Pyydä tarjous

Päätytuotteen investoinnit vahvistavat yrityksen asemaa alansa eturivissä

"Päätytuotteen uudella päädynvalmistuslinjastolla on mahdollista tehdä aiempaa suurempia ja pinnanlaadultaan tasokkaampia tuotteita", kertoo toimitusjohtaja Anni Kinnunen.
"Päätytuotteen uudella päädynvalmistuslinjastolla on mahdollista tehdä aiempaa suurempia ja pinnanlaadultaan tasokkaampia tuotteita", kertoo toimitusjohtaja Anni Kinnunen.
02.06.2022 | Yrityselämässä tapahtuu, Teollisuus

Saarijärven Päätytuote Oy on investoinut voimakkaasti kärkitoimintaansa eli kuperien metallituotteiden kylmämuovaukseen.

– Aloitimme tuotannon uudella päädynvalmistuslinjastolla viime syksynä. Uusien koneiden ansiosta olemme voineet laajentaa tuotevalikoimaamme. Valmistettavien tuotteiden koko on nyt suurempi ja pinnanlaatu edistyneempää aiempaan verrattuna, kertoo Saarijärven Päätytuote Oy:n toimitusjohtaja Anni Kinnunen.

– Voimme nyt tehdä vahvempia ja halkaisijaltaan suurempia päätyjä. Vanhemmalla laitekannalla pääsimme 3,5 metrin halkaisijaan, uusilla koneilla pystymme tekemään halkaisijaltaan 3,5–5,5-metrisiä päätyjä. Samalla ainevahvuus kasvoi 30 millimetriin.

– Ohuet, kirkkaat tuotteet ovat aina haastavia valmistettavia, mutta uusilla laitteilla pystymme tekemään niitäkin laadukkaasti ja luotettavasti, Kinnunen kuvailee.

Entiset koneet ovat Päätytuotteella edelleen käytössä uusien rinnalla. Monipuolinen laitekanta helpottaa tuotannon läpimenoa.

– Nykyisellä konekannalla voimme säädellä koneille koituvaa kuormitusta tilanteen mukaan.

Erikoistunut kokonaistoimittaja

Päätytuote tarjoaa metallin kylmämuovausta erilaisiin muotoihin asiakkaan tarpeisiin räätälöidysti. Valmistusmenetelmiä ovat esimerkiksi painosorvaus ja kalottipuristus, sekä monimuotoisiin tuotteisiin syvävetopuristus. Materiaaleina voidaan käyttää kaikkia muokattavissa olevia metalleja. Pääsääntöisesti kyseeseen tulevat erilaiset teräslaadut, kuten happoiset rosterit ja mustat painelaitelevyt.

Päätytuotteen ydinosaamista ovat muodoltaan kuperat tuotteet, joita yritys valmistaa kaikenlaisiin käyttötarkoituksiin, kuten paineastioiden ja säiliöiden osiksi.

– Asiakkaiden projekteissa tarvitaan usein monen kokoisia tuotteita. Me pystymme vastaamaan tällaiseenkin tarpeeseen kattavasti, olemme kokonaistoimittaja, Anni Kinnunen luonnehtii.

Asiakaskuntaa on mm. kuljetustekniikassa, energia-alalla sekä elintarvike-, sellu-, ja konepajateollisuudessa. Esimerkiksi kuljetustekniikan tarpeisiin yleisiä valmistettavia artikkeleita ovat säiliökuljetusautojen päädyt.

– Me hallitsemme päätyjen valmistamisen, joten monesti asiakkaan on järkevintä ulkoistaa se osa-alue meille. Meillä on paljon pitkäaikaisia asiakkuuksia, jotka ovat alkaneet yleensä siten, että olemme ensin valmistaneet päätytuotteita tilauksesta. Tästä on ollut luontevaa siirtyä vakiintuneeseen päätyjen valmistuksen alihankintana, jolloin asiakas voi keskittyä omiin tuotannollisiin vahvuuksiinsa.

Päätytuotteen osaaminen on asiakkaan käytettävissä

Päätytuotteen yrityskulttuuri on asiakasta kunnioittava. Anni Kinnusen mukaan kunnioitus onkin yksi Päätytuotteen tärkeimmistä arvoista.

– Kunnioitamme sekä toisiamme työyhteisössä että kaikkia asiakkaitamme. Tärkeintä on palvella asiakasta hyvin. Haluamme, että asiakassuhde kestää ja kehittyy, ja pyrimme tekemään oman osamme asiakkaan menestymisen puolesta. Hoidamme työmme niin hyvin kuin osaamme, ja pidämme sen, mitä lupaamme.

Yrityksen henkilöstö on ammattitaitoista ja tehtäviinsä kouliintunutta. Metallisten päätyjen valmistus kylmämuovauksella on spesifi ala, joka vaatii kokemusta ja erikoisosaamista.

– Meillä on töissä huippuporukka. Useilla työntekijöillä on pitkä työsuhde ja sitä kautta karttunutta kokemusta. Henkilöstön ikäjakauma on hyvä. On tärkeää, että pystymme olemaan luotettava ja turvallinen työnantaja.

– Melko pienenä toimijana voimme palvella asiakkaitamme joustavasti ja ottaa huomioon kunkin asiakkaan erityistarpeet. Olemme saaneet asiakkailta arvostusta myös nopeista toimituksista.

Toteutustapa tarpeen mukaan

Yksi Päätytuotteen vahvuuksista on kyky löytää täsmälleen asiakkaan tarpeeseen sopiva tekninen toteutustapa.

– Osaamisellamme varmistamme, että tuotteista tulee sellaisia kuin asiakas haluaa. Pidämme huolen myös siitä, että tuotteet ovat standardien mukaiset, Anni Kinnunen korostaa.

– Meillä on suunnitteluosaamista myös itsellämme, mutta yleensä valmistamme osia asiakkaan laajempiin kokonaisuuksiin, jolloin suunnittelutyön on tehnyt asiakas.

Päätytuote täyttää laatusertifikaatin ISO 9001:2015 ja painelaitedirektiivin PED 2014/68/EU vaatimukset.

– Sertifikaatit on nykyaikana oltava, jos aikoo valmistaa tällaisia tuotteita luotettavasti, Kinnunen toteaa.

Jatkuvaa kehittämistyötä

Saarijärven Päätytuote on perustettu 1980-luvun lopulla perheyritysryppään osaksi. Myöhemmin Päätytuote profiloitui omaksi yhtiökseen ja keskittyi nimenomaan päätyjen valmistamiseen.

Anni Kinnunen tuli mukaan perheyrityksen toimintaan 14 vuotta sitten. Tänä aikana Päätytuote on keskittynyt ydinosaamiseensa ja kehittänyt toimintaansa määrätietoisesti.

– Päätös investoida nimenomaan päätyjen valmistuksessa tarvittaviin laitteisiin on strateginen valinta, jolla haemme kasvua ja vakautta.

– Vuosien saatossa olemme kehittäneet tuotantotiloja ja -prosesseja, laitteita sekä henkilöstön osaamista. Matka on ollut pitkä, ja kehittämistyö jatkuu edelleen – yrityksen kehittäminen on ikuinen projekti, Kinnunen huomauttaa.

Viimeisimpänä kehityskohteena on ollut tekemisen järkeistäminen Lean-tyyppisesti.

– Investointien ohella olemme vieneet eteenpäin tuotantoprosesseja. Olemme esimerkiksi miettineet uusiksi hallin toimivuutta virtausten ja siisteyden kannalta. Tuotannon kehittämishankkeeseen kuuluu myös tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto, joka on loppusuoralla.

– Meillä on menossa kehittämishankkeita myös automaation saralla. Olemme pohjustaneet automaation lisäämistä tekemällä tutkimus- ja kartoitustyötä automaation mahdollisuuksista, mainitsee Anni Kinnunen.

Vastuullisuus on tärkeää

Päätytuote kierrättää kaiken tuotannossa ylijäävän teräksen. Myös pahvi ja puujäte kierrätetään. Muovipakkauksia käytetään mahdollisimman vähän.

– Huomioimme toiminnassamme ekologiset näkökulmat ja kestävän kehityksen tavoitteet. Vastuullisuus ja ympäristöarvot ovat meille tärkeitä, Anni Kinnunen sanoo.

Yhteiskuntavastuuta yritys kantaa olemalla mukana auttamassa vähävaraisia ja muita heikossa asemassa olevia. Auttamiskohteet valitaan vuosittain.

paatytuote.com
[email protected]
010 841 2400 (vaihde)
facebook.com/paatytuote
linkedin.com/company/saarijärven-päätytuote-oy/