Pyydä tarjous

Pellon kuivatus kuntoon

Digipalvelut
01.07.2019 | Maa- ja metsätalous
Pellon märkyys johtaa herkästi maan tiivistymiseen, viljelytoimenpiteiden vaikeutumiseen ja alhaisiin satotasoihin. Ilmastomuutoksen myötä kuivatuksen merkitys korostuu entisestään ja samalla kastelun tarve lisääntyy. Kuivatustarve on Suomessa erityisen suuri, koska peltomme ovat tasaisia, maaperä on tiivistä ja sadannan ja haihdunnan vaihtelut ovat suuret. Noin 60 prosenttia Suomen pelto-alasta on salaojissa. Etelä- ja Lounais-Suomessa salaojituksen osuus on vielä suurempi. Suurin osa salaojituksista on tehty jo 30 - 50 vuotta sitten ja ojituksen uusiminen tai täydentäminen on monin paikoin ajankohtaista. Pellot ovat saattaneet tiivistyä tai painua ajan myötä. Nykyinen konekanta tarvitsee lisäksi aikaisempaa suurempaa kantavuutta, jolloin tarvitaan lisää kuivatustehokkuutta. Putkia tai kaivoja on myös saattanut rikkoutua eikä ojitus enää toimi kunnolla.Myös vuokrapeltojen kuivatus tulee pitää kunnossa! Pellon hyvä tuottokyky on sekä omistajan että vuokraajan etu. Kustannusten jaon osapuolet sopivat keskenään ja viljelijä voi hakea salaojitukselle valtion investointitukea.Peltomaan hyvä kuivatus ylläpitää maan kasvukuntoa ja helpottaa viljelytoimenpiteiden ajoittamista. Huono kuivatus viivästyttää kevättöitä ja vaikeuttaa viljelytoimenpiteitä märkinä aikoina. Lue koko artikkeli näköislehdestä sivulta 14.Maa- ja metsätalous 4/2019

Muita uutisia