnalliseen REIM Groupiin. REIM Joensuu Oy on ISA-auktorisoitu isännöintiyhtiö.

Osakeluettelot siirretty sähköiseen osakerekisteriin

REIM Joensuu Oy:n asiakastaloyhtiöiden osakeluettelot on siirretty viime vuonna onnistuneesti ja hyvissä ajoin ennen vuoden loppua Maanmittauslaitoksen (MML) sähköiseen huoneistotietojärjestelmään.

– Olemme myös viestineet ajantasaisesti osakkeenomistajille osakeluettelon siirtoon liittyvistä vaiheista, kertoo toimitusjohtaja Teemu Multanen.

– Nyt tehdyn taloyhtiörekisteröinnin jälkeen jokainen osakas rekisteröi oman osakkeensa. Heillä on 10 vuotta aikaa tehdä se – paitsi jos tehdään kauppa, niin siinä yhteydessä rekisteröinti uudelle omistajalle on tehtävä heti, mainitsee isännöitsijä Eero Väänänen.

Kevään yhtiökokousaikaan haasteita ovat tuoneet uusien osakerekisteröintien ajoittain ruuhkaiset käsittelyajat MML:ssa.

– Tilanne voi aiheuttaa mahdollisia valtuutusjärjestelyjä yhtiökokouspäivän lähestyessä, sillä omistajamuutoksen tulee olla rekisteröitynyt sähköiseen osakerekisteriin ennen yhtiökokousta.

– Jos osakemuutos ei ole ennättänyt rekisteröityä osakerekisteriin yhtiökokouspäivään mennessä, voi osallistumisoikeuden yhtiökokoukseen järjestää siten, että myyjä valtuuttaa uuden osakkeenomistajan valtakirjalla edustamaan osakkeita yhtiökokouksessa.

Huoneistotietojärjestelmän 2-vaihe

Teemu Multanen kertoo, että viime vuonna tehdyn taloyhtiöiden osakeluetteloiden huoneistotietojärjestelmään viemisen jälkeen on alkanut valmistautuminen huoneistotietojärjestelmän toista vaihetta varten.

– Huoneistotietojärjestelmän 2-vaiheen tietosisällön ylläpito tulee käyttöön vuoden 2026 aikana. Toisessa vaiheessa tietojärjestelmään tullaan siirtämään taloyhtiössä suoritetut hankkeet, taloyhtiön kunnossapitotarveselvityksen tiedot, huoneistokohtaiset kunnossapito- ja muutostyöt sekä taloyhtiön lainatiedot, joita tullaan myös ylläpitämään säännöllisesti järjestelmässä.

– Tiedot on ilmoitettava sähköiseen huoneistotiejärjestelmään vähintään vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Lakimuutokset koskien huoneistotiejärjestelmän 2-vaihetta on hyväksytty viime vuonna, ja MML on ryhtynyt valmistelemaan järjestelmätoimittajien kanssa toiminnallisuuksia, joita testataan ennen varsinaista käyttöönottoa.

Teemu Multasen mukaan REIM Joensuu Oy huolehtii siitä, että 2-vaiheen vaatimat siirtoedellytykset ja myöhemmässä vaiheessa itse siirto onnistuu sujuvasti asiakastaloyhtiöissä.

– Kunnossapito- ja remonttitietietojen ylläpito huoneistotietojärjestelmässä tulee todennäköisesti lisäämään taloyhtiöiden kiinnostusta pitkän tähtäimen PTS-suunnitelmien laadintaan. PTS-suunnitelmia on mahdollista pitää yllä ja päivittää myös palveluntarjoajien digipohjaisissa versioissa.

Kirjanpitäjä Elisa Vaittinen ja kiinteistösihteeri Aada Lahtonen.

Palovaroittimet taloyhtiön vastuulle

Pelastuslain muutosten myötä palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovastuu siirtyy asukkailta taloyhtiölle.

Pelastuslain muutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2024, mutta palovaroittimien osalta on käynnissä kahden vuoden siirtymäaikaa. Palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovastuu siirtyy pysyvästi taloyhtiöille 1.1.2026 alkaen.

– Taloyhtiössä on hyvä käydä keskustelua ja linjata päätöksillä palovaroittimien ylläpidon järjestämisestä, painottaa Teemu Multanen.

Mietittäväksi taloyhtiöissä tulee mm. se, uusitaanko palovaroittimet jokaiseen huoneistoon yhdellä kertaa, miten tiheälle aikavälille määritetään palovaroittimien toimivuuden seuranta, ja mikä taho tarkastukset tekee.

– Säännöllisesti tapahtuvat ja dokumentoidut palovaroittimien toimivuuden tarkistukset tuovat selkeyttä asian seurantaan.

Uudemmista taloyhtiöistä löytyvät verkkovirtaan kytketyt palovaroittimet ovat jo olleet taloyhtiön kunnossapitovastuulla, joten niiden osalta pelastuslain muutokset eivät tuo muutosta aikaisempiin käytäntöihin.

– Arviolta kolmasosa taloyhtiöistä on jo lähtenyt toteuttamaan lakimuutoksen edellyttämiä toimia. Kenties viimeaikaiset asuinrakennusten tulipalotkin ovat herätelleet tarttumaan tilanteeseen, Eero Väänänen kertoo.

Hallitusten jäsenten tuntemistietokyselyt jatkuvat

Ns. tehostettu asiakkaan tuntemisvelvoite on laajennettu koskemaan myös isännöintialaa, joten taloyhtiöiden hallitusten jäsenille täytyy myös REIM Joensuun Oy:n teettää tuntemistietokysely, jolla selvitetään, onko hallitusten jäseninä poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä, eli ns. PEP-henkilöitä (Politically Exposed Person), tai kansainvälisillä pakotelistoilla olevia henkilöitä.

– Tuntemistietokysely tullaan tekemään jatkossakin uusille hallituksen jäsenille, kun valinta yhtiön hallitukseen on tehty, Multanen toteaa.

– Auktorisoituna toimistona toimimme ilman muuta säädösten ja viranomaisten linjausten mukaisesti.

Sähköautojen latauspisteet yleistyvät

Teemu Multanen kertoo, että sähköautojen latausmahdollisuuksia on toimistolta tiedusteltu tasaiseen tahtiin.

– Lataustarpeiden kartoitukset ovat yleistyneet ja muutostöitäkin on tehty.

– Sähköautojen latausratkaisujen tarjoajia on tullut markkinoille jo useita, ja taloyhtiöt voivatkin nykyisin selvittää itselleen pohjatiedoksi mahdollista sähköautojen latauskapasiteettia tai teettää laajemmat suunnitelmat latauspaikkojen lisäämiseen joko nykyisille autopaikoille tai uusille latauspaikoille.

Toisaalta pikalatausteknologia kehittyy nopeasti, ja mahdollisuudet sähköauton lataamiseen ns. nopealatauksella yleisillä latausasemilla lisääntyvät koko ajan. Eero Väänäsen mukaan latauspaikkojen tekemisen suhteen onkin taloyhtiöissä hyvä pitää jäitä hatussa.

– Enimmäkseen olemme suositelleet taloyhtiöille hidaslatauspaikkoja, jotta asiassa päästään alkuun, mutta saadaan samalla lisää aikaa seurata latausteknologian ja julkisten pikalatauspaikkojen määrän kehitystä.

REIM Joensuu Oy
Niskakatu 4 (2. krs.)
0207 438 460
[email protected]
reim.fi/toimipisteet/reim-joensuu-oy/


Uusi toimitusjohtaja aloitti helmikuussa

Teemu Multanen on toiminut REIM Joensuu Oy:n toimitusjohtajana 1.2.2024 lähtien. Taival on lähtenyt sujuvasti liikkeelle.

– Osaavassa ja rempseässä työyhteisössä on oikein hyvä tehdä töitä. Asiakkaat ja kumppanit ovat ottaneet minut hyvin vastaan. Menemme eteenpäin valoisin katsein.

– Perinteisen asiakaspalvelun ja ihmisten kohtaamisten lisäksi kehitämme jatkuvasti sähköisiä palveluita. Valttikorttejamme ovat edelleen hyvä tavoitettavuus ja palvelunopeus, joita täydentävät helppokäyttöiset ja hyödylliset sähköiset työkalut.

Teemu Multanen kertoo, että sähköiset palvelut lisäävät merkittävästi isännöinnin läpinäkyvyyttä.

– REIMin Rmappi-palvelu on asukkaiden, osakkaiden sekä hallituksen sähköinen asiointikanava. Taloyhtiön päättäjät näkevät, mitä isännöintitoimiston henkilöstön työpöydällä heidän yhtiönsä osalta kulloinkin on: talousasiat, kunnossapitotiedot, huolto- ja vikailmoitukset jne. Mitä enemmän sähköisiä palveluita asiakkaat käyttävät, sitä enemmän se vapauttaa henkilöstöltämme työaikaa henkilökohtaisiin kohtaamisiin ja hankkeiden suunnitteluun.

– Räätälöidyt sähköiset järjestelmät saamme REIM Groupilta, jolla on suuret hyvät resurssit kehittää niitä myös jatkuvasti eteenpäin. Se on meille iso etu.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia