Suomalaiset toimitusjohtajat suhtautuvat muuta maailmaa positiivisemmin yrityksensä kasvunäkymiin

Facebook
01.03.2024 | Yrityselämässä tapahtuu

PwC:n tekemässä globaalissa tutkimuksessa ilmenee, että suomalaiset toimitusjohtajat suhtautuvat muuta maailmaa myönteisemmin maailmantalouden kasvuun sekä yrityksensä kasvunäkymiin. Suomi sijoittuu myös kolmen kärkeen generatiivisen tekoälyn hyödyntämisessä ja jättää Ruotsin kauas jälkeensä.

– Vallitsevasta epävarmuudesta huolimatta yritykset ovat ryhtyneet muuttamaan liiketoimintamallejaan, investoivat teknologiaan ja ihmisiin sekä pyrkivät reagoimaan ilmastonmuutokseen. Jos yritykset haluavat menestyä, niiden on kuitenkin vielä vauhditettava uudistumista, PwC Suomen toimitusjohtaja Kauko Storbacka kiteyttää juuri valmistunutta tutkimusta yrityksen tiedotteessa.

– Suunta on selvästi positiivisempi kuin vuosi sitten, jolloin lähes 90 % vastaajista uskoi Suomen talouskasvun hidastuvan, Storbacka toteaa.

Toimitusjohtajien luottamus maailmantalouden kasvuun on kohonnut selvästi edellisvuodesta. Suomalaiset toimitusjohtajat ovat kansainvälisiä kollegoitaankin positiivisempia, ja vain kolmannes uskoo maailmantalouden kasvun hidastumiseen. Suomalaisjohtajat luottavat myös edellisvuotta voimakkaammin Suomen talouskasvun vahvistumiseen, vaikka kasvun hidastumista povaakin lähes puolet vastaajista.

Toimitusjohtajat Suomessa luottavat myös oman yrityksensä kasvunäkymiin lyhyellä aikavälillä enemmän kuin toimitusjohtajat maailmanlaajuisesti. Tutkimuksen mukaan liki puolet suomalaisista toimitusjohtajista on varmoja yrityksensä kasvusta tulevan vuoden aikana, kun globaalisti vastaava luku on 37 %.

PwC:n vuosittainen Global CEO Survey-tutkimus toteutettiin 105 maassa loppuvuodesta 2023. Suomesta tutkimukseen haastateltiin 41:tä toimitusjohtajaa.

Painetta yritystoiminnan uudistamiselle

PwC:n tutkimuksen mukaan puolet suomalaisista toimitusjohtajista ei usko yrityksensä olevan taloudellisesti elinkelpoinen kymmenen vuoden kuluttua, jos se jatkaa nykyisellä tiellään. Painetta uudistumiselle tuovat etenkin teknologiaan, asiakkaiden tarpeisiin ja valtion sääntelyyn liittyvät muutokset.

– Tuore selvitys vahvistaa, että merkittävä osa yrityksistä on jo aloittanut toimintansa uudistamisen. Kehityskulkua vauhdittaa ja muutokseen pakottaa erityisesti tekoälyn ja ilmastonmuutoksen mukanaan tuoma murros, Storbacka sanoo.

Tekoälyn monet mahdollisuudet

Tutkimuksessa haastatellut suomalaisjohtajat odottavat generatiiviselta tekoälyltä myönteisiä liiketoimintavaikutuksia, kuten tulojen ja tehokkuuden kasvua.

– Generatiivinen tekoäly kehittyy ja sen hyödyntäminen lisääntyy kovaa tahtia. Tekoäly muuttaa jo tällä hetkellä tapaamme tehdä töitä, ja vauhti vain kiihtyy. Jos yrityksessäsi ei vielä kokeilla tekoälyn hyödyntämistä liiketoiminnassa, nyt on viimeistään sen aika. Yritysjohdosta lähtien tulee miettiä, miten tekoäly muuttaa omaa liiketoimintaa, Storbacka sanoo.

Tutkimus osoittaa, että Suomi sijoittuu Norjan ja Japanin kanssa kärkeen generatiivisen tekoälyn hyödyntämisessä.

Ilmasto tuotto-odotusten edelle

Noin kahdella kolmasosalla kaikista Global CEO Survey -tutkimukseen vastanneista toimitusjohtajista on käynnissä toimenpiteitä yrityksensä energiatehokkuuden parantamiseksi. Noin puolet toimitusjohtajista kertoo, että heillä on meneillään myös toimia ilmastoystävällisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi.

– Tutkimus osoittaa, että Suomessa on tehty muuta maailmaa enemmän ilmastoon liittyviä toimenpiteitä. Miltei puolet suomalaisista toimitusjohtajista on myös valmiita hyväksymään investoinnin pienemmät tuotto-odotukset ilmastosyistä, Storbacka toteaa.

Teksti- ja kuvalähde: PwC Suomi

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä