LinkedinFacebook
Pyydä tarjous

Uudenkaupungin satama digitalisoituu

Digipalvelut
02.05.2022 | Yrityselämässä tapahtuu, Teollisuus

Uudenkaupungin sataman digitalisaatioprojekti on käynnistymässä loppuvuodesta 2022. Ensimmäisessä vaiheessa satamaan tehdään testialue, jossa testataan teknologiaa, järjestelmää sekä antureita. Projektin seuraava vaihe aloitetaan vuonna 2023, jolloin koko satama-alue on tarkoitus kattaa uudella digitaalisella järjestelmällä.

– Järjestelmä kykenee seuraamaan reaaliaikaisesti jokaista satamassa liikuteltavaa tai varastoitavaa yksikköä. Järjestelmä kertoo missä mikäkin kuljetusyksikkö tai tavara on satama-alueella sillä hetkellä, sekä sen, milloin yksikkö tullut tai lähtenyt. Kun kuljetusliikkeet tulevat hakemaan täältä perävaunua, nämä näkevät järjestelmästä perävaunun tarkan sijainnin, jolloin vältytään turhalta etsimiseltä ja ajelulta. Tämän ansiosta satamassa käynti nopeutuu ja päästötkin pienenevät, Uudenkaupungin Sataman toimitusjohtaja Teemu Vaahtera toteaa.

Aluksen purkamisen ja lastauksen näkökulmasta tarkasteltuna digitalisaatiosta on niin ikään suurta hyötyä.

– Aluksen lastausta ja purkua hoitavalla operaattorilla on pääsy uuteen järjestelmään, josta tämä näkee tyhjät paikata, jolloin myös satamassa käyvien alusten käsittely ja kääntöaika nopeutuu.

Vaahteran mukaan järjestelmä rakennetaan niin, että se mahdollistaa tulevaisuudessa myös täysin autonomisen liikkumisen satama-alueella.

– Tätä samaa sensoriteknologiaa käytetään esim. parkkihalleissa, joissa autot jo pystyvät liikkumaan autonomisesti. Olemassa olevaan järjestelmään sensoreita ja kameroita lisäämällä, voimme palvella tulevaisuudessa myös tällaista toimintaa satamassa.

Vaahtera mainitsee, että autonomisten toimintojen aktivointi riippuu monesta asiasta, mutta teknologian kehittymisen näkökulmasta toiminnot olisivat jo ihan realistisia ensi vuosikymmenellä.

Sertifioidut ISO-toimintajärjestelmät

– Saimme sertifioinnit tehtyä viime vuonna. Vuodessa päivitimme kaikki meidän prosessit ja toimintajärjestelmät. Viime vuoden aikana saimme sertifioitua ISO 9001 -laatujärjestelmän, ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän sekä sekä ISO 40001 -työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän. Itse olemme jo toki tienneet, millä laadulla toimintaa on tehty, mutta sertifiointi on se viimeinen merkki ulospäin, että asiakkaatkin voivat luottaa tarjoamaamme laatuun. Toiminnan on käynyt läpi ulkopuolinen auditoija ja todennut sen hyväksi. Toimimme nykypäivän vaatimusten mukaisesti, painottaa Vaahtera.

Irtolastia, autoja ja trailereita

– Meidän sataman kautta liikkuu paljon autoja ja trailereita. Trailerliikenne edustaa meidän suurinta volyymiliikennettä, jonka frekvenssi on kolme kertaa viikossa. Uusikaupunki–Travemünde -väliä kulkevat Finnlinesin ro-ro-alukset. Meiltä lähtee valmiita autoja keskimäärin kaksi alusta viikossa. Meille tulee vastaavasti käytettyjä ja uusia autoja Saksasta ja Ruotsista. Autojen puolella kapasiteetti on aika iso viennin osalta, mutta tuonnin puolella olisi vielä hyvin tilaa, Vaahtera mainitsee.

Vaahtera kertoo, että sataman irtolastipuoli on kasvanut jatkuvasti, myös koronapandemian aikaan.

– Sillä puolella sataman kautta kulkee pääsääntöisesti eläinten rehuraaka-ainetta, terästä sekä soodaa.

Uudenkaupungin satamaan kulkee 8,5 metriä syvä väylä ja siellä käyvien alusten maksimipituudet voivat olla 220 metriä.

Satamassa on nyt myös lämmintä varastotilaa

– Meille valmistui hetki sitten uusi varastohalli, josta löytyy myös lämmintä varastotilaa noin 400 neliön verran. Varastokapasiteettia on hyvin saatavilla. Kenttälaajennuksiakin saadaan lisää noin hehtaarin verran vuoden loppuun mennessä. Kenttäalue on tulevaisuuden mahdollista laajentumista varten hankittua. Tällä hetkellä meillä on kenttäalueita kokonaisuudessaan noin 20 hehtaaria, Vaahtera toteaa.

Uudenkaupungin satamasta löytyy kokonaisuudessaan katettua varastointitilaa noin 20 000 neliön verran.

Rahtimäärät ovat palautumassa ennalleen

– Meidän sataman huippuvuosi oli 2019, jolloin sataman kautta kulki vähän yli miljoona tonnia rahtia. Koronapandemian myötä rahdin määrä tippui radikaalisti 800 000 tonnin paikkeille, mutta tänä vuonna sataman kautta kulkee rahtia jo noin 900 000 tonnia.

Vaahteran mukaan hyvä asia on irtolastipuolen suhteellisen osuuden kasvu. Hyvää on myös kuljetusliikkeiden kasvanut kiinnostus Saksaan suuntautuvaa ro-ro-liikennettä kohtaan.

– Saksaan suuntautuvan ro-ro-liikenteen osalta meillä on edelleenkin kapasiteettia kasvuun.

Uudenkaupungin satamasta on säännölliset viikkolähdöt Travemündeen, Finnlinesin ro-ro ja autolaiva liikennöivät puolestaan Bremerhaveniin. Autoja tuodaan Saksan lisäksi myös Södertäljestä.

– Meidän irtolastit ovat suurelta osin Euroopan sisäistä liikennettä, missä on mukana Hollanti, Saksa, Norja ja monta muutakin kohdetta.

Satama-alue on auki 24/7

– Olemme joustava satamakumppani, sillä meille on voi tuoda ja meiltä voi hakea kuljetusyksiköitä ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. Avomereltä on lyhyt merimatka satamaan ja satamasta lyhyt matka 8-tielle. Meidän sataman saavutettavuus on hyvä myös maateitse, eikä kaupungin läpiajolle ole tarvetta. Jos ajatellaan Manner-Euroopan välistä trailerliikennettä, Uudestakaupungista on Suomen länsirannikon parhaat yhteydet sinne, Vaahtera muistuttaa.

Aluspalvelut jatkossa aiempaa joustavampia

– Aluspalveluissa olemme ottamassa käyttöön uusia järjestelmiä, joiden kautta alusten palvelu helpottuu. Jatkossa alusten agentit voivat tilata sähköisesti alusten satamassa tarvitsemat palvelut. Se hoituu tätä kautta aiempaa nopeammin ja joustavammin, toteaa Vaahtera loppuun.

www.ukiport.fi