Pyydä tarjous

Uudet metsäneuvonnan menetelmät tukevat monitavoitteisten metsänomistajien päätöksentekoa

Kuvakaappaus MetNe-hankkeessa kehitetystä visualisointisovelluksesta. Visualisointi mahdollistaa erilaisten metsänkäsittelytoimenpiteiden vertailun ja vaikutuksen tarkastelun.
Kuvakaappaus MetNe-hankkeessa kehitetystä visualisointisovelluksesta. Visualisointi mahdollistaa erilaisten metsänkäsittelytoimenpiteiden vertailun ja vaikutuksen tarkastelun.
12.05.2023 | Maa- ja metsätalous

Metsänomistajien tavoitteet ovat monipuolistuneet metsänomistajakunnan muuttuessa entistä monimuotoisemmaksi. Omistajat asuvat usein kaupungeissa ja metsäpalstat voivat sijaita kaukana asuinpaikasta. Nykyään metsänomistajien pääasialliset tulolähteet ovat yhä useammin ansiotyössä, mikä on vaikuttanut myös heidän tavoitteisiinsa. Esimerkiksi monimuotoisuuteen ja ilmastoon liittyvät arvot ovat nostaneet merkitystään taloudellisten tavoitteiden rinnalla. Monitavoitteisten metsänomistajien lisääntyessä myös metsäneuvonnassa käytettäviä menetelmiä on kehitettävä, jotta ne vastaavat metsäneuvonnan tarpeisiin.

Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa Monitavoitteisen metsätalouden tulevaisuuden neuvontamenetelmät (MetNe)-hanketta. MetNe-hankkeen keskeisenä toimenpiteenä on kehittää metsäneuvonnan menetelmiä nykyisen toimintaympäristön tarpeisiin. Hankkeessa kehitettävät uudenlaiset metsäneuvonnan menetelmät mahdollistavat lähi- ja etätilanteissa tapahtuvan neuvonnan ja metsänomistajien päätöksenteon tukemisen.

– Hankkeessa kehitetään neuvonnan menetelmiä tukemaan muun muassa puuntuotantoon, monimuotoisuuden edistämiseen, ja hiilensidontaan liittyviä tavoitteita. Hankkeessa kehitetyt menetelmät mahdollistavat myös metsikön pitemmän aikajänteen kehityksen tarkastelun metsänomistajan tavoitteiden pohjalta, kertoo hankkeen projektipäällikkö Markus Korhonen.

Metsänomistajan kannalta neuvonnassa on tärkeää pystyä huomioimaan monitavoitteisuus ja tavoitteita on pystyttävä sovittamaan yhteen. Mikäli tavoitteet ovat ristiriitaisia, tavoitteita on mahdollista yhteensovittaa vertailemalla vaihtoehtoisten toimenpiteiden vaikutuksia. MetNe-hankkeessa vaihtoehtoisten metsänkäsittelymenetelmien vaikutuksia on esitetty graafeina sekä numeerisessa ja kolmeulotteisessa muodossa sekä testattu eri tiedon esitysmenetelmien soveltuvuutta neuvontaan. Erilaisten tiedon esittämisen menetelmien avulla metsänomistajalle voidaan tarjota päätöksenteon kannalta oleellinen tieto tiiviissä ja selkeässä muodossa.

Teksti: Markus Korhonen, projektipäällikkö, Lapin ammattikorkeakoulu

Muita uutisia