LinkedinFacebook
Pyydä tarjous

Paloturvallisuus on Renotech Oy:n liiketoiminnan perusta

Tuuletusvälin Firebreather-palokatko on helppo asentaa.
Tuuletusvälin Firebreather-palokatko on helppo asentaa.
17.12.2021 | Rakentaminen, Yrityselämässä tapahtuu

Tornitalojen ja puukerrostalojen rakentaminen on lisääntynyt merkittävästi kuluneen vuosikymmenen aikana. Sen myötä on herännyt keskustelua korkeiden julkisivurakenteiden paloturvallisuudesta.

Perinteisessä pien- ja rivitalorakentamisessa puun käyttö on yhä suositumpaa. Puusta toteutetaan yhä enemmän kokonaisia asuinalueita.

Puutalon paloturvallisuus on aihe, joka aina herättää keskustelua. Talon rakentajan tai ostajan kannattaa varmistaa, ettei paloturvallisuudesta tingitä. 

- Hyvän paloturvallisuuden tärkein tehtävä on pelastaa ihmishenkiä sekä suojata ihmisiä ja omaisuutta. Rakennustarkastajan valvontalista täyttää minimivaatimukset, mutta paloturvallisuutta voi parantaa pienellä vaivalla itsekin, Renotech Oy:n toimitusjohtaja Bob Talling toteaa. 

Renotech Oy on jo yli 25 vuoden ajan panostanut aktiivisesti rakenne- ja sisustusmateriaalien paloturvallisuuteen ja -suojaukseen. Lisäksi Renotech on tärkeä risteilijöiden ja ravintoloiden paloturvallisten sisustuselementtien ja ratkaisujen toimittaja. Renotechillä on myös oma tuotekehitys- ja laadunvalvontayksikkö Renotech R&D.

- Tuotteitamme ovat mm. puutalorakentamisessa käytettävät palosuojaratkaisut. Puutalopuolella olemme panostaneet ratkaisuihin, joissa liekit eivät koskaan pääse edes hetkellisesti seinien läpi, vaan tyrehtyvät palokatkoratkaisuun. Renotech on valinnut tuotetarjontaansa tunnettujen valmistajien tuotteita, jotka täyttävät varmasti kaikki voimassa olevat määräykset. Tuotetarjonnassamme on kattava valikoima tiivisteitä, palosuojakyllästeitä, palamattomia liimoja, palamattomia rakennuslevymateriaaleja ja paloluokiteltuja teräksen ja betonin palosuojauksessa käytettäviä mineraaliruiskutteita, Talling kertoo. 

 Passiivinen paloturvallisuus ja palosuojaus ulkoverhouksen osana

- Palon sattuessa passiivinen paloturvallisuus on rakennuksen tai rakenteen vakauden ja eheyden kannalta olennainen osa. Asianmukaiset ja oikein asennetut palosuojatuotteet ovat ratkaisevassa asemassa rakennuksen palokäyttäytymistä mietittäessä. Ne pysyvät passiivisina. Jos ne altistuvat tulelle tai kuumille palokaasuille, niiden palosuojaominaisuus aktivoituu vasta palon sattuessa. Palokatkot ovat yksi osa rakenteellista palo-osastointia. Palokatkojen tarkoitus on estää muun muassa tulen ja savun eteneminen rakennuksissa palo-osastosta toiseen. Tehokkaasti suojatut tuuletusvälit ja rakenteen aukot, antavat ihmisille aikaa pelastautua, paloviranomaisille aikaa valmistella ja aloittaa sammutus- ja muut pelastustyöt sekä suojata rakennuksissa olevaa omaisuutta.

- Rakenteen osana paloluokiteltu passiivinen palonsuojaus lisää rakenteen vakautta ja jakaa rakennuksen helpommin hallittaviin osiin. Tehokas passiivinen palosuoja rajoittaa paloa ja estää tulen leviämisen sekä lisää asukkaiden aikaa siirtyä turvaa ja antaa myös pelastushenkilökunnalle lisää tehokasta toiminta-aikaa, Talling selvittää. 

Firebreather® by Securo – turvallisempi passiivinen tuuletusaukkojen ja -rakojen palokatkotuote 

Rakenteet tarvitsevat tuulettamista, mutta tuuletusaukkojen tarve on tähän saakka toteutettu palosuojauksen kustannuksella koska rakenteita ei ole voitu tehdä palonpitäviksi. Palo-asiantuntijoiden mukaan tuuletusraot pitää sulkea. Securon patentoitu Firebreather-menetelmä (FB) estää tulen leviämisen tuuletusaukkojen ja- rakojen kautta. FB-menetelmä on ainoa, joka sulkee tuuletusaukot ja- raot välittömästi altistuessaan tulelle tai sen aiheuttamalle kuumuudelle, se toimii ilman antureita, johtoja tai liikkuvia osia.

- Securon FB -palosulkuventtiileillä tuuletusaukot, tuuletusikkuna ja julkisivurakenteiden tuuletusvälit saadaan palonkestäviksi. Oikein asennetut venttiilit estävät tulen leviämisen ja pääsyn sisärakenteisiin vähintään 30–90 minuuttia. Tämä antaa aikaa palokunnan sammuttaa ulkopuolinen palo ja suurpalolta vältytään, Talling selvittää.

- Paloturvallisuussuunnittelun on alettava aikaisin eli jo luonnosvaiheessa. Palon leviämisen estämistä koskevat vaatimukset kohdistuvat sekä osaston sisäiseen, että osastosta toiseen tapahtuvaan leviämiseen. Firebreather-palosulku täyttää määräysten mukaiset rakenteiden tuuletusvaatimukset ja patentoidun rakenteensa ansiosta se aktivoituu välittömästi palon syttymishetkellä ja tukkii tuuletusraon tiiviisti sekunneissa. FB-menetelmä on arkkitehdeille optimaalinen ratkaisu, jonka avulla nykyiset ja tulevat paloturvallisuutta koskevat vaatimukset täyttävien rakennusten suunnittelu on mahdollista, Talling sanoo. 

Asennusvalmiit, CE-merkityt, paloluokitellut tuuletusluukut 

Tuuletusluukkuelementti on saatavissa paloluokissa EI30 ja EI60. Paloturvallisuuden lisäksi, tuuletusluukku vaimentaa tehokkaasti ääntä (45 dB). Ominaisuuksiensa ansiosta, se on erinomainen ratkaisu asennettavaksi esim. luhtikäytäviin.

- FB-palosulku ovat paras valinta useastakin syystä. Ensinnäkin, FB-palosulku on maailman ainoa tuuletusvälipalokatko, joka ei päästä läpi ainoatakaan liekkiä, paloluokitellun aikansa sisällä. Toisin kuin muut markkinoilla olevat tuotteet FB-venttiili aktivoituu välittömästi, ilman viivettä. Toiseksi, se on täysin passiivinen ratkaisu; siinä ei ole liikkuvia osia, jotka voivat juuttua, eikä siinä ole toimintaa aktivoivia tunnistimia, ei johtoja, moottoria, ohjelmointia eikä sen toimintakykyä tarvitse säännöllisesti testata – se on pitkäikäinen ja sen toimivuuteen voi luottaa. FB-palosulku ei ruostu tai muuta muotoaan ajan myötä, toisin kuin liikkuvia osia sisältävät palosuojat. FB-paloventtiilien toimintakyky ei huonone, Bob Talling vakuuttaa.


Öljynjalostamon teräsrakenteet suojattiin Monokote-palosuojalaastilla.

MONOKOTE® palosuojatuoteperhe tarkoitettu teräksen ja betonin palosuojaukseen

Kantavan teräsrakenteen tai betonirakenteen palonkestoa voidaan parantaa useilla eri menetelmillä. Perinteisesti palosuojaus on toteutettu verhoilemalla paljas pinta aineella, joka hidastaa lämmön siirtymistä palotilasta rakenteeseen. Palo-suojaverhous voi hidastaa rakenteen lämpötilan nousua joko lämmöneristävyytensä ja/tai lämmönsitomiskykynsä ansiosta. Suojausmenetelmät voidaan jakaa niiden toteutustavan perusteella kuiviin ja märkiin menetelmiin. Kuiviin palosuojausmenetelmiin kuuluvat tuotteet kiinnitetään yleensä mekaanisilla kiinnikkeillä suojattavaan rakenteeseen tai koteloksi rakenteen ympärille. Näitä ovat esimerkiksi mineraalivillalevyt ja erilaiset sementti- ja kipsipohjaiset levyt. Märkämenetelmällä tarkoitetaan ruiskuttamalla asennettavia palosuojalaasteja, -massoja ja -maaleja.

- W.R. Gracen kehittämästä MONOKOTE palosuojatuotteiden sarjasta on yli 50 vuoden kokemus, ja tuotteita on käytetty miljoonia neliömetrejä erityisesti pilvenpiirtäjissä ja kauppakeskuksissa ympäri maailmaa. Tuotesarja pitää sisällään myös petrokemian teollisuuden ja betonitunneleiden ratkaisuja ja erilaisia yhdistettyjä akustiikka- ja palosuojaratkaisuja, Talling kertoo. 

Referenssikohteista Bob Talling mainitsee mm. Kehäradan betonitunnelin, TYKS:n parkkihallin alapohjan palosuojaus sekä Pasilan Helsingintien betonitunnelin palosuojaus MONOKOTE-palosuojaukset.

www.renotech.fi

Renotech Oy

- Renotech on kasvava ja kehittyvä maahantuonti- ja myyntiyritys, joka panostaa vahvasti uusiin teknologioihin ja tuotekehitykseen. Edustamme ja markkinoimme ruiskutettavia Monokote-palosuojalaasteja, maahantuomme Firebreather-palokatkotuotteita sekä erilaisia palonkestäviä- ja palonestotuotteita sekä palosuojamaaleja ja kyllästeitä. Renotech on myös mineraalisten sivuvirtojen hyötykäytön edelläkävijä 40 vuoden kokemuksella. Kehitämme asiakkaillemme jatkuvasti mm tuhkiin, kuoniin ja kaivosteollisuuden sivuvirtoihin perustuvia sovelluksia ja kiertotalouteen perustuvia ratkaisuja omassa laboratoriossa ja yhteistyössä laajan kansainvälisen verkoston yhteistyön avulla, Renotech Oy:n toimitusjohtaja Bob Talling kertoo.