Lahden Diakonialaitoksen Löytäjät-hanke tarjoaa tukea oman polun löytymiseen

Kuvassa Lahden Diakonialaitoksen Löytäjät -hankkeen asiantuntijat Riikka Sompi ja Anna Kuru.
Kuvassa Lahden Diakonialaitoksen Löytäjät -hankkeen asiantuntijat Riikka Sompi ja Anna Kuru.
29.09.2023 | Sosiaali- ja kuntatalous

Nuorten työttömyys on koronan seurauksena noussut Lahden alueella. Löytäjät-hankkeessa on etsitty työ- ja koulutuselämän ulkopuolelle jääneitä nuoria uusien menetelmien avulla ja kehitetty sähköinen asiakasohjausalusta, jota muutkin kolmannen sektorin toimijat voivat hyödyntää toiminnassaan. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid 19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Riikka Sompi, Löytäjät-hankkeen projektikoordinaattori, sekä Lahden Diakonialaitoksen työllisyyspäällikkö Anna Kuru kertovat, että kyseessä on Lahden Diakonialaitoksen hallinnoima hanke, jonka aikana nuorten työelämän perustaidot ja arjenhallinta kehittyvät. Nuoret oppivat työelämän pelisääntöjä ja he hakeutuvat kohti työ- ja opiskelupaikkoja. Nuorten digitaidot kehittyvät sähköisen asiakasohjaus alustan kehittämisen yhteydessä. Hankkeessa tuetaan nuorten oman polun löytymistä yksilöllisen tuen avulla.

- Nuoria, alle 29-vuotiaita on löydetty uusia löytävän työn menetelmiä kokeilemalla. Tätä toteutetaan yhdessä viranomaisten ja nuorten läheisten kanssa. Löytävää työtä tehdään myös niin sosiaalista kuin perinteistä mediaa hyödyntäen sekä virtuaaliympäristössä, jatkaa Anna Kuru.

- Meillä on ollut mukana tähän asti 28 nuorta. Nämä nuoret ovat osallistuneet yksilövalmennukseen, jossa on käyty läpi opiskeluun ja työllistymiseen liittyviä asioita, työkokeiluun hakeutumista ja myös selvitelty yhdessä kaikkea nuoren elämään liittyvää, kuten esimerkiksi tukiasioita ja terveydenhuollon palveluihin hakeutumista. Lisäksi hankkeen nuoret ovat osallistuneet ohjausalustan kehittämiseen. Ohjausalusta on julkaistu Dilan internetsivuilla ja marraskuussa (16.11.) järjestetään webinaari aiheesta, sanoo Riikka Sompi.

Nuoria motivoidaan löytämään itselleen sopiva koulutuspolku tai työpaikka sekä innostetaan liittymään Löytäjät-pajaan

Löytäjät hankkeen projektikoordinaattori ja vertaiskehittäjä ovat pitäneet yhdessä ryhmävalmennuksia, joihin on osallistunut alueen nuoria. Löytäjät-hankkeessa on ollut myös mahdollisuus työkokeiluun, jossa tehtävät painottuivat digitaalisiin tehtäviin, kuten mainosten suunnitteluun sekä sähköisen asiakasohjausalustan kehittämiseen yhdessä vertaiskehittäjän ja projektikoordinaattorin kanssa. Yhtenä osa-alueena työkokeilijoilla on ollut myös lajittelu- ja kierrätystehtävät.

- Löytäjät-toiminnassa nuori pääsee kehittämään omia digi-, ryhmätyö-, ja työelämätaitojaan. Hankkeen yhtenä tavoitteena on yhteiskehittää sekä pilotoida digitaalinen palvelu- ja asiakasohjauksen alusta ja toimintamalli löydettyjen nuorten kanssa. Alusta tulee erityisesti kolmannen sektorin toimijoiden tarpeisiin ja se mahdollistaa asiakkaan nopeamman ohjaamisen avun ja tuen piiriin, selvittää Riikka Sompi ja jatkaa:

- Mielenterveyden haasteet ovat oman, hankkeesta tähän mennessä saadun kokemukseni mukaan nuorilla vallalla oleva haaste. Lisäksi on ongelmien ylisukupolvisuutta, kokemuksia koulukiusatuksi tulemisesta, ihmissuhdeongelmia ym. Autisminkirjoa esiintyy myös kohderyhmällä mikä jo itsessään aiheuttaa haastetta sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä koulutuksen ja työn piiriin hakeutumiseen.

Osallisuusindikaattori hanketyön apuna

- Lahden Diakonialaitoksella mittaamme asiakkaiden osallisuuden kokemusta THL:n kehittämän osallisuusindikaattorin avulla. Osallisuusindikaattorissa on kymmenen väittämää, joilla kuvataan osallisuuteen liittyviä alueita. Nuoria on pyydetty täyttämään osallisuusindikaattori sekä hankkeen alku- että loppuvaiheessa. Tulokset antavat tärkeää tietoa asiakkaiden osallisuuden kokemuksesta ja sen kehittymisestä palveluidemme piirissä.

- Löytäjät-toiminnassa mukana olleiden nuorten osallisuuden kokemus kasvoi 67 % osallistujista. Yhden osallistujan osallisuuspisteiden kasvu oli jopa 35 pistettä ja keskimäärin nuorten osallisuus on kasvanut 9 pistettä toiminnan aikana, korostaa lopuksi Anna Kuru.

Lisätietoa hankkeesta: https://dila.fi/loytajat/

Löytäjät-hanke toimii ESR-rahoitteisesti ajalla 1.9.2022 - 31.12.2023. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid 19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lahden Diakoniasäätiö on yhteiskunnallinen yritys, joka edistää aktiivisesti Lahden alueen lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvointia. Haluamme tarjota ihmisille vaikuttavia palveluja ja toiveikkuutta erilaisiin elämäntilanteisiin. Toimintamme nousee kristilliseltä arvopohjalta.

Teemme työtä Hyvän elämän puolesta ja meille on ensiarvoisen tärkeää kohdata sinut ja läheisesi tasavertaisesti, elämäänne ja valintojanne kunnioittaen. Toimimme luotettavasti ja läpinäkyvästi puolustaen erityisesti niitä ihmisiä, jotka ovat vaarassa jäädä yhteiskunnan ulkopuolelle. Meille on tärkeää käyttää asiantuntijuuttamme tarjoamalla merkityksellisiä palvelukokemuksia ja mahdollistaa omakohtaisia onnistumisia.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä