Pyydä tarjous

Turun kehätie ja Kaarinan läntinen ohitustie lähdössä liikkeelle – Saaristomereen panostetaan

Digipalvelut
29.09.2023 | Rakentaminen

Hallitus on päättänyt toteuttaa vaalikauden aikana kestävää kasvua edistävän määräaikaisen 4 miljardin euron investointiohjelman.

Varsinais-Suomen osalta päätös koskee Turun kehätien Naantali–Raisio välin hanketta ja Kaarinan läntistä ohitustietä eli Paraisten väylää. Molemmat hankkeet ovat maakunnan elinkeinoelämän kuljetuksille tärkeitä, jopa kriittisiä.

– Hienoa, että ne nyt etenevät. Kehätien koko investointitarpeelle ei vielä löytynyt kaikkea rahoitusta, mutta merkittävä osa. Tästä voi olla tyytyväinen. Lisäksi erityisesti korkeakoulukaupungissa Turussa voidaan olla tyytyväisiä tutkimus- ja koulutuspanostuksiin, toteaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Ville Valkonen.

Kaarinan läntinen ohitustie (Mt 180 Kurkela–Kuusisto) on osa saariston yhteyksien ja raskaan teollisuuden kuljetusten kehittämistä. E18 Turun kehätie on puolestaan Suomen tärkeimpiä ja vilkkaimpia päätieyhteyksiä. Tie kuuluu Euroopan laajuiseen ydinverkkoon ja yhdistää maakuntaa halkovat valtatiet Naantalin ja Turun sataman sekä Turun lentoaseman.

– Hallitus on tunnistanut Turun kehätien työvoiman ja kuljetusten pullonkaulana. Kehätien Raision kohdan investointi tulee saada käyntiin yhdessä Naantali-Raisio parantamishankkeen kanssa. Molemmat osuudet, etenkin Raision kohta elvyttää rakentamista, sillä hankkeessa rakennetaan pitkä betonitunneli, joka on samankaltaista työtä kuin asuntorakentaminen, korostaa maakuntajohtaja Kari Häkämies.

Raision kohdan rakentaminen voidaan käynnistää nopeasti ja Naantali-Raisio osuus viimeistään vuonna 2025. Lisäpäätöksiä hallituksen määräaikaisesta investointiohjelmasta tehdään kevään 2024 kehysriihessä, vuoden 2024 lisätalousarvioissa ja myöhemmissä neuvotteluissa. Hallitusohjelman mukaan määräaikaisesta investointiohjelmasta käynnistetään myös Turun Tunnin juna -hanke, jonka valmistelu etenee.

Budjettiriihessä korostettiin myös panostusta Saaristomeri-ohjelmaan, jolla vauhditetaan biokaasun, hiilensidonnan, biomassan ja ravinnekierron prosesseja.

– Saaristomeri on saamassa ensi vuoden budjettiin 6 miljoonan euron korvamerkityn rahoituksen. Hallituskaudelle rahoitusta on varattu yhteensä 30 miljoonaa euroa. Käynnistettävillä toimilla on olennaista saada kotieläinlanta kiertämään ja kierrätyslannoitemarkkinoille vauhtia. Tällä tavalla ravinteita saadaan ohjattua pelloille, joissa niistä on pulaa ja pois valumavesistä, sanoo vs. edunvalvontajohtaja Malla Rannikko-Laine.

Toimivat tieyhteydet ovat elinehto elinkeinoelämälle

Peräti 90 prosenttia varsinaissuomalaisista yrityksistä kertoo, että maantieliikenteen kehittäminen on merkittävää alueen elinvoiman kannalta. Lähes puolet pitää maantieliikenteen kehittämistä jopa erittäin merkittävänä. Teiden kunnostaminen tuo toteutuessaan runsaasti hyötyä paitsi alueelle myös valtakunnallisesti, ovathan Varsinais-Suomen alueen satamat merkittäviä tavara- ja henkilöliikenteen kauttakulkupaikkoja.

– E18 on keskeinen vientiväylä, joka johtaa koko maan kannalta tärkeisiin satamiin. Sen nopea kunnostaminen EU:n vaatimalle tasolle pitäisi olla itsestäänselvyys, Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo toteaa tiedotteessa.

Maantieliikenteen kehittämisen, esimerkiksi E18, vt 8 ja vt 9 parannustöiden, suorat positiiviset vaikutukset yrityksiin ovat kyselyyn vastanneiden mukaan joko erittäin tai jonkin verran merkittäviä. Turun kauppakamarista muistutetaan, että Varsinais-Suomi on edelleen maakunta, josta lähtee runsaasti vientiä maailmalle ja nimenomaan kumipyörillä satamien kautta. Varsinais-Suomi toimii myös muun maan ulkomaankaupan väylänä molempiin suuntiin.

Tekstilähde: Varsinais-Suomen liitto ja Turun Kauppakamari