Pyydä tarjous

Yksilöllinen muutosprosessi kohti parempaa mielen tasapainoa ja oman arjen hallintaa

Digipalvelut
04.05.2022 | Sosiaali- ja kuntatalous

Sairastuminen mielenterveyden häiriöön muuttaa elämää ja tulevaisuuden suunnitelmia. Mielenterveyden kuntoutuksella tuetaan ihmisten itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia sekä arkielämässä että elämänkaaren eri siirtymävaiheissa. Kuntoutus tukee ihmisen valmiuksia toimia täysipainoisena yhteiskunnan osana ja elää mielekästä elämää. Kuntoutuminen voi olla raskas vaihe elämässä mutta toisaalta myös tunneli, jonka päässä näkyy alusta lähtien valoisa tulevaisuus.

Kun mielenterveys järkkyy, normaali toimintavalmius heikkenee ja hyvinvointi kärsii. Ongelmien pitkittyessä ja omien voimien ehtyessä kuntoutus auttaa vakauttamaan arkea. Erilaisissa tilanteissa tarvitaan erilaisia kuntoutuksen muotoja, ympäristöjä ja toteuttamistapoja. Tutkittu tieto siitä, että kuntoutuksella todella on myönteisiä vaikutuksia kuntoutujan elämään, voi lisätä voimavaroja oman tai läheisen kärsimyksen äärellä.

Varsinaista mielenterveyskuntoutusta voidaan toteuttaa laitosolosuhteissa tai avokäynneillä paikkakunnan palveluntarjoajien toimintayksiköissä. Kuntoutus voi toteutua myös kotona tai etänä internetin tai puhelinyhteyden välityksellä. Joskus tehokkainta on käynnistää lyhyitä, tarkasti määriteltyjä kuntoutusohjelmia kuten kuntoutuskurssit tai lyhyet psykoterapiat. Joskus mielenterveyttä tukee parhaiten intensiivinen ja joustava yksilöllinen työskentely.

Kuntoutuksesta voi hyötyä monella tavalla

Se tuo mielekästä sisältöä monen sairaudesta kärsivän arkeen, mutta sillä on myös kauaskantoisia seurauksia elämänpolkua viitoittavana tekijänä. Mitattavia, yleisesti havaittuja hyötyjä ovat esimerkiksi oireiden väheneminen, elämänlaadun koheneminen ja työ- tai opiskelukyvyn saavuttaminen.

Kuntoutuminen ei ole sama asia kuin paraneminen. Se on sopeutumista sairauden aiheuttamiin menetyksiin ja muutoksiin. Kuntoutuksessa on onnistuttu, kun kuntoutuja on saanut voimavaroja ja keinoja selviytyä omassa arkielämässään ja yhteiskunnassa sairauden aiheuttamista haitoista huolimatta. Kuntoutuksen onnistumista kuvaa käytännössä ensisijaisesti se, miten etukäteen asetettuja kuntoutustavoitteita on saavutettu.

Mielenterveystalo.fi – julkisen terveydenhuollon tarjoamaa luotettavaa apua mielen hyvinvointiin

Terveyskylän kaikille avoinna oleva Mielenterveystalo.fi on terveys- ja sosiaalialan ammattilaisten kehittämä valtakunnallinen nettipalvelu.

Mielenterveystalosta löytää tietoa, omahoito-ohjelmia, oppaita, oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja. Mielenterveystalossa on tarjolla myös nettiterapiaa, jonne pääsee lääkärin lähetteellä ympäri Suomen.

Palvelua voi käyttää kuka tahansa ja apua voi löytää niin itselle kuin läheisilleenkin. Aikuisten mielenterveystalo on tarkoitettu kaikille täysi-ikäisten mielenterveys- ja päihdeasioista kiinnostuneille. Nuorten mielenterveystalossa on luotettavaa tietoa, omahoito-ohjelmia sekä palveluohjausta nuorten mielenterveys- ja päihdeasioihin liittyen. Lasten mielenterveystalossa on luotettavaa tietoa sekä palveluohjausta lasten mielenterveysasioihin liittyen. Nettipalvelut ovat avoimia kaikille.

Palvelusta hyötyvät myös ammattilaiset

Mielenterveystalon ammattilaisten osio on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu portaali, joka sisältää työkaluja, oppaita ja koulutuksia. Mielenterveystalon ammattilaisten osion sisältö on tarkoitettu vain sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja alan opiskelijoiden käyttöön. Sisällöt on koostettu neljään osioon, jotka ovat Mittarit, Koulutukset ja työn tuki, Psykoterapia sekä Hoito-oppaat.

Terveyskylä tarjoaa tietoa ja tukea kaikille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille

Terveyskylä on yliopistosairaanhoitopiirien tuottama julkinen verkkopalvelu, joka tuo terveydenhuollon palveluja kaikkien ulottuville asuinpaikasta riippumatta ja lisää näin kansalaisten tasa-arvoa. Terveyskylä on sairaanhoidon huippuasiantuntijoiden kehittämä ja ylläpitämä palvelu. Se on tiukasti kytköksissä yliopistolliseen tutkimukseen, mikä takaa hoidon ja tiedon luotettavuuden. Julkisen palvelun sisällön ovat tuottaneet sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat yhdessä potilaiden ja asukkaiden kanssa.

Terveyskylän palvelut sopivat erityisen hyvin elämänlaadun, oireiden ja elintapojen seuraamiseen sekä pitkäaikaisen sairauden kanssa elämiseen. Palvelut täydentävät perinteistä sairaalahoitoa. Niiden myötä ennakoivan hoidon merkitys kasvaa ja ihmisten mahdollisuudet oman terveyden ylläpitämiseen lisääntyvät.

Terveyskylä on aina avoinna, ja sinne pääsee mistä tahansa, kunhan käytössä on verkkoyhteys ja tietokone, tabletti tai älypuhelin.

Terveyskylässä on kolme osiota: Kaikille avoin sivusto, Omapolku sekä TerveyskyläPRO. Terveyskylän palveluvalikoimaan kuuluvat myös chatit, chatbotit ja oirenavigaattorit. Avoin sivusto sisältää 33 eri teemaista taloa, joista ensimmäinen eli Mielenterveystalo avattiin jo vuonna 2009.

Lähde: Terveyskylä.fi / Mielenterveystalo