Pyydä tarjous

Turun satamahankkeen suunnittelu etenee valituksesta huolimatta

Turun matkustajasatama. Kuva: Jarmo Piironen
Turun matkustajasatama. Kuva: Jarmo Piironen
29.09.2023 | Rakentaminen, Yrityselämässä tapahtuu

Turun satamassa käynnistymässä olevat mittavat muutokset etenevät pienistä ulkoisten tekijöiden aiheuttamista viivästyksistä huolimatta. Uudesta satama-alueesta, terminaalirakennuksineen, tulee valmistuessaan entistä paremmin matkustaja- ja rahtiasiakkaita palveleva kokonaisuus, joka lisää osaltaan kaupungin vetovoimaa matkailijoiden näkökulmasta.

Turun sataman terminaalirakennuksen aloitukseen tuli pieni viivästyminen, kaavasta tehdyn valituksen seurauksena.

– Minulla ei ole tarkempaa tietoa Matti J. Niemen tekemän valituksen tarkoitusperistä. Nyt valitus menee hallinto-oikeuteen ja sen seurauksena rakentamisen aloittaminen viivästyy jonkin verran. Uusilla aikatauluilla tähtäämme terminaalirakennuksen valmistumisen osalta kesään 2026, Turun sataman toimitusjohtaja Erik Söderholm toteaa.

Valituksen tehnyt Matti J. Niemi on Turun sataman entinen tekninen johtaja.

Söderholm kertoo, että hankkeen osalta ei jäädä kuitenkaan tuleen makaamaan, vaan hallinto-oikeuden vaatima käsittelyaika käytetään mahdollisimman tehokkaasti hankkeen hyväksi.

– Katsomme vielä läpi kerran kaikki laituriratkaisut ja tarkastelemme satamakentän uusia liikenneratkaisuita.

Tulevaan syksyyn kuuluu Söderholmin mukaan mm. satamaan Pahaniemen sillan alta tulevan uuden junaraiteen aikataulutus. Samalla tarkastellaan satama-alueen läpi kulkevan kumipyöräliikenteen sisään- ja ulosajosuunnitelmat.

– Tekemistä riittää näiden suunnittelun osalta ja niiltä osin hankkeessa edetään ihan suunnitelmien mukaan. Toki olisimme mielellämme jo aloittaneet terminaalirakennuksen rakentamistyöt, mutta rakennuslupa saadaan vasta kaavan vahvistumisen jälkeen. En kuitenkaan usko, että kukaan ajattelee tehdyn valituksen olevan millään muotoa relevantti.

Turun Sataman toimitusjohtaja Erik Söderholm. Kuva: Markku Koivumäki

Origamille on luotu paljon odotuksia

– Origami oli jo satamaterminaalin kilpailutusvaiheessa hyvin suosittu ehdokas.

– Toimivuus tulee olemaan uuden terminaalin tärkein ominaisuus, joten lopullista arviota sen toimivuudesta on vaikea antaa vielä tässä vaiheessa. Ihmisvirran on soljuttava terminaalin läpi kuin puro, ilman turhaa odottelua, Söderholm kommentoi odotuksiaan.

Uuden satama-alueen uudet mahdollisuudet

Keskellä Turkua sijaitseva matkustajaterminaali mahdollistaa matkustajien siirtymisen Aurajoen rantaa pitkin kävellen Turun keskustaan, koska Viking Linen nykyinen alue tulee muuttumaan yleiseksi alueeksi.

– Ratkaisusta tulee kokonaisuudessaan hyvinkin hieno, museoineen ja ravintoloineen.

Tehtävät ratkaisut mahdollistavat myös junalla aivan terminaalin viereen saapumisen. Kun sataman kumipyöräliikenne saadaan organisoitua uudestaan, satama-alueen nykyinen liikennekaaos poistuu. Juhana Herttuan puistokatukin tulee olemaan jatkossa ihan aito puistokatu.

Sataman matkustajamäärä lähes ennallaan, mutta rahtipuoli signaloi taantumaa

– Olemme olleet tyytyväisiä meidän matkustajamääriimme, vaikka Galaxy siirtyikin hotellilaivaksi Hollantiin. Matkustajamäärät ovat käytännössä ennallaan, vaikka laivakapasiteetistamme katosi 25 %. Rahtimäärien osalta olemme tulleet alaspäin, osittain Galaxyn reitiltä pois siirtymisen seurauksena ja osittain Suomen talouden taantuman takia. Huomionarvoista on, että Helsingin sataman tavaramääräkin on tippunut 10 %. Satamat näkevät ensimmäisinä alkavan taantuman merkit – me olemme nähneet nämä merkit koko kuluvan vuoden. Varsinkin vientitavaroiden määrä on vähentynyt.

Ratkaisuna taantumaan Söderholm näkee inflaation taltuttamisen sekä Euroopan keskuspankin ohjauskorkojen laskun. Yhtenä taantuman selän katkaisijana hän mainitsee Ukrainan sodan loppumisen ja toivoo inhimillisen kärsimyksen siellä loppuvan pikaisesti.

– Siinä vaiheessa, kun Ukrainan sota loppuu, kaikki toiminta virkistyy, koska Ukrainan infra täytyy käytännössä rakentaa kokonaan uudestaan. Uskon että monet vaikutusvaltaiset tahot tukevat Ukrainan jälleenrakennusta. Huonona puolena tässä on talouden kannalta se, että teräksen hinta alkaa siinä vaiheessa nousemaan.

Söderholmin näkemyksen mukaan, nyt käynnissä oleva taantumaa ei voida verrata 1990-luvun lamaan.

– Jos tällaisen harrastelijan pitäisi arvailla jotain, sanoisin että vuonna 2025 ollaan taas takaisin talouden noususuhdanteessa.

Turku on vahvasti kappaletavarasatama

– Olemme pääasiassa kappaletavarasatama, eikä lama vaikuta kappaletavaraan samalla tavalla kuin vaikkapa kartonkiin, paperiin ja teräkseen. Meidän sataman kautta kulkee mm. paljon nettikauppojen tuotteita, elintarvikkeita sekä vaatteita. Esim. korona-aikaan Turun sataman rahtivolyymit olivat varsin korkeita.

Söderholmin mukaan Turun sataman rahtimääriin vaikuttaa vahvimmin Galaxyn pois jäänti, jonka seurauksena satamalla on käytettävissään vuositasolla 750 km vähemmän rahtikapasiteettia.

– Finnlinesin Naantalista liikennöivät laivat ottavat laivakohtaisesti rahtia yli 5 km, joten Galaxyn poistumisen kautta tullut rahtikapasiteetin tarve kuittautuu käytännössä sillä. Meillä ei ole täällä Turun satamassa sinänsä mitään hätää, jos saamme toimia tällä nykyisellä laivamäärällä. Toivottavasti laivamäärä ei enää tästä kuitenkaan pienenny, Söderholm toteaa.

Turku-Tukholma-väli on täydellinen kuljettajan lepoajan näkökulmasta

– Jos ajatellaan meidän Ruotsin liikennettä, Turku–Tukholma-välin kesto on täsmälleen kuljettajalta vaadittava lepoaika, sillä ylitys kestää 10,5 tuntia. Lepoaikaa valvotaan ja mahdolliset sanktiot ovat kovat. Meillä on lähdöt aamulla ja illalla, joten pahimmassa tapauksessa ylitystä joudutaan odottamaan vain puoli vuorokautta.

Söderholmin mukaan Turun sataman läpäisykyky on todella hyvä, verrattuna muihin Suomen satamatoimijoihin. Satamasta on hyvät yhteydet pääväylille ja tilanne paranee vielä entisestään Pansiontielle rakentuvan uuden liittymän ansiosta.

Satamassa on runsaasti varastokapasiteettia

Turun Sataman omistama Turun Vapaavarasto tarjoaa yrityksille lisäarvologistiikkaa. Vapaavaraston kautta kulkee paljon mm. Meyerin telakalla tarvittavia tavaroita.

– Vapaavarasto varastoi tuotteita kotiinkutsuperiaatteella. Lisäarvologistiikkaa tarjotaan monille eri yritystoimijoille. Vapaavaraston kautta kulkee mm. henkilöautoja.

Söderholm täsmentää, että Turun satama ei ole aktiivisesti mukana Turun Vapaavaraston toiminnassa, vaan keskittyy omaan tehtäväänsä eli satamafasilitaattorin rooliin.

– Turun sataman alueella on paljon muitakin logistiikkaa ja varastointia tarjoavia isoja toimijoita. Tänne rakennetaan koko ajan uutta varastointikapasiteettia, joten tilaa on kyllä tarjolla mukavasti. Varsinkin kylmiä halleja saadaan pystytettyä todella nopeasti. Pelkästään jo Turun Vapaavaraston alue käsittää 30 hehtaaria, joten sinnekin mahtuu runsaasti uusia halleja.

Latokarille tuotua ruoppausainesta. Kuva: Ilari Välimäki

Läjitys Hirvensalon lauttarannassa on aloitettu

– Kuluneena kesänä läjitimme ensimmäistä kertaa meidän ruoppausmassat Hirvensalon lauttarantaan. Kyseessä on ollut meille iso vihreän siirtymän teko. Ruoppausmassoja tuli Meyerin väylän kunnossapitoruoppauksesta, jonka yhteydessä väylää myös syvennettiin. Meyerin laivat vain suurenevat ja näiden laivojen täytyy päästä telakalta uloskin.

Söderholmin mukaan ruoppausmassoja tuli aika paljon ja se ajettiin Hirvensalossa sijaitseviin ruoppausmassa-altaisiin. Altaisiin lisätään stabilointiainetta, jonka kautta ruoppausmassa saadaan stabilisoitua. Jossakin vaiheessa siitä saadaan rakentamiseen soveltuvaa maata.

– Ensi kesänä meidän on tarkoitus ruopata Turun kantasatamassa sekä Aurajoella. Tall Ship Races -tapahtuma on tulossa Turkuun ensi kesänä, joten laivojen on päästävä liikkumaan Aurajoessa. Myös Aurajoesta saatava ruoppausmassa kuljetetaan Hirvensaloon.

Turun satama täyttää ensi vuonna huimat 870 vuotta

– Olemme vuonna 1154 piirretyllä roomalaisella kartalla, eli on olemassa olevat todisteet, että olemme olleet jo tuolloin jonkinlaisena satamana. Satama on siis vanhempi kuin itse Turun kaupunki. Alun perin satama oli Koroisissa, josta on tultu vähitellen alaspäin tänne Ruissalon edustalle, Erik Söderholm kertoo.

portofturku.fi