Pyydä tarjous

Kotitapaisuus keskiössä Lastensuojelupalvelut Ompun toiminnassa

Digipalvelut
01.10.2021 | Sosiaali- ja kuntatalous

Lastensuojelupalvelut Omppu on yksityinen kotimainen toimija, jolla on kaksi seitsemänpaikkaista lastensuojelulaitosta, jotka sijaitsevat Turun Hirvensalossa ja Kaarinan Kuusistossa. Ompun perusarvot ja toimintamallit tähtäävät laadukkaan ja jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet huomioivan työn toteuttamiseen. Tällä tarkoitetaan myös lapsen sekä hänen perheensä aitoa kohtaamista ja kuulluksi tulemista. Motivoitunut, ammattitaitoinen ja koulutettu henkilökunta mahdollistaa lapsille turvallisen kasvuperustan. Yrittäjinä toimivat Kari Lintuaho, Ringa Helimo ja Maria Ylitalo.

- Tarjoamme huostaanotetuille ja avohuollon tukitoimin sijoitetuille lapsille ympärivuorokautista kasvatusta ja kuntoutusta. Tarkoituksemme on turvata lapselle yksilöllinen ja tasapainoinen kasvu ja kehitys, jossa suurena osana ovat arjen hallinta sekä terveyskeskeinen työote. Toimintamme on kotitapaista ja lasta osallistetaan aktiivisesti oman elämänsä asioihin, kertoo yrittäjä, toiminnan johtaja Kari Lintuaho.

Arkea rakennetaan yhdessä nuoren kanssa

Lastensuojelupalvelut Ompun toiminnan kantavana voimana on kotitapaisuus, jolla tarkoitetaan kodinomaisen ympäristön lisäksi tavanomaista yhteistä olemista ja tekemistä sekä kodin tapojen välittymistä, esimerkiksi merkkipäivien muistamisten ja arjen juhlapyhien vieton kautta.

- Normaalin hyvän arjen ja kodin tapojen merkityksen välittymisen koemme tärkeäksi, ja ne auttavat tulevaisuuden arjen hallinnassa. Kotitapaisuuden mahdollistaa kodilta näyttävä ja tuntuva ympäristö. Yhteisöllisyyttä tuemme viikoittaisilla lastenpalavereilla sekä yhteisellä tekemisellä ja retkillä. Kuntouttavalla ja terveyskeskeisellä työotteella tarkoitamme sitä, että tunnistetaan lapsen voimavarat ja tuemme häntä kohti tervettä kasvua ja kehitystä. Teemme vahvuudet lapselle näkyväksi ja häntä tuetaan aktiivisempaan toimintakykyyn. Lapsen terveitä puolia vahvistetaan ja pyritään vähentämään toimintakykyä rajoittavia esteitä sekä tarjoamme lapselle uusia kehittymisen mahdollisuuksia, korostaa Lintuaho.

Lisätietoa Ompun toiminnasta:www.lastensuojelupalvelut.fi

Artikkeli on julkaistu Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä 3/2021.

Muita uutisia