Pyydä tarjous

Metsäsäätiötekoja: Metsien Suomi sai suomalaiset suhtautumaan myönteisemmin metsien käyttöön

Metsien Suomen projektipäällikkö Kaarina Aro
Metsien Suomen projektipäällikkö Kaarina Aro
31.01.2022 | Maa- ja metsätalous

Metsäalan yhteinen viestintähanke on tavoittanut suuren osan suomalaisista ja sen teemat koetaan tärkeiksi.

Tekopökkelö, säästöpuu ja riistatiheikkö tulivat viime vuoden aikana suomalaisille tutuiksi televisiosta, radiokanavilta, katukuvasta, verkosta ja sosiaalisesta mediasta. Luonnonhoidon käytännön teot nostettiin esiin kertomaan siitä tärkeästä työstä, jota talousmetsissä tehdään osana jokapäiväistä metsänhoitoa.

”Suuri yleisö koki aiheet tärkeiksi ja kampanjaa pidetiin hyvin informatiivisena ja selkeänä. Selvästi yli 60 prosenttia vastaajista suhtautui kampanjan ansiosta aiempaa myönteisemmin metsien käyttöön”, Metsien Suomen projektipäällikkö Kaarina Aro kertoo kampanjan seurantatutkimuksen tuloksista. Likimain kaikki vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut paranivat.

Yli 80 prosenttia vastaajista ilmoitti pitävänsä kampanjasta ja yli 65 prosenttia piti sitä sympaattisena. Sanoma Oy:n omilta kanaviltaan tekemän tutkimuksen mukaan alle 30-vuotiaat olivat tietoisimpia Metsien Suomi -viestintähankkeesta. Nuoret aikuiset olivat myös innokkaimpia etsimään lisää tietoa: heistä runsas kolmannes oli vieraillut ​Metsien Suomen verkkosivuilla.

Metsien Suomen televisiomainoksessa yhdysvaltalainen tutkiva journalisti raportoi työnantajalleen edistyksellisen luonnonhoidon käytännön teoista. Mainosta katsottiin YouTubessa parissa viikossa yli 80 000 kertaa. Kuva: Eetu Punkka

Koko metsäalan yhteistä ääntä tarvitaan

Metsien Suomi -hankkeen taustalla on suuri joukko metsäalan organisaatioita. Yhteisen hankkeen avulla metsäkeskusteluun halutaan tuoda metsäalan oma, monipuolinen metsien käytön näkökulma.

”Metsäelinkeinon hyväksyttävyys tarvitsee tuekseen säännöllistä viestintää metsien kestävästä käytöstä suoraan suurelle yleisölle”, toteaa hankkeen päärahoittajan, Suomen Metsäsäätiön, toimitusjohtaja Erno Järvinen.

MTK:n metsäjohtajan Marko Mäki-Hakolan mukaan Metsien Suomen kaltainen viestintähanke auttaa parhaimmillaan yleisöä oivaltamaan, miten metsä on meillä kaikessa mukana ja mitä se meille merkitsee. Hän myös kannustaa metsäalan toimijoita laajasti mukaan viestintään.

”Vuosi 2021 ilmastokeskusteluineen on osoittanut, että oikean tiedon tarve on todella suuri. Ollaan ylpeitä metsien mahdollisuuksista – kun koko kenttä puhuu samaa kieltä, kuullaan se varmasti”, Mäki-Hakola sanoo.

Metsien Suomi näkyy jatkossakin ja sen omilta metsiensuomi.fi-verkkosivuilta voi lukea uutisia ja faktoja metsistä ja niiden kestävästä hoidosta ja käytöstä – ja jakaa tietoa ja jatkaa keskustelua omissa kanavissaan ja kohtaamisissaan.

”Erityisen hienoa on ollut huomata, että Metsien Suomi tunnetaan. Sosiaalisessa mediassa tunniste #metsiensuomi ei enää viittaa vain itse hankkeeseen, vaan se liitetään yleisesti muuhunkin metsäkeskusteluun”, Aro sanoo.

Kirjoittanut: Anna Kauppi (johtava asiantuntija, Suomen Metsäyhdistys)

Suomen Metsäsäätiö kohdistaa vuosittain merkittävän osan puukauppojen yhteydessä kerätyistä lahjoitusvaroista metsäviestintään. Metsien Suomen päärahoittajana Metsäsäätiö on mahdollistanut suuruusluokaltaan mittavan metsäviestintäkampanjan valtakunnallisesti. Tutustu Metsäsäätiöön somessa tai osoitteessa: metsasaatio.fi.

Muita uutisia