Pyydä tarjous

Iin Sääskenharjun kiertotalousalue on Perämeren keskeisten resurssien ytimessä

Digipalvelut
18.10.2023 | Yrityselämässä tapahtuu

Kasvuväylällä edelläkävijäkunnassa

Iin kunnan Sääskenharjuun on suunnitteilla 70 hehtaarin kokoinen tulevaisuuden kiertotalouspuisto. Alue ilmentää kunnan edelläkävijyyttä ja ilmasto- ja hiilineutraaliustavoitteita sekä edistää luonnon monimuo-toisuutta. Alueelle sijoittuvien yritysten välille on tavoitteena saada symbiooseja ja suljettuja kiertoja, joissa materiaalit hyödynnetään 98 %:sesti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ulostulevat virrat ovat joko käsiteltyjä kierrätys raaka-aineita tai korkean jalostusasteen tuotteita, eikä jätettä taikka hukkaenergiaa synny.

Sääskenharju on mainio alue materiaalien käsittelyyn. Alue sijaitsee viisi kilometriä pohjoiseen Iin keskustasta, valtatie 4:n itäpuolella, 1,3 km:n etäisyydellä valtatiestä. Alue rakentuu vuonna 2005 suljetun kunnan kaatopaikan ympärille, jonne on jo valmiit yhteydet. Sääskenharju on keskeisellä paikalla pohjoisen (Kemi, Ruotsi) sekä eteläisen (Oulu, Raahe) teollisuuden ja materiaalivirtojen välissä. Läheiset laivaterminaalit, kattava tieverkosto, rautatieyhteydet sekä uusi Vt4-tielinjaus tekevät alueesta helposti saavutettavan. Alueen asemakaavoitus käynnistyy keväällä.

Alueelle tulevien yritysten sijoittumista ja liiketoiminnan aloittamista edistetään rakentamalla yhteisiä palveluja ja fasiliteetteja valmiiksi. Ii tunnetaan myös edullisesta uusiutuvasta energiasta. Aluetta tullaan kartoittamaan ympäristöluvituksen näkökohdista ja yhteistyötä ympäristöviranomaisen kanssa edistetään. Alueen ensimmäinen yritys aloitti toimintansa keväällä.

Iin kunta tilasi alueesta Masterplan-selvityksen eli laajan kehityssuunnitelman, joka valmistuu lokakuussa. Masterplanissa tunnistettiin kiertotalouspotentiaaleja ja -tarpeita alueella yhteistyössä yritysten kanssa. Alue onkin herättänyt positiivista kiinnostusta.

Klikkaa kuvaa nähdäksesi se isompana.

KASKI-hanke tukee vihreää siirtymää

Sääskenharjun aluetta on kehitetty osana Kasvua kierroista uuden sukupolven vihreillä teknologioilla (KASKI) -hanketta. Kolmen osatoteuttajan ja 11 yrityksen muodostamassa hankkeessa on tuettu kiertotalouskeskuksen profiloitumista ja tulevaa kiertotaloustoimintaa. Hanke on EAKR ja Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittama, osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

- Useimmat purkujätteet sekä maa-ainekset ovat raskaita massoja, joiden kuljetus aiheuttaa päästöjä ja kuluja. Toisaalta koko Suomen alueelta löytyy pieniä sivuvirtoja, joiden hyödyntämistä tulisi harkita, kertoo projektipäällikkö Pihla Hasan Iin Micropolikselta.

KASKI-hankkeessa kartoitettiin muun muassa niittojätteen, juurestuotannon sivuvirtojen, pilaantuneiden rehupaalien sekä maatalousmuovien saatavuutta lähialueelta. Micropoliksen juuri päättyneessä VIRKE-hankkeessa keskityttiin purkumateriaalien saatavuuteen ja tehokkaampaan kierrättämiseen.

Hasanin mukaan yllättävintä KASKI-hankkeen tuloksissa on, että logistiikan optimoinnin avulla pienet sivuvirrat, jotka sijaitsevat korkeintaan noin 45 kilometrin päässä alueelta, kannattaa kerätä talteen ja jalostaa Sääskenharjussa.

Iin Micropolis, kestävän ja vahvan kasvun vauhdittaja

Iin Micropolis Oy on Iin kunnan pääomistama kehitysyhtiö. Micropolis on kestävän ja vahvan kasvun vauhdittaja, jonka ytimessä on ilmastotyö. Micropolis vastaa Iin kunnan elinkeino-ohjelman toteuttamisesta, yrityspalveluista ja kuntaviestinnästä sekä -markkinoinnista. Iin yritysneuvonta tukee ja ohjaa tarvittaessa alueelle tulevia yrityksiä muun muassa rahoitusten hakemisessa.

micropolis.fi | Facebook | LinkedIn

Sääskenharjun alue

  • 70 ha, alueella on alkanut jo toiminta
  • Oulu 40 km, Raahe 115 km, Kemi 64 km
  • Erinomainen vihreän energian saatavuus
  • Lähistöllä ei ole häiriintyviä tai herkkiä luontokohteita
  • Kunnan tahto ja toiminnallisuus

KASKI-hanke

  • Toteutusaika: 9/2021–10/2023
  • Budjetti: 674 195 €
  • Iin Micropolis Oy, Oulun yliopisto ja Iilaakso Oy
  • Mukana 11 muuta yritystä
  • Jatkohanke valmistelussa