Suhdannenäkymien suunta kohentunut Pohjois-Savossa muuta maata enemmän

Facebook
15.02.2024 | Yrityselämässä tapahtuu

Vaikka suhdanneodotukset ovat edelleen negatiiviset, on suunta selkeästi ylöspäin. Suhdanneodotuksien saldoluku on paras eri alueisiin ja koko maahan keskiarvoon verrattuna, ilmenee Elinkeinoelämän keskusliiton ja Kuopion alueen kauppakamarin suhdannebarometristä.

Geopoliittinen ja maailmantalouden tilanne heijastuvat elinkeinoelämän suhdanteisiin ja pohjoissavolaisiin yrityksiin. Suhdannetilanne on heikoin koko 2020-luvulla. Suhdanteisiin vaikuttavat edelleen inflaatio sekä korkeat kustannukset. Punaisenmeren tilanne heijastuu myös osaan pohjoissavolaista yrityksistä.

Talouden ollessa taantumassa suhdannenäkymät ovat myös heikot. Koko maassa suhdanneodotuksien saldoluku on -12. Muihin alueisiin ja koko Suomen keskiarvoon verrattuna ovat odotukset (-11) Pohjois-Savossa paremmat. Vaikka luku on edelleen pakkasella, kehitys lokakuun lukuun (-46) on merkittävä.

– Haastavasti tilanteesta huolimatta olen ilahtunut suhdanneodotusten suunnanmuutoksesta. Kulmakerroin osoittaa jyrkästi ylöspäin. Maailmatalous on kasvamassa hitaasti ja tästä kasvusta meidänkin tulee ottaa kiinni. Olemme tunnettu korkeasta osaamisesta ja houkuttelemme vahvasti asukkaita sekä opiskelijoita Kuopioon ja maakuntaan. Tarvitsemme nyt vahvaa panostusta investointeihin ja rahoitukseen, korostaa Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen.

Suhdannetilanteeseen vaikuttaa eniten heikko kysyntä. Se näkyy heikentyneenä työllisyystilanteena niin koko maassa kuin Pohjois-Savossa. Kuitenkin Pohjois-Savossa puute ammattitaitoisesta työvoimasta on suurin verrattuna muihin alueisiin. Toiseksi merkittävin kasvun este kysynnän jälkeen Pohjois-Savossa ovat rahoitusvaikeudet.

Teksti- ja kuvalähde Kuopion alueen kauppakamari

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä