Kymsote-Kiinteistöt Oy:n projektijohtaja Kai Heiskanen: "Kouvolaan sijoittuva tulevaisuuden sote-keskus on lähellä asukkaita"

KOKS, uudisrakennus Fb, havainnekuva
KOKS, uudisrakennus Fb, havainnekuva
18.03.2022 | Sosiaali- ja kuntatalous

Kymenlaaksoon on rakenteilla kaksi uutta sairaalaa: Kymenlaakson keskussairaala uudistuu Kotkassa ja Ratamokeskus nousee Kouvolassa. Molemmat modernit sairaalat on suunniteltu elämään muuttuvien asiakastarpeiden ja kehittyvien hoitokäytänteiden mukaan ja sairaalat tarjoavat alueen parasta hoitoa yli 175 000 kymenlaaksolaiselle.

- Kotkaan on valmistunut noin 2 vuotta sitten G-osa, joka on ns. ”kuuma sairaala”. G-osassa on muun muassa leikkaussalit, synnytykset, teho-osasto jne. Hankkeen laajuus oli noin 20 000 m² ja kustannukset noin 65 milj.€, Kymsote-Kiinteistöt Oy:n projektijohtaja Kai Heiskanen kertoo ja jatkaa:

- Kouvolaan valmistunutta Ratamokeskusta varustellaan tällä hetkellä käyttöönottoa varten. Ensimmäiset potilaat on tarkoitus saada huhti-toukokuun vaihteessa sairaalaan. Hankeen laajuus on noin 20 800 m² ja kustannusarvio noin 72 miljoonaa €.

- Kotkan Fb laajennus on elementtiasennusvaiheessa. Harjakorkeus saavutetaan noin kahden kuukauden sisällä. Hankkeen laajuus noin 18 000 m² ja kustannusarvio on noin 60 milj. €.

- Fb osan jälkeen Kotkassa odottaa alkuperäisen keskussairaalan peruskorjaus. Sairaala on suurelta osin alkuperäisessä vuoden 1968 tasossa. Peruskorjattavaa on noin 40 000 m². Kustannusarvio on alkutekijöissään, mutta voidaan puhua noin 100 milj.€:n hankkeesta. Hanke on erittäin haastava toteuttaa, koska kaikki toiminnot pitää sairaalassa säilyä myös peruskorjauksen aikana, Heiskanen kertoo.

Tiloja suunniteltu läheisessä yhteistyössä henkilökunnan kanssa

- Avoin ja sujuva yhteistyö kaikkien hankkeen osapuolten kanssa sekä toteutuksen huolellinen etukäteissuunnittelu ovat ensiarvoisen tärkeässä asemassa. Tiloja on suunniteltu läheisessä yhteistyössä Kymenlaakson sairaaloiden henkilökunnan kanssa. Kaikkien eri toimintojen vastuulliset esimiehet ovat olleet suunnittelussa mukana.

- Myös asiakaspalautetta on hyödynnetty suunnittelutyössä. On selvää, että kaikki suunnitteluratkaisut eivät kaikkia miellytä, mutta loppukäyttäjät ja potilaat ovat suunnittelun perusta, Heiskanen sanoo.

Kaikki sairaalateknisen suunnittelun määräykset tähtäävät potilasturvallisuuteen

Sairaalarakennuksilta vaaditaan hyvää muuntojoustavuutta ja laajennettavuutta, jotta toiminnan jatkuvuus voidaan varmistaa, vaikka toiminnan luonne ja koko hoitoprosessi muuttuisivat merkittävästi.

- Sairaalateknisen suunnittelun avainsanoja ovat käyttövarmuus ja varmistaminen. Hoitoalueiden sähköt on varmistettu varavoimalla ja UPS järjestelmillä. Tietyissä vaativimmissa tiloissa IT-UPS sähköillä. Suurta teknistä osaa esittää nykypäivän sairaalarakentamisessa ICT-kokonaisuus. Sen vaativuus on lisääntynyt huomattavasti ja myös ICT on osin kahdennetun verkon varassa. Kaikki sairaalateknisen suunnittelun määräykset tähtäävät kuitenkin potilasturvallisuuteen, mikä on yksi tärkeimmistä tavoitteista, Heiskanen määrittelee.

Uuden rakentaminen luo elinkaarikustannuksena pienemmät kokonaiskustannukset

Heiskanen kertoo, että kaikissa hankkeissa on selvitetty aurinkoenergian ja maalämmön kannattavuutta.

- Lopulta on päädytty mahdollisimman tehokkaaseen energian talteenottoon ilmanvaihdosta. Elinkaariajattelussa perustana on ollut rakennustuotteiden valinta. Valinnassa on huomioitu käyttöikä ja varsinkin huollettavuus ja sitä kautta huoltokustannukset, Kai Heiskanen selvittää.

www.kymensairaalat.fi

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä