Pyydä tarjous

Lahden Diakonialaitoksen nuoriso ja -työllisyyspalvelut kehitetty ja toteutettu vahvasti yhteiskehittämisen periaatteella

DILA:n työllisyyspäällikkö Saila Immonen korttelikoira Justiinan kanssa. Kuva: Sarita Rannankari
DILA:n työllisyyspäällikkö Saila Immonen korttelikoira Justiinan kanssa. Kuva: Sarita Rannankari
03.05.2022 | Sosiaali- ja kuntatalous

Lahden Diakonialaitoksella on jo yli 150 vuoden kokemus siitä, miten palveluja kehitetään ihmisten ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Lahden Diakonialaitos pyrkii toiminnallaan pitämään huolta erityisesti niistä ihmisistä, jotka uhkaavat jäädä vaille osallisuutta ja tarvitsemaansa tukea. Avun tarve ei vuosien varrella ole vähentynyt, mutta auttamisen muodot ovat muuttuneet yhteiskunnallisten tilanteiden mukaan.

Lahden Diakonialaitos Dila on kehittänyt muuttuviin tarpeisiin toimintavuosiensa aikana aina uusia toimintamuotoja, joiden käynnistäminen on edellyttänyt monesti pioneerityötä vaikeissakin olosuhteissa.

Työpajatoimintaa ja valmennusta päijäthämäläisille nuorille

Dilan diakonia- ja kehitysjohtaja Anne-Maria Karjalainen kertoo, että Lahden alueella on jo pitkään ollut vaikea työttömyystilanne.

- Lahden ja Päijät-Hämeen alueella on paljon työttömiä ja erityisesti nuoria, jotka ovat vailla töitä ja mahdollisesti ajautumassa pitkäaikaisesti sekä koulutus- että työelämän ulkopuolelle. Olemme osaltamme halunneet tarttua tähän yhteiskunnalliseen haasteeseen ja olemme innovatiivisella ja ennakkoluulottomalla tavalla lähteneet kehittämään Dilan nuoriso- ja työllisyyspalveluja, Karjalainen kertoo ja jatkaa:

- Lähdimme kolme vuotta sitten liikkeelle sote-työpaja Stoorin kehittämisellä. Olemme ensimmäisiä toimijoita Suomessa, joka tarjoaa työ- ja koulutuselämän ulkopuolella oleville nuorille työpajatoimintaa sosiaali- ja terveysalan kärjellä, Karjalainen kertoo.

- Sote-työpaja Stoori tarjoaa työkokeilu- ja vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia nuorille, jotka ovat kiinnostuneita sosiaali- ja terveysalasta tai kasvatus- ja ohjausalasta, mutta eivät ole vielä löytäneet opiskelu- tai työpaikkaa. Stoorissa nuoret pääsevät kokeilemaan näiden alojen monipuolisia työtehtäviä eri-ikäisten asiakkaiden parissa ja saavat valmennusta jatkosuunnitelmien tekemiseen. Työpajajakson aikana mm. suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia ohjaustuokioita Dilakorttelin eri asiakasryhmille. Nuori pääsee myös halutessaan tutustumaan esimerkiksi hoitotyöhön ikäihmisten palveluasumisyksikköihin tai varhaiskasvatustyöhön päiväkotiin.

Karjalainen kertoo, että Stoorin ympärille on rakentunut paljon muutakin nuorten työllistämistä edistävää toimintaa ja nykyisin Dilan työllisyyspalvelut tavoittaa esimerkiksi myös digi-alasta kiinnostuneita nuoria ja toteuttaa yksilövalmennusta Askelmat-toiminnan puitteissa.

- Lahden Diakonialaitos tekee monipuolisesti ja laajasti tukityöllistämistä muutenkin. Meillä on esimerkiksi palkkatukityöntekijöitä ja harjoittelijoita sekä kuntouttavaa työtoimintaa, Karjalainen kertoo.

- Meidän nuoriso- ja työllisyyspalvelut on kehitetty ja toteutettu hyvin vahvasti yhteiskehittämisen periaatteella, työllisyyspäällikkö Saila Immonen mainitsee.

- Teemme niin sanotusti ”kädet savessa” työtä asiakkaiden kanssa, jotta jokainen asiakas löytäisi oman polkunsa työ- tai koulutuselämään. Haluamme olla mukana rakenteellisessa kehittämistyössä ja haluamme olla tekemässä tälle alueelle Suomen parhaita työllisyyspalveluita yhdessä muiden toimijoiden kanssa, Anne-Maria Karjalainen ja Saila Immonen määrittelevät

DILA:n diakonia- ja kehitysjohtaja Anne-Maria Karjalainen. Kuva: Ville Keto

Ketterä kehittämistoiminta takaa ajan hermolla pysymisen

Dilan nuoriso- ja työllisyyspalvelut kehittyvät yhdessä nuorten asiakkaiden kanssa. Esimerkiksi tarve pilotoida valmentavaa työkokeilua nousi siitä havainnosta, että on nuoria, jotka eivät enää ole kuntoutumisen vaiheessa eli kuntouttavalle työtoiminnalle ei ole tarvetta, mutta siirtyminen tavalliseen työkokeiluun tuntuu vielä haastavalta. Toimintaa on yhteiskehitetty nuorten kanssa ja nykyisin valmentava työkokeilu tarjoaa päijäthämäläisille alle 29-vuotiaille nuorille mahdollisuuden päästä tutustumaan matalalla kynnyksellä sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja ohjausalan työhön.

Toinen esimerkki nopeasta reagoinnista on DIGI-paja, joka aloitti toimintansa lokakuussa 2021:

- DIGI-pajassa vahvistetaan päijäthämäläisten alle 29-vuotiaiden nuorten digityöelämävalmiuksia ja digikansalaisuutta. Pajasta on tullut lyhyessä ajassa hyvin suosittu ja sinne hakeutuvat nuoret, jotka ovat erilaisista digi-alan tehtävistä kiinnostuneita. DIGI-pajalla kehitetään Dilakorttelin verkkokauppaa, tehdään visuaalista suunnittelua, valokuvausta – ja samalla valmennetaan nuoria kohti työ- tai koulutuspaikkaa, kertoo Anne-Maria Karjalainen

Askelmat-toiminnassa haetaan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta kolmannen sektorin työllisyystoimintaan

Immonen kertoo, että yksilövalmennusta edustaa Askelmat-hanke, joka on Lahden Diakonialaitoksen, Harjulan Setlementti ry:n ja LAB ammattikorkeakoulun yhteistyöhanke ja sillä selkiytetään osatyökykyisten nuorten palvelupolkuja sekä kehitetään kolmannen sektorin palvelukokonaisuutta ja yhteistyöverkostoja nuorten osatyökykyisten työllistymisen tueksi.

- Askelmat-hankkeessa etsitään erityisesti täsmätyökykyisille nuorille osallisuuspolkuja ja samalla nivotaan kolmannen sektorin erilaisia palveluita yhteen. Hankkeessa yhteiskehitetään Lahden kaupungin alueella toimivien kolmannen sektorin toimijoiden kanssa portaittain etenevä työllisyyttä kohti johtava askel askeleelta -osallisuuspolku, joka motivoi nuorta ja tuo nuorelle vastuuta askel askeleelta enemmän. Hankkeella halutaan nostaa esiin vaikeimmin työllistyvien henkilöiden potentiaali työmarkkinoilla sekä tukea heidän voimavarojaan, Immonen selvittää.

Lahden alueen työllisyysverkosto yhteen tuojana ja yhdessä tekemisen kehittäjänä

Yksi merkittävä asia, joka on viime aikoina vaikuttanut Lahden seudun työllisyystoimintaan, on Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilu. Kuntakokeilu on tuonut uuden tyyppisen toimintaympäristön työllisyyden hoitoon Lahden alueella.

- Lahden Diakonialaitos lähti uudenlaisilla ratkaisuilla tuomaan Lahden alueelle helpotusta työttömyysongelmaan, Karjalainen sanoo.

Saila Immonen koordinoi Lahden alueen työllisyysverkostoa.

- Olemme kehittäneet Lahden Diakonialaitoksella (DILA) uutena toimintatapana Lahden alueen työllisyysverkoston, jolla tuomme oman panoksemme kolmannen sektorin toimijana työllisyyden verkostotyön edistämiseen ja vahvistamiseen. Näin haluamme osaltamme tukea työllisyyden ekosysteemiä ja monialaisen työnhakijoiden turvaverkon kehittämistä.

- Lahden alueen työllisyysverkosto kokoaa yhteen työllisyyden parissa toimivia tahoja yli organisaatio- ja sektorirajojen. Työllisyysverkoston kokoamisen ehdotus nousi esiin maaliskuussa 2021 pidetyssä Työelämäfoorumissa Päijät-Hämeen Sosiaali- ja terveysturva ry:n esittämänä. Lahden alueella ei ole aiemmin toiminut tämänkaltaista työllisyysverkostoa, joka yhdistäisi eri sektorit ja organisaatiot sekä samalla kasvattaisi monipuolisesti eri toimijoiden tietoisuutta toisistaan. DILA:lla on vankkaa osaamista kehittämistyöstä ja uuden innovoinnista, joten ilmoittauduimme halukkaaksi työllisyysverkoston kokoajaksi ja koordinoijaksi. Iloksemme meidät valittiin tähän tehtävään, Immonen toteaa ja jatkaa:

- Tällä hetkellä Lahden alueen työllisyysverkostossa on mukana noin 75 jäsentä, jotka edustavat monialaisesti eri työllisyyden parissa toimivia sektoreita ja organisaatioita, muun muassa kunta, yksityiset palveluntarjoajat, kolmas sektori, TE-hallinto, ELY-keskus jne. Hienointa on se, että kaikki työllisyysverkoston jäsenet kulkevat samaa päämäärää kohti yhdessä tehden- jotta jokaiselle työnhakijalle löytyisi juuri hänelle parhaiten soveltuva työ tai työllistymistä edistävä ja osallisuutta tukeva polku.

Yhteystiedot:

DILA:n työllisyyspäällikkö Saila Immonen
Puh. 044 7615 707, [email protected]

DILA:n diakonia- ja kehitysjohtaja Anne-Maria Karjalainen
Puh. 040 6876 678, [email protected]