Pyydä tarjous

NYAB rakentaa tuulivoimaloiden infran ja hoitaa sähkötyöt

Pajuperänkankaan tuulipuiston urakkaan ovat NYABin osalta sisältyneet maarakennustyöt, voimaloiden perustukset ja puistoalueiden kaapelointityöt. Kuva: NYAB, kuvaaja Miika Mämmelä
Pajuperänkankaan tuulipuiston urakkaan ovat NYABin osalta sisältyneet maarakennustyöt, voimaloiden perustukset ja puistoalueiden kaapelointityöt. Kuva: NYAB, kuvaaja Miika Mämmelä
04.04.2023 | Yrityselämässä tapahtuu, Rakentaminen

Energia-, infra- ja teollisuusrakentamisen erikoisosaaja NYAB (ent. Skarta Finland) on rakentamassa tuulivoimapuistoa Haapajärven Pajuperänkankaalle. Urakan tilaajana on ABO Wind Oy. Pajuperänkankaan tuulivoimapuiston valmistuttua Haapajärvi siirtyy Suomen kuntien kärkijoukkoon tuulivoiman tuotannon kokonaistehossa.

– Hanke on osaltamme lähes valmis, toteaa NYABin tuulivoimarakentamisen projektijohtaja Jaakko Tyyvi.

– Kaikki perustukset on valettu, ja tällä hetkellä teemme viimeistely- ja maisemointitöitä, jotka jatkuvat kevään loppuun saakka. Sen jälkeen laitetoimittaja ryhtyy pystyttämään voimaloita.

Kuva: NYAB, kuvaaja Miika Mämmelä

Ripeä urakka onnistui

NYABin Pajuperänkankaan tuulipuiston urakkaan ovat sisältyneet maarakennustyöt (tiet, nostoalueet), voimaloiden perustukset ja puistoalueiden kaapelointityöt. Rakentaminen alkoi heinäkuussa 2022. Urakan kokonaisarvo on noin 10 milj. €.

– Tämä on aika lailla tyypillinen tuulivoimalahanke NYABille. Tosin tarvittaessa voimme rakentaa myös sähköaseman ja voimajohdot. Tässä hankkeessa tilaaja halusi pitää sähköaseman erillisenä toimituksena, Jaakko Tyyvi kertoo.

– Pajuperänkankaan hankkeella on ollut tiukka aikataulu. Siitä huolimatta teimme työt sovitussa ajassa. Tiedostimme aikataulun haasteellisuuden jo projektin alussa, ja riittävällä resursoinnilla onnistuimme pysymään aikataulussa.

Kuva: NYAB, kuvaaja Miika Mämmelä

Tilaajan ja urakoitsijan sujuvaa yhteistyötä

Jaakko Tyyvi mainitsee, että ABO Wind Oy on NYABille uusi asiakkuus.

– Olemme saaneet heiltä hyvää palautetta työmme laadusta, mikä on hienoa.

– Täytyy vastavuoroisesti todeta, että myös tilaajan eli ABO Windin puolelta organisaatio on ollut asiantunteva. Yhteistyö johtoportaassa ja työmaalla on ollut erittäin sujuvaa, mikä on edesauttanut projektin läpivientiä.

NYABin liiketoiminta rakentuu pitkäaikaisille asiakassuhteille ja hyvälle yhteistyölle. NYABin luotettavuutta ja osaamista kuvastaa se, että hyvin monet asiakkaat haluavat ensimmäisen toteutetun projektin jälkeen jatkaa yhteistyötä uusissa hankkeissa.

– Asiakkaat haluavat hyödyntää nimenomaan meidän osaamistamme. Kerran rakennettu luottamuksellinen suhde ja tutut henkilöt molemmin puolin muodostavat hyvän pohjan yhteiselle tekemiselle, Tyyvi sanoo.

Kuva: NYAB, kuvaaja Miika Mämmelä

Koko paketti yhdeltä toimittajalta

NYAB on erikoistunut tuulivoimalahankkeiden Balance of Plant -rakentamiseen (BoP). Se tarkoittaa tuulipuiston infran ja sähkötöiden kokonaistoteutusta, jossa ainoastaan itse turbiinit jäävät BoP:n ulkopuolelle. NYAB on ollut mukana jo yli 170:n tuulivoimalan rakentamisessa.

NYABin asiantuntijat voivat hoitaa BoP-projektin laaja-alaisesti alkaen suunnittelutöistä ja maaperätutkimuksesta. Nostoalueiden ja perustusten tekemisen lisäksi NYAB voi rakentaa myös tuulipuiston sisäisen sähköverkon kaapeliasennuksineen ja valtakunnan verkkoon liittämisineen. Paketti räätälöidään tilaajan toivomusten mukaisesti.

– Kokonaisvaltaisuus on valttikorttimme. Meillä on vankka kokemus ja ammattitaito infran rakentamisesta sekä sähköasemista ja -kytkennöistä, mukaan lukien voimajohdot. Pystymme tarjoamaan aidosti avaimet käteen -toimituksen, kuvailee Jaakko Tyyvi.

Jaakko Tyyvi, kuva: NYAB

Vahvalla osaamisella ja reilulla pelillä

– NYAB hallitsee projektien johtamisen, mutta meillä on myös erityisen kouliintunut työmaaporukka, jonka asiantuntemus ja kokemus ovat kovaa tasoa, Jaakko Tyyvi korostaa.

NYABin yrityskulttuuriin kuuluu avoimuus tilaajan suuntaan.

– Toimimme läpinäkyvästi ja suoraselkäisesti, mistä olemme saaneet kiitosta, Jaakko Tyyvi kertoo.

– Vahvuutemme on myös ennakkoluulottomuus. Olemme avoimia uusille tekemisen tavoille, olipa kyse sitten modernin teknologian hyödyntämisestä tai vaikkapa uudenlaisesta sopimusmallista. Kuuntelemme tilaajan yksilöllisiä toiveita ja haluamme vastata niihin.

Kuva: NYAB, kuvaaja Miika Mämmelä

Iso ja vakaa yhtiö on luotettava kumppani

NYAB-konsernilla on käytettävissään mittavasti omaa erikoisrakentamisen, infrarakentamisen ja energiahankkeiden osaamista.

– Konserniin kuuluu esimerkiksi Sitema Oy, joka tarjoaa energiainfran suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut. Skarta Energy Oy, josta konserni omistaa 40 %, kehittää pääasiassa aurinkovoimahankkeita, Jaakko Tyyvi mainitsee.

– Tytäryhtiömme Niskasen Maansiirto Oy tekee maarakennustöitä omalla kalustollaan, ja käytössä on toki myös aliurakoitsijoiden kalusto.

Nykyinen NYAB muodostui loppuvuodesta 2021, kun perinteikäs oululainen energiainfrarakentaja Skarta Group Oyj hankki omistukseensa ruotsalaisen NYAB-konsernin. Yhdistymisestä muodostui SkartaNYAB Oyj, joka joulukuusta 2022 alkaen ryhtyi käyttämään koko konsernissa yhteisesti kompaktia NYAB-nimeä. NYAB on yksi energiarakentamisen merkittävimmistä toimijoista Suomessa ja Pohjois-Ruotsissa.

– Isolla kansainvälisellä yhtiöllä on laajalti osaamista ja taloudellista selkänojaa, mikä asiakkaidemme suuntaan näkyy luotettavuutena ja pysyvyytenä, huomauttaa Jaakko Tyyvi.

Tuulivoiman kasvu jatkuu

Jaakko Tyyvin mukaan tuulivoiman sekä muun uusiutuvan ja fossiilittoman energian merkitystä ei tänä päivänä voi liikaa korostaa.

– Tuulivoima tulee kovasti vielä yleistymään ainakin 5–10 vuotta eteenpäin. Myös aurinkoenergian hyödyntäminen kasvaa voimakkaasti.

– Tuulivoimaloissa selkeä trendi on tehon lisääntyminen voimaloiden koon jatkuvasti kasvaessa. Parin vuoden sykleissä tulee markkinoille uusia voimaloita, joissa siipimitat ja napakorkeudet ovat aiempaa suurempia.

– Tässä työssä on osattava huomioida kehityskulun vaikutus mm. voimaloiden perustusten ja nostoalueitten kokoon. Asiantuntija ei voi tuudittautua siihen tietämykseen, jonka on saavuttanut, vaan jatkuvasti täytyy seurata alaa ja hankkia uusinta tietoa, Jaakko Tyyvi kuvailee.

– NYAB on uusiutuvan energian ja kestävän infrastruktuurin rakentamisen palveluiden asiantuntijatalo, jossa pääsee näkemään vihreän siirtymän toteutumista eturivin paikalta ja vaikuttamaan siihen itsekin.


Jaakko Tyyvi, projektijohtaja, tuulivoimarakentaminen
+358 40 154 1658
[email protected]

nyabgroup.com
LinkedIn
YouTube


NYAB on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista.

NYAB on tiiviisti mukana mahdollistamassa Pohjoismaiden vihreää siirtymää tarjoamalla uusiutuvaa energiaa ja kestävää infrastruktuuria koskevia suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon palveluita julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaille.

Vuonna 2022 NYAB-konsernin liikevaihto oli 247,7 milj. €, josta Suomessa 60 milj. €. NYABin tytäryhtiöitä Suomessa ovat Sitema Oy, Niskasen Maansiirto Oy ja Skarta Energy Oy (40 %).