Pyydä tarjous

RP Group – innovatiivista kokonaislogistiikkaa

Digipalvelut
02.03.2023 | Yrityselämässä tapahtuu, Teollisuus

Suomen vientiyritysten kilpailukykyyn vaikuttaa ratkaisevasti logistiikan joustavuus ja laatu. Avainasemassa ovat sisämaakuljetukset, satamien ajanmukaiset käsittely- ja varastointimahdollisuudet, tavaran virheetön käsittely sekä sataman maantieteellinen sijainti hyvien meri- ja maaliikenneyhteyksien päässä.

- Satamaoperaattori käsittelee tavaraa logistiikkaketjun saumakohdassa, jossa toiminnan laadulla ja tehokkuudella on käänteentekevä vaikutus, RP Groupin toimitusjohtaja Petri Lempiäinen määrittelee.

Lempiäinen sanoo, että pitkä kokemus alalla on äärimmäisen tärkeää, sillä huolimattomuus tässä kohdassa vaikuttaa koko ketjuun.

RP Group tarjoaa kustannustehokkaita logistiikkapalveluja liiketoiminta-alueilla, joilla vaaditaan erityisosaamista ja kokonaisnäkemystä asiakkaan liiketoiminnasta. Kokemuksen tuoma näkemys yhdistettynä raikkaaseen, innovatiiviseen ilmapiiriin näkyy uusina ratkaisumalleina ja rohkeina uudistusaskeleina.

- Laivarahti- ja materiaalinkäsittelypalvelujen valinnassa olennaisia tekijöitä ovat paitsi sijainti ja maaliikenneyhteydet myös liikennetiheys, jatkoyhteydet sekä satamatoimintojen tehokkuus ja luotettavuus. Meidän tehtävänämme on muuntaa nämä luontaiset kilpailuedut toimivaksi ja ylivoimaiseksi palvelupaketiksi vaativille asiakkaillemme, Lempiäinen korostaa.

- RP Groupin asiakassuhteet ovat pitkäkestoisia ja keskinäiseen luottamukseen perustuvia kumppanuuksia. Viime vuonna yhtiöllä tuli täyteen 35 vuotta teollisuuden palveluksessa.

Rautatiekuljetuksilla kilpailukykyä ja ympäristöystävällisyyttä

RP Group on toinen pääomistaja yksityisestä suomalaisesta rautatieoperaattori Fenniarail Oy:stä. Yhtiön tarjoamat rautatiekuljetukset yhdistettyinä satamatoimintoihin mahdollistavat ainutlaatuisten kokonaispalvelukonseptien luomisen aina tehtaalta laivaukseen asti. Hyvänä esimerkkinä asiakaskohtaisesta palvelupaketista on Nurmekseen perustettu sisämaaterminaali, joka mahdollistaa junakuljetusten käytön sisämaankuljetuksiin myös sellaisille tuottajille, joiden omaan pihaan ei Suomen raideverkosto yllä.

Investoinnit laatuun ja kestävään kehitykseen

- Käsittelemme terminaaleissamme hyvin laajalla skaalalla erilaisia tuotteita aina herkistä raaka-aineista arvokkaisiin lopputuotteisiin. Olemmekin vuosien varrella investoineet halleihin ja työkoneisiin siten, että voimme varmistaa kunkin tavaran oikeellisen varastoinnin ja käsittelyn, Lempiäinen kertoo ja jatkaa:

- Hoidamme myös tehdaslogistiikkaa ja maantiekuljetuksia useille toimijoille, joten konekannan on oltava kunnossa. Olemme asettaneet itsellemme tiukat päästötavoitteet, joiden saavuttamiseksi investoimme moderneihin, sähköisiin materiaalikäsittelykoneisiin. Tavoitteemme on palvella asiakkaitamme kestävästi vielä ainakin seuraavat 35 vuotta, Petri Lempiäinen linjaa.


RP Group on yrittäjähenkinen konserni, joka on tuottanut laadukkaita logistiikkapalveluja vuodesta 1987 lähtien. Yritys työllistää 130 henkilöä. Yhtiö tarjoaa ahtaus- ja terminaalipalveluja Haminan, Mussalon, Hallan ja Sunilan satamissa, Hovinsaaren terminaalissa sekä tehdaspalveluja Kymenlaakson alueella.