Pyydä tarjous

Tuulivoimahankkeista piristystä alueen elinkeinoelämään

Rakenteilla oleva Juurakon tuulivoimapuisto. Kuvaaja: Ville Suorsa
Rakenteilla oleva Juurakon tuulivoimapuisto. Kuvaaja: Ville Suorsa
09.11.2021 | Yrityselämässä tapahtuu, Rakentaminen

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy:n tuulivoimahankkeet työllistävät urakointivaiheessa pääasiassa paikallisia toimijoita. Parasta aikaa käynnissä olevan Juurakon tuulipuiston urakoitsijoista ja aliurakoitsijoista 56 % on paikallisia tai lähiseudulta tulevia yrityksiä. Yksi näistä VSB:n paikallisista yhteistyökumppaneista on Kalajoelta lähtöisin oleva Skarta.

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy on uusiutuvan energian hankekehittäjä, toteuttaja ja omistaja, joka toimii asiantuntevana yhteistyökumppanina sekä hankesuunnittelun että toteutuksen aikana. Yrityksen nimi VSB tulee latinan kielen tuulta, aurinkoa ja bioenergiaa tarkoittavista sanoista: Ventus – Sol – Energia Biologica. Sanoihin kiteytyy konsernin liiketoiminta-alue sekä tehtävä, jonka puolesta yhtiö on toiminut vuodesta 1996 lähtien. Dresdenissä pääkonttoriaan pitävällä yhtiöllä on 22 toimistoa 11 eri maassa.

Suomessa VSB:llä on ollut toimintaa vuodesta 2015 ja VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy on perustettu vuonna 2016. Suomessa on käynnissä aktiivisia hankkeita 500 MW:n verran ja kehityksessä 2000 MW:n verran. Yhtiön toimisto sijaitsee Oulussa ja se työllistää tällä hetkellä 13 asiantuntijaa. Kuluvalla tilikaudella yritys rekrytoi 8-10 uutta työntekijää.

Suomen ensimmäinen teollisen mittakaavan tuuli-aurinko-hybridisähköpuisto

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy ja suuriin aurinkovoimaloihin erikoistunut Solarigo Systems Oy ovat solmineet sopimuksen Suomen ensimmäisen teollisen mittakaavan tuuli-aurinko-hybridisähköpuiston rakentamisesta Kalajoelle. Voimalakokonaisuudesta suunnitellaan myös Suomen ensimmäistä sähkövarastolla varustettua hybridisähköpuistoa. Hanke on merkittävä, sillä vastaavia hybridipuistoja on vain muutamia maailmassa.

Hybridisähköpuisto tulee koostumaan rakenteilla olevan Juurakon tuulivoimapuiston seitsemästä tuulivoimalasta, yhteisteholtaan 40 MW, ja 24 000 aurinkopaneelin muodostamasta 13 MW:n aurinkovoimalasta. Valmis puisto tuottaa vuosittain yli 136 GWh uusiutuvaa sähköä suomalaisten käyttöön. Tuotetun sähkön määrä vastaa noin 7000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta.

Juurakon rakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä ja voimalat saapuvat kohteeseen ensi keväänä. Juurakon hankkeen pääurakoitsijana toimii Kalajoelta lähtöisin oleva Skarta.

Muita aktiivisia hankkeita ovat Karahka ja Puutionsaari, jotka ovat kokoluokaltaan Juurakkoa isompia tuulipuistoja.

– Karahka ja Puutionsaari ovat luvituksen loppuvaiheessa. Karahkan rakentaminen alkaa aikataulun mukaan 2022 ja Puutionsaaren 2023,, VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy:n toimitusjohtaja Seppo Tallgren kertoo.

Karahkan tuulivoimapuisto käsittää 25 tuulivoimalaa ja on teholtaan noin 150 MW:a, teholtaan 300 MW:a oleva Puutionsaari käsittää puolestaan 49 tuulivoimalaa.

– Juurakon tuulivoimapuisto on meidän ensimmäinen Suomeen toteutettava tuulivoimapuisto, mutta kansainvälisesti VSB on rakentanut yli 650 tuulivoimalaa sekä lukuisia aurinkopuistoja, Tallgren toteaa.

Tuulivoimasta suoria ja välillisiä työpaikkoja

– Uusiutuvan energia rakentaminen luo paljon sekä suoria että välillisiä työpaikkoja. Käytämme paikallisia urakoitsijoita mahdollisimman paljon rakentamisen toteuttamisessa. Välillisiä työllisyysvaikutuksia tulee mm. työntekijöiden majoitusten ja ruokailuiden kautta.

Tallgren kertoo, että Ramboll on tehnyt tuulipuistohankkeiden työllisyysvaikutuksista tutkimuksen, jossa aineistona on käytetty toteutuneita hankkeita. Laskentatapa on ollut sama kuin muissakin rakentamishankkeissa.

– Tutkimuksen mukaan hankkeet luovat suoria ja välillisiä työpaikkoja alueella, myös tuulivoimaloiden käytön aikana.

Rakennettava tuulivoima on markkinaehtoista

– Tuulivoima herättää monenlaisia tunteita. Aika yleisesti kohtaamme huolenaiheita, jotka liittyvät voimaloiden ääniin ja muihin vaikutuksiin. Aiheista löytyy kuitenkin puolueetonta tutkimusta. Toimintatapaamme liittyy mahdollisimman avoin vuorovaikutus eri sidosryhmien kanssa ja osa avoimuutta on keskustelu myös huolenaiheista sekä niihin liittyvän tiedon jakaminen, Tallgren toteaa.

Kaikki VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy:n tuulivoimahankkeet ovat markkinaehtoisia eli ne eivät ole valtion tukemia.

– Tutkimusten mukaan tuulivoima on tällä hetkellä edullisin tapa rakentaa uutta energiaa Suomessa.

Sidosryhmät hyötyvät tuulivoimaloista

–Tuulivoimahankkeet tuottavat monenlaisia hyötyjä. Vihreän energian tuottaminen auttaa Suomea pääsemään EU-tason ilmastotavoitteisiin. Kunnille tuulivoimalat tuovat kiinteistöverotuloja. Maanomistajat saavat vuokratuottoa ja paikallisille yrityksille hankkeet tuovat työtä ja tuloja. Alueen elinkeinoelämä piristyy tuulivoimahankkeiden kautta ja tämä voi tuoda alueelle muitakin investointeja, Tallgren kertoo.

Entistäkin tehokkaampia ja pitkäikäisempiä tuulivoimaloita

– Jos peilataan aikaa taaksepäin, kymmenessä vuodessa tuulivoimaloiden sähkön vuosituotanto on tuplaantunut, joka on tehnyt markkinaehtoisen tuotannon mahdolliseksi. Tuulivoimalateknologia kehittyy edelleenkin, jonka seurauksena tulee entistä tehokkaampia, mutta myös käyttöiältään pidempi-ikäisiä voimaloita.

Tallgrenin mukaan päästöttömät tuuli ja aurinko ovat mielenkiintoisia energianlähteitä, koska niiden tuottaman energian raaka-aine on ilmaista.

– Tuulivoimalat ovat tulleet tehokkaammiksi, kun on saatu teknisesti rakennettua isompia voimaloita ja päästy korkeammalle, jolloin roottorikoko on kasvanut. Kun isommalla roottorilla saadaan enemmän voimaa tuulesta, on voimalaan voitu asentaa myös isompi generaattori.

Tallgren kertoo, että tällä hetkellä roottorien tip heightin suhteen mennään jo 250 metrissä, mutta hankkeita on luvitettu jo korkeammallekin.

– Puutionsaaren tip height on jo 300 metrissä, joka takaa meille viimeisimmän ja tehokkaimman teknologian käytön siellä.

Hankkeissa halutaan työllistää paikallisia toimijoita

– Paikallisten yritysten kannattaa olla hereillä, kun hankkeiden kilpailutukset tulevat ajankohtaisiksi. Urakointivaihe työllistää alueellisesti urakoitsijoita ja aliurakoitsijoita. Esimerkiksi Juurakon hankkeessa toimivista urakoitsijoista ja aliurakoitsijoista 56 prosenttia on paikallisia tai lähiseuduilta, Tallgren toteaa

Yksi paikallisista yhteistyökumppaneista on kalajoelta lähtöisin oleva Skarta. Skarta Group listautui heinäkuussa pörssiin. Skartan pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on jo yli 150 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.

– Haluamme olla vahva suomalainen, mutta samalla pohjoismainen yritys. Yritysryhmän nimi napattiin yhdeltä meidän yritysryhmän ruotsalaiselta yritykseltä. Listautumisen tarkoitus oli vahvistaa kykyämme tehdä isompia projekteja, esimerkkinä VSB:n tuulipuistohanke Juurakossa. Tällä hetkellä Skarta on mukana Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaan tuulipuistokohteissa yli sadan voimalan osalta. Joka tarkoittaa tehoissa mitattuna lähes 600 MW:a, Skarta Energy Oy:n toimitusjohtaja Kari Tuominen kertoo.

Kun kohteita ovat tekemässä yhtymän eri toimijat, tehdään kaikki työt käytännössä paikallisilla resursseilla. Kohteissa on kymmeniä maansiirto- ja kaivinkoneita, sähkö-, betoni- ja teräsrakennemiehiä ja valvojia.

Tuominen kertoo, että Juurakko on paikallislähtöinen tuulipuisto, joka on osa Kalajoen tuulipuistokehitystä.

– Se on erityistapaus siinä mielessä, että Skartan yksi pääomistaja, Jukka Juola, on alun perin lähtenyt kehittämään kyseistä projektia. Myöhemmin projekti on kaupattu VSB:lle, jolla oli halu ja kyky toteuttaa projekti. Haluamme olla vahvasti mukana myös tulevissa VSB:n tuulipuistokohteissa.

www.vsb.energy

www.skartagroup.fi